НАУКА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 26-27 серпня 2022 р.)

Автори

Д.І. Бутрей, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; О.О. Гірний, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; В.С. Клівак, Київський національний університет культури і мистецтв; Л.М. Міщинська, Навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького; Ян Чжеюй, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; Н.М. Жук, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; О.М. Лупак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; В.В. Гудзь, Зенітний ракетний полк (місто Біла Церква); А.С. Цибух, Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України; Є.М. Волошка, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»; О.Є. Данильченко, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»; М.А. Драпогуз, Одеський навчально-науковий інститут публічної служби та управління; О.О. Мельник, Київський національний університет будівництва і архітектури; Ю.О. Міклуха, Київський національний університет будівництва і архітектури; М.О. Харакоз, Київський національний університет будівництва та архітектури; В.С. Власова, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; О.М. Кузьмич, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»; Л.А. Маркіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Є.В. Водяхін, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; К.О. Данник, Київський національний університет технологій та дизайну; Н.Р. Макієвська, КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова» ДОР»; Ю.С. Воронкова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; О.С. Воронкова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Н.А. Огороднік, Івано-Франківський національний медичний університет; Я.О. Балінська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К.В. Бринюк, Національний університет «Одеська юридична академія»; Р.І. Кирпичник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Д.О. Варганова, Державний університет «Житомирська політехніка»; О.А. Дорофєєв, Хмельницький національний університет; М.Ю. Борисенко, Інститут механіки імені С.П. Тимошенка НАН України; В.Р. Лобов, Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. Чайки; Е.О. Міхрін, Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. Чайки; Ю.Є. Бохонов, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; О.В. Пилипіва, Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Л.М. Тимошкевич, Національний університет «Києво-Могилянська академія»; A.М. Івaновa, Дніпропетровський держaвний університет внутрішніx спрaв; О.М. Парна, Кролевецький заклад дошкільної освіти (ясла – садка) № 7 Кролевецької міської ради; В.О. Підгайна, Національний університет фізичного виховання і спорту України; О.В. Терещенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А.C. Мельник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О.Е. Чигиринець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Бібліографічний опис

Наука в контексті глобальної трансформації суспільства. Матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 26-27 серпня 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 140 с.

Розділи

 • АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
 • МУЗИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Д.І. Бутрей
 • АРХІТЕКТУРА ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
  О.О. Гірний
 • МИСТЕЦТВО У ДОПОВНЕНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
  В.С. Клівак
 • СИМВОЛІКА ТРАДИЦІЙНИХ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ МОТИВІВ ПОДІЛЛЯ В НАРОДНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
  Л.М. Міщинська
 • КИТАЙСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КРАЇНИ
  Ян Чжеюй
 • БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
 • ЗМІНИ У ХАРЧУВАННІ СТУДЕНТІВ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  Н.М. Жук, О.М. Лупак
 • ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
 • ЗАНЯТТЯ З РУКОПАШНОГО БОЮ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
  В.В. Гудзь
 • РУКОПАШНИЙ БІЙ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЕКСКУРС
  В.В. Гудзь
 • ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
 • ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
  А.С. Цибух
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
 • ОГЛЯД ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ
  Є.М. Волошка
 • МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
  О.Є. Данильченко
 • СТРУКТУРНО-ДІЙОВИЙ АСПЕКТ ПОБУДОВИ ЦІННІСНИХ СИСТЕМ СУСПІЛЬСТВА
  М.А. Драпогуз
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ PR-СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПУБЛІЧНОГО ДІЯЧА В УМОВАХ ВІЙНИ
  О.О. Мельник
 • СУЧАСНИЙ СТАН КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
  Ю.О. Міклуха
 • СУЧАСНА МОДЕЛЬ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
  М.О. Харакоз
 • ІСТОРИЧНІ НАУКИ
 • ІНТЕГРАЦІЯ ЖІНОК У ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ
  В.С. Власова
 • ІСТОРИКО-ПОШУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ КРАЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ВОЛИНСЬКИМИ СТЕЖКАМИ ЄВИ ФЕЛІНСЬКОЇ»)
  О.М. Кузьмич
 • СУСПІЛЬСТВО ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЖОУКОУДЯНЬ, КИТАЙ)
  Л.А. Маркіна
 • КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 • МІФОЛОГІЗАЦІЯ СИМВОЛІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
  Є.В. Водяхін
 • ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА В ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ (АСПЕКТ КОЛЬОРУ)
  К.О. Данник
 • МЕДИЧНІ НАУКИ
 • ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СЕРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛАБОРАТОРІЇ
  Н.Р. Макієвська, Ю.С. Воронкова, О.С. Воронкова
 • КОНЦЕПЦІЯ ТЛІЮЧОГО ЗАПАЛЕННЯ ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ У ПАТОГЕНЕЗІ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ (LONG COVID)
  Н.А. Огороднік
 • ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
 • РОЛЬ МЕДІА У ФОРМУВАННІ ЄВРОСКЕПТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Я.О. Балінська
 • СПЕЦИФІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМУНІКАЦІЯХ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ
  К.В. Бринюк
 • КІНЕЦЬ ЕПОХИ «ФІНЛЯНДИЗАЦІЇ» – НОВА СТОРІНКА В КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ СКАНДИНАВІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
  Р.І. Кирпичник
 • ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 • НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ ДОДАТКИ GOOGLE 2022
  Д.О. Варганова
 • ВПЛИВ КУЛОНОВОГО ТЕРТЯ НА ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В ДОГРАНИЧНІЙ ТА ГРАНИЧНІЙ СТАДІЯХ
  О.А. Дорофєєв
 • ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
 • ЧИСЕЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ГОФРОВАНИХ ПЛАСТИН РІЗНОЇ ТОВЩИНИ
  М.Ю. Борисенко, В.Р. Лобов, Е.О. Міхрін
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ КОШІ-БУНЯКОВСЬКОГО ТА ГЕЛДЕРА
  Ю.Є. Бохонов
 • ВІДНОВЛЮЮЧЕ СПЕКТРАЛЬНЕ ЧИСЛО ЗВАЖЕНИХ ГРАФІВ-ЦИКЛІВ
  О.В. Пилипіва, Л.М. Тимошкевич
 • ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
 • ЗДOРOВ’Я ЯК КOНCТИТУЦIЙНA ЦIННICТЬ: ПOРIВНЯЛЬНИЙ ACПЕКТ
  A.М. Івaновa
 • ЗМIСТ ФIЗИЧНOГO ВИXOВAННЯ КУРСAНТIВ ЗAКЛAДIВ ВИЩOЇ OСВIТИ СИСТEМИ МВС УКРAЇНИ
  A.М. Івaновa
 • ІГРИ З М’ЯЧЕМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВЛУЧНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  О.М. Парна
 • ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  В.О. Підгайна
 • ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
 • ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МІГРАНТІВ
  О.В. Терещенко
 • ХІМІЧНІ НАУКИ
 • ЗАСТОСУВАННЯ ГАЛУАЗИТУ ЯК НАНОКОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
  А.C. Мельник, О.Е. Чигиринець
Біографії авторів
Д.І. Бутрей, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

