№ 6 (106) (2022): Молодий вчений

Обкладинка журналу присвячена 140-й річниці від дня народження Миколи Григоровича Холодного – академіка, знаменитого українського дослідника, науковця, експериментатора, педагога та організатора. Микола Холодний – найвидатніший біолог з надзвичайно широким діапазоном наукових інтересів, що охоплює багато галузей природознавства. Йому належать фундаментальні праці в царині мікробіології, фізіології та екології рослин, екологічного ґрунтознавства, біофізики, біогеохімії та філософії природознавства. Мислитель і натураліст, знаний на весь світ як один із засновників вчення про фітогормони та творець гормональної теорії тропізмів, Микола Григорович Холодний не тільки започаткував сучасну ендокринологію рослин, але й геніально передбачив напрями подальшого розвитку цієї науки.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Оксана Лагутенко, Тетяна Настека, Ірина Єжель, Оксана Ковташ
ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА СТІЙКОСТІ КРУПНОПЛІДНИХ СОРТІВ МАЛИНИ ДО УРАЖЕННЯ ФІТОПАТОГЕНАМИ ТА ФІТОФАГАМИ В УМОВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-2
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 50
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Оксана Західна, Ірина Гаврецька
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-21
Переглядів статті: 76 | Завантажень PDF: 60
PDF
Світлана Кушнір, Микита Снісаренко
ПІДТРИМКА СВІТУ ЯК ЗАПОРУКА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-22
Переглядів статті: 83 | Завантажень PDF: 84
PDF
Марина Мельничук, Ірина Горбунова
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ АУДИТУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-23
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 64
PDF
Ігор Назаркевич, Катерина Підручняк
ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА ЛЬВОВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-24
Переглядів статті: 80 | Завантажень PDF: 67
PDF
Анастасія Пономарьова
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ РІКИ ДУНАЙ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-25
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 18
PDF (Англійська)
Світлана Радзієвська
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СУПЕРЕЧЛИВИЙ ШЛЯХ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-26
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 55
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Богдан Луговий, Надія Островська
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРНОПІЛЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-3
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 48
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Беркутова, Євген Логвінов, Володимир Макаров, Каміль Умяров
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-6
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 31
PDF
Інна Буковська, Ірина П’ятикоп
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-7
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 27
PDF
Тетяна Валійова
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-8
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 19
PDF
Світлана Глубока
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГ-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-9
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 22
PDF
Карина Гулямова
ГРУПОВА РОБОТА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЧЕЛЛЕНДЖИ І ЇХНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-10
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 52
PDF
Юлія Деркач, Юлія Левицька
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-11
Переглядів статті: 96 | Завантажень PDF: 81
PDF
Кирило Перепелиця
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-12
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 19
PDF
Ірина Чорна, Людмила Мельничук, Ольга Татарин
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-13
Переглядів статті: 111 | Завантажень PDF: 64
PDF
Вікторія Шалаєва, Светлана Сизонова
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОГО ЗВО НА БАЗІ СИСТЕМИ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-14
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 19
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Юлія Коренєва
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-4
Переглядів статті: 231 | Завантажень PDF: 88
PDF
Аліна Самойлова, Леся Музичко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-5
Переглядів статті: 139 | Завантажень PDF: 107
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наталія Татарин, Уляна Єзерська
МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-16
Переглядів статті: 125 | Завантажень PDF: 130
PDF