ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ: НОВІ ПІДХОДИ ТА АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 вересня 2022 р.)

Автори

Ло Чже, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського; Л.Ю. Мельничук, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; О.І. Тонконог, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»; А.В. Сліпенко, Опорний заклад освіти «Загальцівський ліцей»; О.В. Бурдейна, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; С.В. Василенко, Національний заповідник «Хортиця»; В.Е. Луняк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Т.О. Савосько, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Д.А. Сидоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; С.В. Сидоренко, Управління внутрішньої політики Запорізької обласної державної (військової) адміністрації; О.А. Сурніна-Далекорей, Ужгородський національний університет; Ю.В. Базан, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Є.В. Водяхін, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; О.П. Плюта, Київський національний університет культури і мистецтв; Abdullaieva Nubar, Kharkiv National Medical University; Viktoriya Lazurenko, Kharkiv National Medical University; Н.І. Дубровка, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; О.Ю. Рего, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; І.М. Рогач, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Р.Ю. Лахтарина, Сумський державний університет; М.О. Полянська, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»; С.Г. Опімах, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»; В.І. Ігнатьєва, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»; І.О. Форкерт, Сумський державний університет; О.К. Мелеховець, Сумський державний університет; Ю.В. Мелеховець, Сумський державний університет; Ж.С. Співак, КНП Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня»; В.Ю. Кравченко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; М.В. Рудич, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; О.В. Літвінова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; В.С. Бабенко, Запорізький національний університет; В.І. Крижанівська, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; О.О. Жук, Одеський національний морський університет; Т.Р. Демчук, Рівненський державний гуманітарний університет; В.В. Дутчак, Рівненський державний гуманітарний університет; І.Е. Дорошенко, Запорізький національний університет; А.В. Сватьєв, Запорізький національний університет; О.Є. Лазебник, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; А.П. Чустрак, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; О.О. Пащенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Бібліографічний опис

Інновації в науці: нові підходи та актуальні дослідження. Матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 вересня 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 116 с.

Розділи

 • АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
 • ЕВОЛЮЦІЯ СОЛЬНОГО КОНЦЕРТУ ДЛЯ ТРУБИ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
  Ло Чже
 • МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ ХАРКІВСЬКИХ КОЛЕКЦІОНЕРІВ
  Л.Ю. Мельничук
 • ХЛІБОРОБСЬКІ МОТИВИ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОГО МАЙСТРА НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ ІВАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА ШОСТАКА (НА МАТЕРІАЛАХ ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»)
  О.І. Тонконог
 • ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
 • ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
  А.В. Сліпенко
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
 • ДО ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В АСПЕКТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ
  О.В. Бурдейна
 • ДО ПРОБЛЕИАТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЛАНДШАФТУ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ХОРТИЦЯ
  С.В. Василенко
 • ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  В.Е. Луняк
 • ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  Т.О. Савосько
 • РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
  Д.А. Сидоренко
 • РОЗВИТОК ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  С.В. Сидоренко
 • ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ПРОЦЕДУР У ПРАКТИЦІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
  О.А. Сурніна-Далекорей
 • ІСТОРИЧНІ НАУКИ
 • ПОРІВНЯННЯ ПОЗИЦІЙ О.О. ТРОЯНОВСЬКОГО І В.О. НАБЕНЗІ НА ЗАСІДАННЯХ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН
  Ю.В. Базан
 • КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР В РАДЯНСЬКУ ДОБУ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) ЯК ПРЕДМЕТ ГУМАНІТАРНОГО НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
  Є.В. Водяхін
 • ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  О.П. Плюта
 • МЕДИЧНІ НАУКИ
 • THE MANIFESTATION OF CEREBROVASCULAR DISEASES DURING PREGNANCY AND IN THE POSTPARTUM PERIOD
  Abdullaieva Nubar, Viktoriya Lazurenko
 • МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЖОВЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ, МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ
  Н.І. Дубровка, О.Ю. Рего, І.М. Рогач
 • ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІАГНОСТИЦІ НОВОУТВОРЕНЬ
  Р.Ю. Лахтарина
 • ДИСФУНКЦІЯ ДИХАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ПЕРЕХВОРІВШИХ НА COVID-19 ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
  М.О. Полянська, С.Г. Опімах, В.І. Ігнатьєва
 • ПОШИРЕНІСТЬ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД ХВОРИХ НА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
  І.О. Форкерт, О.К. Мелеховець, Ю.В. Мелеховець, Ж.С. Співак
 • ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
 • МІСЦЕ ТЕРАПІЇ УСВІДОМЛЕННЯМ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
  В.Ю. Кравченко
 • ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ З РОЗЛАДАМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
  М.В. Рудич, О.В. Літвінова
 • СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
 • РОЛЬ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФОРМАТУВАННІ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ
  В.С. Бабенко
 • СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
 • КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМАТИКИ СТУДЕНТСЬКОГО АБСЕНТЕЇЗМУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  В.І. Крижанівська
 • ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 • АЛЬТЕРНАТИВНІ РІШЕННЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ СУДЕН (EEXI) ТА ІНДИКАТОРУ ІНТЕНСИВНОСТІ ВУГЛЕЦЮ (CII) НА СУДНАХ ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ
  О.О. Жук
 • ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
 • РЕГУЛЯЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ СПОРТИВНОЇ КОМАНДИ
  Т.Р. Демчук, В.В. Дутчак
 • ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АМАТОРСЬКОМУ ФУТБОЛІ УКРАЇНИ
  І.Е. Дорошенко, А.В. Сватьєв
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
  О.Є. Лазебник, А.П. Чустрак
 • ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
  О.О. Пащенко
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  О.О. Пащенко
Біографії авторів
Ло Чже, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

