№ 6 (58) (2018): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Людмила Остапчук
ЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 81
PDF

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Надія Хованець
ВАЖКОВИДОБУВНІ ЗАПАСИ – НОВИЙ ШЛЯХ НАРОЩЕННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 16
PDF
Людмила Мельник , Світлана Батиченко
ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ МІСТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 9
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Валентин Давидов , Аркадій Водолазський
КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Андрій Дуднік
МЕТОД ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО ЛАЗЕРНОГО ВІДДАЛЕМІРА З СЕНСОРНИМ МЕРЕЖЕВИМ ІНТЕРФЕЙСОМ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 4
PDF
Мар’ян Слабінога , Роман Семків
РОЗРОБКА АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОПУСКНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Андрій Согор , Наталя Ярема , Марія Геба , Оксана Серант
СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КАРТ ЛЬВІВЩИНИ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 14
PDF
Тарас Оборонов , Дар’я Порядіна , Ганна Федорусь
МОДЕЛЬ ОПОРУ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ З ВРАХУВАННЯМ СИЛИ ВІТРУ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 4
PDF
Т.Ю. Оборонов , Г.О. Федорусь , Д.С. Порядіна
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РОБОТИ ДВИГУНІВ НАСОСНИХ УСТАНОВОК З ВИКОРИСТАННЯМ ТАКСОНОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ірина Роїк
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СКЛАДУ ПРИСАДКИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ДО БЕНЗИНІВ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталія Штефан , Вікторія Телестакова
АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ГІДРОПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЗОВНІШНЬОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Антоніна Панфілова
НАРОСТАННЯ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 7
PDF
Іван Слюсар , Віктор Сербенюк , Ганна Сербенюк
АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПОСОБІВ ПОЛІПШЕННЯ ЛУКІВ ТА ПАСОВИЩ НА ОСУШУВАНИХ ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ ГУМІДНОЙ ЗОНИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Віктор Виноградчий
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Михайло Гузь , Т.С. Собченко
ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Євген Жарик
ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 24
PDF
Ольга Крайнюченко , Владислав Полтавцев
ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 26
PDF
Тетяна Обелець
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Катерина Оксенюк
СТАРТАП ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 23
PDF
Тетяна Чернуха , Віктор Ємцев
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталія Шевчук , Даріна Тараненко
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА І ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 16
PDF
Ірина Белова , Тетяна Дідоренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 26
PDF
Олексій Брожко , Наталія Тимошенко
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ірина Герман
НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИ-СТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП)
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 2
PDF
А.О. Глєбова , А.В. Зозуля
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ: ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 3
PDF
Алла Глєбова , М.О. Солодовник
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 20
PDF
Світлана Качула , Ірина Малоок , Катерина Проценко
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Мар’яна Колосінська , Аліна Солійчук , Вікторія Лахнюк
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 8
PDF
Наталія Кудлаєва , Світлана Погрібна
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ НА БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 25
PDF
Людмила Кутідзе , Кирило Єськов
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТ-КУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Марія Піменова , Максим Фрейдін
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНИЙ ДЕПОЗИТ»
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Сальникова
РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 18
PDF
Євгеній Сябер
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 52
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

В.В. Готинян-Журавльова
СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗЕТАЛОННЕ ВИМІРЮВАННЯ»
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

