№ 4.1 (104.1) (2022): Молодий вчений

Спеціальний випуск наукового журналу «Молодий вчений», у якому опубліковані наукові праці учасників III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», яка відбулася 14-15 жовтня 2021 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

НАУКОВІ СТАТТІ

Оксана Андріяшик, Наталія Стовпник
ПЕРЕДІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЖАНРУ РОМАНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-1
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 6
PDF
Юліана Белінська
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ЯВОРІВСЬКОГО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-2
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 6
PDF
Наталія Войцехівська, Аліна Кушнір
ТАКТИКА ПЕРЕБИВАННЯ В ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-3
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ірина Головська, Олеся Михальчук
ВИХОВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-4
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Вікторія Киливник
ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-5
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Тетяна Клочко, Олена Росса
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-6
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Юлія Лебедь
ОБРАЗ ЖІНКИ В ТВОРІ «ОДИНАДЦЯТЬ ХВИЛИН» П. КОЕЛЬО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-7
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ганна Лесик
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОТЕКСТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-8
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Аліна Литвинюк
СПОСОБИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ В МАСОВИХ МЕДІАДЖЕРЕЛАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-9
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Олена Марценюк, Софія Ременяк, Анжеліка Кулик
ВАРВАРИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-10
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 5
PDF
Вікторія Михайленко
ФРАЗЕМІКА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-11
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Лариса Мовчан, Олена Рябошапка, Ніна Ободянська
БІЛІНГВАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-12
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Людмила Павліченко
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО МІСЦЕ СЕРЕД МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-13
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 4
PDF
Надія Скрипник
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-14
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ніна Урсані
БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ХУДОЖНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ДАНИЛА БРАТКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «СВІТ, РОЗГЛЯГУТИЙ ПО ЧАСТИНАХ»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-16
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Аліна Сорочан
ПРОЦЕСИ ЕВФЕМІЗАЦІЇ ТА ДИСФЕМІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ПЕРЕКЛАДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ НІКОЛЯ МАТЬЄ «ДІТИ ЇХНІ»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-15
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олена Федорцова
ЛЕКЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-17
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF
Юлія Шліхтенко
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-18
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Юлія Яворська
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АНГЛІЙСЬКИХ ЕВФЕМІЗМІВ ТА ДИСФЕМІЗМІВ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-19
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Тетяна Яковенко
ОБРАЗ СТРАХУ БОЖОГО У РОМАНІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА «ПРАВДА І КРИВДА» ЯК ЗАСІБ ПРОБУДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ СОВІСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-104.1-20
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 3
PDF