№ 5 (57) (2018): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

І.М. Ільев
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗУ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ ТА ВЕЛОСИПЕДИСТІВ В М. ДНІПРО
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 3
PDF

ХІМІЧНІ НАУКИ

Антон Козьма, Неля Голуб, Євген Голуб, Наталія Вашкеба, Василь Гомонай
ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОБАЛЬТФОСФАТНОГО КАТАЛІЗАТОРА
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олена Шидловська, Віта Цирульнікова, Катерина Вихор, Ірина Расторгуєва
СПІРУЛІНА У ДИТЯЧОМУ ХАРЧУВАННІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 17
PDF

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков, Маргарита Кривицька, Олександр Крайнюков
ВПЛИВ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА КОМПОНЕНТИ ГЕОСИСТЕМИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Т.О. Гаур
КОМБІНОВАНІ ПРИВОДИ ПОРТОВИХ МАШИН БЕЗРЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
А.С. Дуднік, О.Г. Чолишкіна, М. Г. Луцький
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН СПІЛЬНО З ТЕХНОЛОГІЄЮ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Алла Тернова, Інна Григоренко
ДОСЛІДЖЕННЯ УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександр Яровий
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ ЩОДО МОНІТОРИНГУ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 33
PDF
Руслан Дзюзюра, Тетяна Селівьорстова
РОЗРОБКА ПЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ГІББСА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ РЕАКЦІЙ ВІДНОВЛЕННЯ ХРОМУ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олена Долженкова, Максим Гук
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF
Євгеній Кошмак, Ігор Поліщук
ВИКОРИСТАННЯ MQTT ПРОТОКОЛУ. ПРИНЦИП РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 22
PDF
В.Т. Мамедов, М.А. Шахназаров
ПРИКЛАДНОЙ МЕТОД РАСЧЁТА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА СКВАЖИННОГО ПАКЕРА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олександр Мариношенко, Олексій Пікенін
РОЗРОБКА АВТОНОМНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ГРУПОВОГО СКООРДИНОВАНОГО ПОЛЬОТУ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF (Англійська)
Ганна Рудавська, Світлана Вежлівцева , Маріна Бузіян
ІННОВАЦІЙНІ ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ФІЗІОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 109
PDF
Тетяна Селівьорстова, Артем Андрейченко
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 13
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Петро Бойко, Наталія Коваленко, Михайло Блащук, Олександр Демиденко
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗМІНИ ВМІСТУ ГУМУСУ У ЧОРНОЗЕМІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ СІВОЗМІН, УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олег Шаповаленко, Маргарита Кожевнікова, Мирослава Кожевнікова, Євгеній Іллюша
ДОСЛІДЖЕННЯ СТВОРЕНИХ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ОЛІЄВМІСНОЇ СИРОВИНИ ТА ОВОЧІВ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Надія Щербина
ГРЕЦЬКИЙ ЕТНОС В ОДЕСІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 4
PDF
Валерія Мічуда
ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПОДІЛІ УКРАЇНИ В 1920 – 30-Х РР.
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталія Ніколаєва
РЕПРЕСІЇ ПРОТИ КИЇВСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ І НАУКОВЦІВ В 1941 РОЦІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ольга Шакурова
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ПРАЦЯХ М. БРАЙЧЕВСЬКОГО: РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД – 2000 Р.
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 18
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

