Протидія плагіату

Редакція журналу приймає до публікації тільки оригінальні статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для друку в інші журнали. Статті перевіряються на виявлення текстових запозичень за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Статті, в яких виявлено текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Редакційна колегія наукового журналу аналізує будь-який випадок низького рівня оригінальності статті. Якщо текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність внести зміни до тексту або вказати посилання на першоджерело.

Рукописи, в яких виявлено запозичення, обробляються на підставі наявного обсягу схожості: якщо у статті унікальність тексту становить менше 70%, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення та повторно подати статтю в новому рукописі.