№ 3 (91) (2021): Молодий вчений

Обкладинка журналу присвячена генієві українського народу, незрівняному поету, прозаїку, художнику і громадському діячеві, ім’я якому – Тарас Григорович Шевченко. Його творчість не залишає байдужим нікого, а тексти перекладають десятками мов. Він полонив серця мільйонів людей силою духу, глибиною віри та несхитною волею до боротьби. Неперевершені твори митця були, є і будуть рушійною силою у боротьбі українського народу за волю, справедливість та суверенітет, у ньому наша історія.

ХІМІЧНІ НАУКИ

Оксана Демчишина, Елла Часова
ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЇ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА АКТИВОВАНОМУ ВУГІЛЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-1
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 80
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Володимир Савенко, Ірина Нестеренко, Олександр Полосенко, Сергій Победа, Вікторія Клюєва
ДІЛОВА КУЛЬТУРА І ГЕНОМ ДІЛОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА КУЛЬТУРИ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-2
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 83
PDF
Леонід Бутовський, Олена Грановська, Олег Мороз, Олександр Старченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФУЗІЙНО-СТАБІЛІЗАТОРНОГО СПАЛЮВАННЯ ГАЗУ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ ВМІСТІ КИСНЮ В ОКИСЛЮВАЧІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-26
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 71
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Ольга Баковецька
УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ У ВІЙНАХ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-33
Переглядів статті: 234 | Завантажень PDF: 146
PDF
Олег Олексишин
ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1945–1953 РР.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-34
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 102
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Людмила Зайцева
ВПЛИВ ВІЛЬНОГО ОБІГУ АКЦІЙ НА РИНКОВУ КАПІТАЛІЗАЦІЮ КОМПАНІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-23
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 82
PDF
Софія Смолінська, Тетяна Овчиннікова
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-24
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 90
PDF
Тетяна Батракова, Анастасія Бондаренко, Марія Міхайлуца
ВПЛИВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-71
Переглядів статті: 72 | Завантажень PDF: 102
PDF
Наталія Блащук-Дев’яткіна, Ірина Себестянович
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-72
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 146
PDF
Юлія Горященко, Альона Пильгун, Анастасія Швець
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-73
Переглядів статті: 100 | Завантажень PDF: 99
PDF
Ніна Дорош, Наталія Філоненко
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-74
Переглядів статті: 107 | Завантажень PDF: 146
PDF
Сергій Корінний, Анастасія Бондаренко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-75
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 84
PDF
Валентина Костюченко, Анаcтаciя Знамeрoвcька
КОНВЕРГЕНЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІСПАНІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-76
Переглядів статті: 117 | Завантажень PDF: 129
PDF
Олена Ксензук, Олег Підхомний
МОЖЛИВОСТІ ECA-ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-77
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 87
PDF
Марина Стрижко, Алла Ковалевська
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-78
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 96
PDF
Наталія Татарин, Наталія Бундз, Анна Кравчук
ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-79
Переглядів статті: 324