М.М. Бігус
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF (Англійська)
Інна Бурак, Руслана Гиршкан
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 38
PDF
Вікторія Вудвуд, Олександра Шанюк
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Анастасія Громова, Катерина Яковенко
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 11
PDF
Інна Касапова
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗГІДНО П(С)БО ТА МСФЗ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 22
PDF
Тетяна Кириченко
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Світлана Кисіль
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Н.О. Корнєва, Т.В. Барабан
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 13
PDF
Марта Ливдар, Оксана Пелехата, Маряна Івахів
МОДЕРНІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 55
PDF
Алла Полянська, Анна Мажак
ДОРОЖНЯ КАРТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 30
PDF
Єлизавета Пятниченко, Людмила Свистун
СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 33
PDF
Ольга Роєва
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 15
PDF
Інна Рудь, Вікторія Соболенко
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 11
PDF
Л.Д. Сарбаш, А.В. Ганцура
СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Вікторія Урбанович, Надія Яковишина
КРИПТОВАЛЮТА В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ: СТАН, РЕГУЛЮВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 31
PDF
Я.О. Ходова
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF
Богдан Березко
МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF
Богдан Березко
АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДВОСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 10
PDF
Людмила Бондарчук, Ліна Литвинюк, Анастасія Дорох
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЙОГО СТВОРЕННЯ, НАСЛІДКИ ТА МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 13
PDF
Вікторія Вудвуд, Анна Джуровець
СУТНІСТЬ ТА СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Гринюк
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 9
PDF
Людмила Денькович, Дмитро Полагнин
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВИХ КРИЗ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН ЄВРОПИ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 11
PDF
Тетяна Дідоренко, Ірина Белова
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 10
PDF
Юліана Калііман, Олександра Ралко
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ КОМАНДОЮ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Володимир Капустян, Ілона Сірецька
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 10
PDF
Вікторія Кифяк, Максим Студенець
ВПЛИВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 12
PDF
Альона Колеватова
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 41
PDF
Т.А. Костенко, В.В. Стоколюк, Л.О. Заволока
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 63
PDF
Катерина Мазур, Людмила Сімоник
СТАН БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 65
PDF
Катерина Москаленко , Юлія Запорожець
СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ольга Несен, Костянтин Цірук
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 11
PDF
Андрій Нікітішин, Катерина Яковенко
ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 4
PDF
Дмитро Полагнин, Кароліна Катринуца
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГУ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 33
PDF
Дмитро Полагнин, Ілона Марущак
ВПЛИВ КРЕДИТІВ МВФ НА ГРОШОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Тетяна Семенова, Іван Чернявський
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 12
PDF
Іван Смага
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ БОНІТЕТУ ҐРУНТІВ ТА ПИТАННЯ ЙОГО ОБ’ЄКТИВНОСТІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 13
PDF
Аліна Соловей, Катерина Криворучко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 8
PDF
Олег Сологуб, Олена Корогодова
ФІСКАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Вікторія Урбанович, Оксана Демченко
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ США
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 27
PDF
Любов Фурдичко, Дарина Мартинюк, Вікторія Прокопчук
ДОХОДИ ГРОМАДЯН ЯК ІНСТРУМЕНТ ЇХ ДОБРОБУТУ І ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Надія Яковишина, Катерина Яковенко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 136
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ігор Шпачинський, Лілія Печенюк
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 40
PDF
Ростислав Поліщук
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЛИЦАРСЬКОЇ ДОБИ: ПРОЛОНГАЦІЯ КУЛЬТУ ГЕРОЯ ТА СТАВЛЕННЯ ЦЕРКВИ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 34
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Белюга
ТОПОС «СЕЛО РОМАНІВКА» З ПОЗИЦІЇ НАУКОВОЇ ТА ФОЛЬКЛОРНОЇ НАРАЦІЇ ТАДЕЯ РИЛЬСЬКОГО
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 11
PDF
Тетяна Бичкова
ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ГАЛИЧАН КІНЦЯ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ІВАНА ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»)
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ольга Білозір
ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ФАЗОВОСТІ У ЛІНГВІСТИЦІ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 4
PDF
О.М. Голуб, М.К. Жукова
ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ ДЛЯ ДІТЕЙ ДЖ. БІНГ «MOLLY MOON’S HYPNOTIC TIME-TRAVEL ADVENTURE» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 18
PDF
Оксана Дзинглюк, Олена Гогуленко
ОНОМАСТИКОН ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РОМАНУ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЄВПРАКСІЯ» ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СВОЄРІДНОСТІ ГЕНДЕРНОГО СВІТУ УКРАЇНЦІВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Валерія Іванченко
«ТЕ, ЩО ПОЗБАВЛЯЄ СНУ…» Г. КОСТЕНКО: КАРНАВАЛЬНИЙ ВІДГУК НА ЖИТТЯ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 33
PDF
Лариса Кардаш
ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ІВАНА ЗІЛИНСЬКОГО
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 17
PDF
Анна Незвеська
ФОНОСЕМАНТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ У СУЧАСНИХ РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталія Павлюх
ОБРАЗ ЧИТАЧА У НОВЕЛАХ Е. Т. А. ГОФМАНА
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 26
PDF
Т.Г. Савчук
КОГНІТИВНА КАРТА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАСТРОНОМІЧНОГО РЕКЛАМНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ольга Смольницька
АРИСТОКРАТИЧНА ПОЕЗІЯ ЄЛИЗАВЕТИНЦІВ І АВТОРІВ ПІЗНІШИХ ДІБ У ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Неонілла Баракатова
ПІДВИЩЕННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО СУДДІВСТВА УКРАЇНИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF
Тетяна Ворона
ЗАСТОСУВАННЯ АУДІОМАТЕРІЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ПЕРЕКЛАДАЧА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Оксана Коваль
ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 58
PDF
Руслана Манько, Наталія Безкоровайна
ПАМ'ЯТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА У ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ ГАННИ КРАЛЛЬ «ДОКАЗИ ПРО ІСНУВАННЯ» («DOVODY NA ISTNIENIE»)
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 15
PDF
А.А. Науменко
СЕМАНТИЗАЦІЯ ФОНІЧНИХ СТРУКТУР ПОЕТИЧНОГО ОРИГІНАЛУ В ПЕРЕКЛАДІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Юлія Ніколащенко
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СЛЕНГІ НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 28
PDF
Юлія Поліщук
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 20
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Алла Некос, Юлія Медведєва
ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ВІД СПОЖИВАННЯ РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОЩЕНОЇ У МЕЖАХ УРБОГЕОСИСТЕМИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Наталія Аленіна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Денис Артеменко
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ДИВЕРСІЇ І ТЕРОРИЗМУ
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 21
PDF
Сюзанна Асірян, Олександра Мандрікова
ВИХІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 93
PDF
Олександр Бігняк
МАТЕРІАЛЬНІ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
Анастасія Івко
РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – ОСНОВНИЙ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КРОК
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталія Климчук
ВПЛИВ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ НА СТАТУС УРЯДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 22
PDF
Віктор Кошель, Олександр Псьота
ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ: ВІДМІННІСТЬ ВІД СХОЖИХ ДІЯНЬ ОСОБИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ВИД МОЖЛИВОГО ПОКАРАННЯ
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 19
PDF
І.І. Мельничук
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 14
PDF
Семен Соха
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЗА НАДАНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОБІЦЯНКИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Марія Фесан
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Вікторія Фотул
ПРИВАТНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ: АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАКОНОДАВСТВА
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Дарія Бабич, Катерина Горбій
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF
Дарія Бабич
ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА МЕЖ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЮДИЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Юлія Бабій, Дмитро Горобець
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 8
PDF
Юлія Бабій, Владислава Шкурко
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ФІЗИЧНІ ВАДИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Анна Біленко, Вероніка Біловол
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Євгенія Брижко
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ЯК ОБ’ЄКТУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олена Данильченко
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 26
PDF
Катерина Книжник
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 12
PDF
Ірина Короп
ПРАВО НА ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 8
PDF
Дар’я Куц, Андрій Іванов
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 45
PDF
Тетяна Маланчук, Руслана Дегтяр
ІНСТИТУТ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 40
PDF
Василь Мацканюк, Олександр Новиков
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ США
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 64
PDF
Владислав Мельник
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Анна Нанка, Юлія Філімонова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 25
PDF
Дар’я Осінська
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 17
PDF
Злата Пшенічнова, Аделіна Севастьянова
ЕКСТРАДИЦІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 13
PDF
Тетяна Рибалко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ІСПАНІЇ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 42
PDF
Кристина Тищенко
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 18
PDF
Артем Ткачук, Євгенія Чернова
МЕДІАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 56
PDF
Діана Федченко
CИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 22
PDF
Ярослав Чепурненко, Святослав Чепурненко
ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ПРАВОСУДДЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕЗАПУСКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 10
PDF
Олександр Чирвон
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА СУДОМ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Віталіна Шеверєва, Іван Сабадаш
ВАРІАТИВНІСТЬ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ ТА ПРАКТИКА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

