Процес рецензування

Усі матеріали, подані до публікації у журналі, проходять процес рецензування. Відповідальність за якість рецензій та своєчасність проведення рецензування рукописів статей покладається на відповідального секретаря журналу.

Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам оформлення і направляє її на рецензування. Для проведення рецензування рукописів статей в якості рецензентів можуть залучатися як члени редакційної колегії інших журналів, так і висококваліфіковані науковці та фахівці інших державних освітніх установ вищої професійної освіти (доктори наук, професори та кандидати наук, доценти), що мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої статті. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно.

Процес рецензування відбувається у кілька етапів:

  • всі публікації повинні бути оригінальними, а також не опублікованими чи не прийнятими до розгляду у будь-яких інших місцях;
  • статті повинні відповідати тематиці журналу;
  • статті повинні бути оформлені відповідно до вимог, вказаних на сайті видання;
  • відповідальний секретар журналу надсилає матеріали до рецензентів, які надають свої рекомендації щодо можливості публікації рукопису, з відповідними коментарями;
  • після листування з авторами через електронну адресу та надання відповідей (за необхідності) на висловлені критичні зауваження чи побажання, остання версія статті може бути прийнята до публікації.

Усі статті проходять подвійне «сліпе» рецензування, автори не знають рецензентів, а рецензенти не знають авторів. Залучення двох або більше експертів до процесу рецензування допомагає підтримувати високі стандарти журналу. 

У разі, коли рецензент не рекомендував статтю до публікації, редакційна колегія може надіслати статтю на доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень, а також надати її іншому рецензенту. Текст негативної рецензії з обґрунтуванням зауважень надсилається автору.