аспірант

Л.Ю. Мельничук, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент

О.І. Тонконог, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

науковий співробітник

А.В. Сліпенко, Опорний заклад освіти «Загальцівський ліцей»

учениця

О.В. Бурдейна, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірантка

С.В. Василенко, Національний заповідник «Хортиця»

старший науковий співробітник сектору охорони природи відділу охорони пам’яток історії, археології та природи

В.Е. Луняк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант

Т.О. Савосько, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка

Д.А. Сидоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

С.В. Сидоренко, Управління внутрішньої політики Запорізької обласної державної (військової) адміністрації

кандидат філософських наук

О.А. Сурніна-Далекорей, Ужгородський національний університет

кандидат політичних наук, доцент

Ю.В. Базан, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

аспірантка

Є.В. Водяхін, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

аспірант

О.П. Плюта, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат культурології

Abdullaieva Nubar, Kharkiv National Medical University

Assistant Professor

Viktoriya Lazurenko, Kharkiv National Medical University

Doctor of Medical Sciences, Professor

Н.І. Дубровка, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

студент

О.Ю. Рего, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

аспірант

І.М. Рогач, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

доктор медичних наук, професор

Р.Ю. Лахтарина, Сумський державний університет

аспірант

М.О. Полянська, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень

С.Г. Опімах, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень

В.І. Ігнатьєва, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень

І.О. Форкерт, Сумський державний університет

аспірант

О.К. Мелеховець, Сумський державний університет

кандидат медичних наук, професор

Ю.В. Мелеховець, Сумський державний університет

кандидат медичних наук, асистент

Ж.С. Співак, КНП Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня»

завідувач ендокринологічним відділенням

В.Ю. Кравченко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат психологічних наук, доцент

М.В. Рудич, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач другого (магістерського) рівня

О.В. Літвінова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат психологічних наук, доцент

В.С. Бабенко, Запорізький національний університет

аспірант

В.І. Крижанівська, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

аспірантка

О.О. Жук, Одеський національний морський університет

2 механік на торгівельному флоті, аспірант

Т.Р. Демчук, Рівненський державний гуманітарний університет

студент

В.В. Дутчак, Рівненський державний гуманітарний університет

майстер спорту з легкої атлетики, старший викладач

І.Е. Дорошенко, Запорізький національний університет

PhD-аспірант

А.В. Сватьєв, Запорізький національний університет

доктор педагогічних наук, професор

О.Є. Лазебник, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

студент

А.П. Чустрак, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук, доцент

О.О. Пащенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

здобувач вищої освіти

Обкладинка для ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ: НОВІ ПІДХОДИ ТА АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 вересня 2022 р.)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.