О.В. Дімоглова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАСАДАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Павло Зелений
ПРОЕКТНО-ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД В ПРАКТИЦІ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТАТИВІВ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Альона Іванова
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
М.В. Кос
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12
PDF
Н.П. Кубата, М.М. Айзенбарт
ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів статті: 129 | Завантажень PDF: 57
PDF
Ірина Лисенко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВПРАВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Переглядів статті: 9
Світлана Лозинська, Уляна Худзей
ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 18
PDF
Денис Марков, Юлія Великдан
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталія Мукан, Надія Кобрин
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Марина Радченко
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ганна Рідкодубська
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 20
PDF
Ангеліна Роляк
ОРГАНІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ДАНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Алла Сембрат, Неля Самойленко
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІНКЛЮЗИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 30
PDF
Оксана Старостіна
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В АНГЛІЇ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Вікторія Яковлєва
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТЛІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» (2017)
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ю.В. Вінтюк
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ М. КАННІНГЕМА «ГОДИНИ»)
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 32
PDF
Н.М. Духаніна, Г.В. Лесик
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВУЗІВСЬКОГО ЦИКЛУ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 2
PDF
Лариса Калiнiна, Юрiй Кудаков
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 18
PDF
А.С. Китченко
ПРОБЛЕМНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
О.М. Кобжев
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Василь Ковальчук, Ірина Подольська
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 16
PDF
Тетяна Кравченко, Валентина Огієнко
ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ: НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Світлана Литвин
СТРУКТУРУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Литвин
ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ ТА ЗЖИМАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олександр Попов
ОЛІМПІЙСЬКИЙ УРОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 25
PDF
В.А. Тимофєєв, В.А. Лашкул
ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СЛУХАЧІВ МОВНИХ КУРСІВ ЗА ІМЕРСІЙНИМ МЕТОДОМ)
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Марина Унтіла
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 10
PDF (Англійська)
Людмила Шутовська
МЕТА ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 3
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Роксолана Нестерак, Мирослава Гасюк
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Антоніна Піддубна, Володимир Вівсянник, Микола Шевчук, Оксана Злотар, Світлана Фадеєва, Наталія Сажин
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ УРАЖЕННЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталія Коробцова, Вікторія Міхалап
ТРАНСПЛАНТАЛОГІЯ: ГОСТРІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 8
PDF