магістрант

О.О. Гірний, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірант

В.С. Клівак, Київський національний університет культури і мистецтв

аспірант

Л.М. Міщинська, Навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького

вчитель мистецтва та образотворчого мистецтва

Ян Чжеюй, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

аспірант

Н.М. Жук, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

бакалавр

О.М. Лупак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

В.В. Гудзь, Зенітний ракетний полк (місто Біла Церква)

начальник фізичного виховання і спорту

А.С. Цибух, Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

Головний судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

Є.М. Волошка, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

аспірантка

О.Є. Данильченко, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

студентка

М.А. Драпогуз, Одеський навчально-науковий інститут публічної служби та управління

аспірант

О.О. Мельник, Київський національний університет будівництва і архітектури

студентка

Ю.О. Міклуха, Київський національний університет будівництва і архітектури

студентка

М.О. Харакоз, Київський національний університет будівництва та архітектури

студентка

В.С. Власова, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант

О.М. Кузьмич, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»

викладач першої кваліфікаційної категорії, кандидат історичних наук

Л.А. Маркіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка

Є.В. Водяхін, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

аспірант

К.О. Данник, Київський національний університет технологій та дизайну

доцент, кандидат культурології

Н.Р. Макієвська, КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова» ДОР»

фельдшер-лаборант

Ю.С. Воронкова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат біологічних наук, доцент

О.С. Воронкова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор біологічних наук, професор

Н.А. Огороднік, Івано-Франківський національний медичний університет

студент

Я.О. Балінська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка

К.В. Бринюк, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка

Р.І. Кирпичник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

Д.О. Варганова, Державний університет «Житомирська політехніка»

cтарший викладач

О.А. Дорофєєв, Хмельницький національний університет

кандидат технічних наук, доцент

М.Ю. Борисенко, Інститут механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

кандидат фізико-математичних наук, докторант

В.Р. Лобов, Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. Чайки

учнень 11 класу

Е.О. Міхрін, Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. Чайки

учнень 11 класу

Ю.Є. Бохонов, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

доцент

О.В. Пилипіва, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

бакалавр

Л.М. Тимошкевич, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

A.М. Івaновa, Дніпропетровський держaвний університет внутрішніx спрaв

курсaнт 2 курсу

О.М. Парна, Кролевецький заклад дошкільної освіти (ясла – садка) № 7 Кролевецької міської ради

вихователь

В.О. Підгайна, Національний університет фізичного виховання і спорту України

доктор філософії, викладач

О.В. Терещенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка

А.C. Мельник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант

О.Е. Чигиринець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор

Обкладинка для НАУКА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 26-27 серпня 2022 р.)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.