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Оксана Гусейнова, Людмила Шевченко
РОЗВИТОК КУЛІНАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-11
Переглядів статті: 144 | Завантажень PDF: 131
PDF
Анна Димовська
ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧУ ПРОПЕДЕВТИКУ ЖАНРУ ПРИТЧІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-12
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 92
PDF
Інна Красовська
КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ У МОВЛЕННІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-13
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 78
PDF
Анна Лисюк
МОРФОЛОГІЧНІ І СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРАБСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ІНДОНЕЗІЙСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-14
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 77
PDF
Лю Юй
ОСМИСЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-15
Переглядів статті: 111 | Завантажень PDF: 111
PDF
Аліна Томусяк, Людмила Томусяк
ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНА ПРИРОДА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-16
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 87
PDF
Марта Карп, Уляна Юрлова
ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕРСІЇ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ В РОМАНІ РЕЯ БРЕДБЕРІ «КУЛЬБАБОВЕ ВИНО»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-48
Переглядів статті: 156 | Завантажень PDF: 158
PDF
Владена Кірілічева
КОНЦЕПТ «БЕСІДА» («БЕСЕДА») В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ФРЕЙМОВО-ДИСКУРСИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-49
Переглядів статті: 154 | Завантажень PDF: 94
PDF
Марія Хар, Наталія Гриців
AНАЛІЗ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-50
Переглядів статті: 169 | Завантажень PDF: 167
PDF (Англійська)
Дар’я Щипачова
СТИЛІСТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ ТА ПЕРЕКЛАД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-51
Переглядів статті: 89 | Завантажень PDF: 99
PDF (Англійська)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Оксана Антонюк, Катерина Шпак
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-27
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 70
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Олексій Костенко
УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ ДАНИМИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-21
Переглядів статті: 320 | Завантажень PDF: 193
PDF
Юрій Притика, Юлія Алендар
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-22
Переглядів статті: 109 | Завантажень PDF: 118
PDF
Лариса Байрачна, Катерина Тільна
ПРОЦЕДУРА HABEAS CORPUS ACT В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-53
Переглядів статті: 121 | Завантажень PDF: 109
PDF
Анна Біла-Кисельова
СТАТТЯ 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: ПРАКТИКА ЄСПЛ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-54
Переглядів статті: 148 | Завантажень PDF: 132
PDF
Сергій Бузина, Вікторія Лукʼянова
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-55
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 123
PDF
Михайло Думчиков, Михайло Думчиков, Ярослав Шевцов
ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ «БЛОКЧЕЙН» В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-56
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 87
PDF
Анна Коптенко, Юлія Панфілова
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВІАПЕРЕВІЗНИКА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-57
Переглядів статті: 79 | Завантажень PDF: 105
PDF
Ксенія Косяченко
АДВОКАТУРА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ІНСТИТУТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-58
Переглядів статті: 162 | Завантажень PDF: 168
PDF
Наталя Криворучко, Станіслав Нікітенко
ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-59
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 152
PDF
Наталія Лепіш, Іванна Проць
ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА КОНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-60
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 73
PDF
Віталій Мельченко, Юлія Деркаченко
ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-61
Переглядів статті: 139 | Завантажень PDF: 122
PDF
Володимир Мисливий, Софія Огієвич
ЗЛОЧИННИЙ НАМІР ЯК КАТЕГОРІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-62
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 71
PDF
Ярина Павлович-Сенета
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-63
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 99
PDF
Іванна Проць, Наталія Лепіш
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЯК ФОРМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-64
Переглядів статті: 153 | Завантажень PDF: 141
PDF
Каріна Сич, Леся Золота
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПРАВ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-65
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 92
PDF
Анастасія Скрипнік-Горупашенко, Юлія Панфілова
УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У БОРОТЬБІ З МОРСЬКИМ ПІРАТСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-66
Переглядів статті: 154 | Завантажень PDF: 159
PDF
Ганна Тищенко, Роман Кравченко
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КОНТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-67
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 92
PDF
Наталія Харченко
СТРАТЕГІЧНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: ОКРЕМІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-68
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 78
PDF
Юрій Чайковський
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-69
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 108
PDF
Олександра Шурупова, Юлія Панфілова
ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-70
Переглядів статті: 593 | Завантажень PDF: 329
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Oлександр Галкін, Ольга Кудлай
СЦЕНАРНО-КОМУНІКАТИВНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ЗВО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-17
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 78
PDF
Олеся Канюк
КОГНІТИВНИЙ НАПРЯМ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-18
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 93
PDF
Даріна Моторіна
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-19
Переглядів статті: 134 | Завантажень PDF: 129
PDF
Світлана Хлєстова, Тетяна Шевчук, Тетяна Васенко, Ольга Спрут, Ірина Климчук
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПСИХОЛОГІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-20
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 72
PDF
Ірина Бодрова
САМООСВІТА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-43
Переглядів статті: 86 | Завантажень PDF: 81
PDF
Світлана Дубовик, Каріна Шкапенко
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-44
Переглядів статті: 217 | Завантажень PDF: 247
PDF
Інна Ковальчук
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ SARS-COV-2
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-45
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 124
PDF
Ольга Лакійчук, Наталія Нікітіна
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕХОДУ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-46
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 81
PDF (Англійська)
Валерія Шкарлет
РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-47
Переглядів статті: 158 | Завантажень PDF: 71
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вікторія Гулик
КОЗАЦЬКИЙ ТАНЕЦЬ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-9
Переглядів статті: 81 | Завантажень PDF: 108
PDF
Валентина Дротенко
СЕМІОТИКА ІКОНОПИСУ ТА СТИЛІСТИКА ІКОНИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-30
Переглядів статті: 146 | Завантажень PDF: 144
PDF
Галина Савчин, І.В. Сивак
ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ ПІЗНАКА В КОНТЕКСТІ НАЇВНОГО МАЛЯРСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-31
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 76
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО П.А. РАДИМОВА (1887–1967) – ПОЭТА И ЖИВОПИСЦА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-32
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 69
PDF

АРХІТЕКТУРА

Ірина Кучменко, Ганна Варич, Маріам Авагян
НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ СОНЦЕЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-28
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 86
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олена Бобро, Анатолій Фурман
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-41
Переглядів статті: 111 | Завантажень PDF: 120
PDF
Олена Стуліка, Анастасія Бабкіна
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТІСНОГО РЕАГУВАННЯ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-42
Переглядів статті: 109 | Завантажень PDF: 85
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Олег Цевельов
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: ПОГЛЯДИ НА ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-5
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 90
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Ольга Онопрієнко, Олександр Онопрієнко
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-37
Переглядів статті: 59 | Завантажень PDF: 87
PDF
Руслан Оріщук, Валентина Печена, Ольга Мартинюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТЬ З БАСКЕТБОЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-38
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 74
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Ірина Коханова
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-36
Переглядів статті: 100 | Завантажень PDF: 76
PDF