Економічні науки

3 публікацій

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції:

Національна економіка: антикризове регулювання в сучасних умовах

Місце проведення конференції: м. Полтава

Конференція відбудеться: 7–8 квітня 2023 року

 • прийом матеріалів: до 7 квітня 2023 року
 • розміщення електронної версії збірника: 21 квітня 2023 року
 • розсилка друкованих збірників авторам: 21 травня 2023 року

Мова написання наукових тез: українська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна (лише публікація тез).

Для участі у конференції необхідно:
1. Заповнити електронну анкету
2. Оформити тези згідно вимог та надіслати їх на електронну адресу
3. Сплатити організаційний внесок та надіслати квитанцію.

Секції конференції:

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Інновації та інвестиційна діяльність
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • Гроші, фінанси і кредит
 • Фінанси та податкова політика
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Сучасний менеджмент
 • Логістика та транспорт
 • Публічне управління та адміністрування

Найближчі конференції

Дата Місто Тема конференції
7–8 квітня Полтава Національна економіка: антикризове регулювання в сучасних умовах
19–20 травня Львів Соціально-економічні аспекти розвитку держави та регіонів в умовах трансформації суспільства
23–24 червня Вінниця Розвиток економіки в контексті інтеграції до європейського науково-інноваційного простору