Вимоги до оформлення

Для участі у конференції необхідно заповнити електронну анкету, обравши потрібний Вам науковий напрям у лівому меню, надіслати тези, оформлені згідно встановлених вимог (наведених нижче) та сплатити організаційний внесок за публікацію матеріалів.

Протягом 1-2 робочих днів здійснюється перевірка наукової роботи, результати якої надсилаються автору на електронну адресу разом із реквізитами для оплати організаційного внеску.

У разі необхідності доопрацювання тезисів, автор отримує відповідні рекомендації.

Послідовність розміщення структурних елементів у наукових тезах

  • прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів), вчений ступінь, звання, посада, місце роботи (навчання);
  • тема тезисів;
  • текст наукової доповіді (українською або англійською мовою);
  • список використаних джерел.

Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з такими положеннями:

  • відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор;
  • автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.

Технічні вимоги до оформлення матеріалів

Формат тезисів A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони 2 см
Шрифт Times New Roman
Розмір основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту за шириною
Абзацний відступ  1,25 см 
Нумерація сторінок не ведеться
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Рисунки та таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту при оформленні таблиць і рисунків – 12 пунктів. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Обов’язкове зазначення «Джерело» після кожного рисунку і таблиці. Приклад оформлення.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість рисунків, таблиць і формул має бути мінімальною та доречною.
Список використаних джерел Посилання на літературу зазначаються у квадратних дужках по тексту [1, с. 2]. Посторінкові виноски та посилання не допускаються. Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015.
Обсяг тезисів від 3 до 5 сторінок включно

Завантажити приклад оформлення