І.В. Власюк
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ЯК КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 18
PDF
Ольга Івануса
МІФОЛОРНО-АВТОРСЬКИЙ ПРОСТІР ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ СКОТТА МОМАДЕЯ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ "HOUSE MADE OF DAWN")
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 7
PDF
Є.Ю. Нікіфорова
ТРОЛІНГ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛО-МОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ)
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 28
PDF
Олександр Потапенко , Ганна Потапенко
КОНЦЕПТ «ПОЦІЛУНОК» ЯК СИМВОЛ ДУХОВНОЇ ЛЮБОВІ У СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 10
PDF
Орест Толочко
ІНВЕРСІЯ ЯК ЗАСІБ НАГОЛОШЕННЯ ЕТНОМАРКОВАНИХ ТА ОБРАЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ОРИГІНАЛЬНОМУ ТА ПЕРЕКЛАДНОМУ ВАРІАНТАХ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ О. ГОНЧАРА «СОБОР»)
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 11
PDF
Олена Хренова
ОНІРИЧНИЙ ДИСКУРС У РОМАНІ НОВАЛІСА «HEINRICH VON OFTERDINGEN»
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 4
PDF
Людмила Назаренко
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ Д. КРЕМЕНЯ В ЗБІРЦІ «ЕЛЕГІЯ ТРОЯНСЬКОГО ВИНА»: ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ В СТАРШИХ КЛАСАХ
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 13
PDF
Юлія Ніколащенко
СЛЕНГ ЯК МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 12
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Михайло Дмитрук
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ФОРМУЛЮВАННЯ ОЗНАК ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕОМ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 7
PDF
Юлія Канарик , Марія Банк
ЮРИСДИКЦІЯ СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 12
PDF
В.Г. Чекіта
ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕДУРИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ КОНСУЛОМ ДОГОВОРІВ ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 9
PDF
Сергій Авраменко , Сергій Мирославський
ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ ЯК РЕГУЛЯТОРУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 32
PDF
Владислав Берник
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНСТИТУТУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ганна Волошина
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ ЯК НОВЕЛИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Інна Горіславська , Анастасія Дідух
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 30
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Юлія Великдан , Денис Марков
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ТРУДОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Оксана Воробйова
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОСТІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Гора
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тетяна Горохова
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ НА ЗАСАДАХ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Галина Жукова
ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ПРИРОДІ
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 14
PDF
Ганна Іванюк , Світлана Федорова
ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 71
PDF
Василь Ковальчук , Владислав Костюченко
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталія Маланюк
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ (ЗАЛІЗНИЧНИКІВ)
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 10
PDF
Олена Попова
КОНТРОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ УСНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ МЕТОДОМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 10
PDF
Олег Складанівський , Олександр Шевчук
ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ЧИННИКА СТАНОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЧАСТКОВО ПОШУКОВОГО ТИПУ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олена Сухенко
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИЙОМИ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО МОВ-ЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 31
PDF
Вікторія Царук
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 14
PDF
Ірина Шевченко , Олена Кордюк
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ (CLIL) В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНИХ ВЗО УКРАЇНИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 129
PDF
Наталія-Вероніка Бачинська , Валерій Заєрко , Віктор Шуба
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 14
PDF
Тетяна Бешок
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 11
PDF
Юрій Вінтюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 38
PDF
Ангеліна Роляк , Ірина Семенишина
НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Рукасова , Вікторія Павлюченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОРОВИХ ІЛЮЗІЙ НА СТВОРЕННЯ КОСТЮМУ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 8
PDF
Людмила Стародубцева
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF
Роксоляна Швай , Маріуш Снятковскі
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Вячеслав Ждан , Олександр Катеренчук
ВЕГЕТАТИВНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ ПРОЛАПСІ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олександр Москалюк , Тетяна Довгопола
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ ПАХВИННОЇ АЛОГЕРНІОП-ЛАСТИКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТА
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF
Юрій Мочалов
ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ГРУПИ СТАНДАРТІВ ISO 10993 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Євгенія Неведомська , Ярослав Пендрак
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕВРИТ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 23
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Сергій Афанасьєв
ТРАДИЦІЇ ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ЧОЛОВІЧОГО ТАНЦЮ У ХХ СТОЛІТТІ ТА СЬОГОДЕННЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олена Гомирева
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІТАЛІЙСЬКИМ ОЛІВЦЕМ 1857-1859 РОКІВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ігор Дудник
ШРИФТИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ДРУКАРНІ 1616-1632 РР.
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 20
PDF
М.Г. Колос
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ ХХ СТОЛІТТЯ В НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВАЛЕРІАНА ДОВЖЕНКА
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 11
PDF
Дар’я Погребняк
АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 17
PDF
Галина Стахевич
ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ XVIII – ХІХ СТОЛІТЬ: СТИЛЬОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРУ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 11
PDF
О.Н. Филиппова
ТЕМА ГОРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ К.Ф. ЮОНА (1875-1958 ГГ.)
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 13
PDF
О.Н. Филиппова
ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ М. И. ЛЕБЕДЕВА (1811-1837 ГГ.)
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталія Мендерецька
КАЗИМИР МАЛЕВИЧ: ХУДОЖНИК, НОВАТОР, ПЕДАГОГ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 0

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Вікторія Шкарпицька
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 24
PDF

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Єлизавета Омельницька
НЕБЕЗПЕКИ У ЖИТТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УНИКНЕННЯ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Каріна Сабрі
ТЕХНОЛОГІЯ BIG DATA В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Омелян Тарнавський
ПРОЯВИ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 1991 ПО 2018 РР.
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 29
PDF
Ірина Грабовська
ФЕНОМЕН БІЛЬШОВИЗМУ В РОБОТІ Є. МАЛАНЮКА «ДО ПРОБЛЕМИ БОЛЬШЕВИЗМУ»
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Костянтин Бугаєвський
РОЗГЛЯД РЯДУ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У CПОРТСМЕНОК ЮНАЦЬКОГО ВІКУ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олександр Півень, Володимир Лесик
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДІВЧАТ 12-14 РОКІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 8
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Ірина Мудра , Мар`яна Кіца
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 48
PDF