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, О.В. Ладогубець, О.В. Пономаренко, І.В. Гаркуша
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА АНТИЕКСУДАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ ІЛІДЕНГІДРАЗИДІВ 8-ПІПЕРІДІНОТЕОФІЛІНІЛ-7-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 3
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Анна Вєтринська
ПРОЦЕС СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УНОРМУВАННЯ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ ХХ СТ. І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОГРАМИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 40
PDF
Т.Л. Драч
СТАНОВЛЕННЯ СУМІЖНИХ З МОДЕРНОМ НАПРЯМІВ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 22
PDF
Руслан Кундис, Олександр Замлинний
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ СЮЖЕТНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 23
PDF
Ольга Мерлянова, Інга Демитрашко
ВПЛИВ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ Ю.М. ГРИГОРОВИЧА НА БАЛЕТНЕ МИСТЕЦТВО
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ганна Нечитайло, Ольга Коновалова
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ У ПОРТРЕТНОМУ ЖАНРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 9
PDF
Ольга Полякова
УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО КЕРОВАНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕШКАНЦІВ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 5
PDF
О.Н. Филиппова
ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.А. ВАСИЛЬЕВА (1850-1873 ГГ.)
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 8
PDF
О.Н. Филиппова
ТВОРЧЕСТВО А.О. ОРЛОВСКОГО – ХУДОЖНИКА-РИСОВАЛЬЩИКА (1777-1832 ГГ.)
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
О.Н. Филиппова
ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ А.К. САВРАСОВА (1830-1897 ГГ.)
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF

АРХІТЕКТУРА

Дарина Кулик
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 13
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Катерина Данилевська
ІРРАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Павленко
ПСИХОЛОГІЯ СУЇЦИДУ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 39
PDF
Вікторія Урбанович, Віра Штифурак
ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 45
PDF
Ірина Шастко
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОТРЕНІНГУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДІЇ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Тамара Яновська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 34
PDF
Світлана Бєлякова, Катерина Шовкова
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА
Переглядів статті: 127 | Завантажень PDF: 239
PDF
Жанна Новікова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12
PDF
І.О. Кобзєва
КАЛОКАГАТІЯ: ГАРМОНІЯ КАТЕГОРІЙ «ДУША» І «ТІЛО»
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 9
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Каріна Сабрі
ІНФОРМАЦІЙНО-ІМІДЖЕВИЙ АСПЕКТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 20
PDF
Євген Сінкевич, Вероніка Ільїка
ФІНАНСУВАННЯ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF
Михайло Зіненко, Богдана Сипко
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ШВЕЦІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ірина Тихоненко, Карина Желєзко
«ОКІНАВСЬКИЙ» ФАКТОР В ЯПОНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

С.Б. Безкоровайний
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ЄДИНОБОРСТВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 7
PDF
К.А. Бугаєвський, О.А. Олійник
ОСОБЛИВОСТІ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У СПОРТСМЕНОК ПУБЕРТАТНОГО И ЮНАЦЬКОГО ВІКУ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ КІОКУШИНКАЙ-КАРАТЕ, В СТАТЕВИХ СОМАТОТИПАХ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олександр Півень
КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 12
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Людмила Горбата
ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 20
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Віктор Маліновський
СИНТЕЗ КЛАСИЧНОГО ТА ПОСТМОДЕРН ТАНЦЮ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БІЛЬШОГО ВПЛИВУ ІДЕЙНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ВИСТАВИ НА ГЛЯДАЧА
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 14
PDF
Лариса Калініна, Аліна Ріпна
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСIБ ЗАДОВОЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ У ВIЛЬНИЙ ЧАС
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Мар`яна Кіца
ІНТЕРНЕТ ЯК НОВИЙ СВІТ РЕКЛАМИ : ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ, ВИДИ, СПЕЦИФІКА
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 0