№ 8 (60) (2018): Молодий вчений

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Марія Руда , Михайло Паславський , Володимир Лентяков
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СКЛАДНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Марина Шовкалюк
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ БУДІВЕЛЬ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 1
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Анна Кривенко
ВИДОВИЙ СКЛАД БУР’ЯНІВ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНІ ГРУПИ У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 6
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Руслан Пастушенко , Кристина Ковальська
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Кристина Ковальська , Руслан Пастушенко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Валентина Мазуренко , Дар’я Копійка
НАЦІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Денис Паневник
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОЇ НАФТИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
К. О. Свистун
ІНОЗЕМНИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
М.І. Совик
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Valentyn Bakhnivskyi
CZY GOSPODARCE ŚWIATOWEJ ZAGRAŻA NOWY KRYZYS FINANSOWY?
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Najaf Babayev
BEN & JERRY’S INTEGRATION STRATEGY FOR VIETNAMESE ICE CREAM MARKET
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Najaf Babayev
Preventing protest level in virtual Communities
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Najaf Babayev
BUSINESS POLICY & STRATEGY – CAPSTONE
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Неля Бошота , Вікторія Юртин
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Микола Ігнатенко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В АГРОСФЕРІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Й МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Наталія Корнілова
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТИМУЛЮ-ВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Юлія Табенська
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Лідія Телишевська , Катерина Колєдіна
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З РІЗНИМ ТЕРМІНОМ БУДІВНИЦТВА
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Вікторія Ричко
ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА В КОНТЕКСТІ КОНФЛІКТУ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Azer Binnatli
KARL KORSCH’S IDEOLOGICAL LIFE AND CRITIQUES
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Azer Binnatli
THE PLACE OF ISLAM AS A SOURCE OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF MODERN CENTURY
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Н.М. Авер’янова
РАДЯНСЬКІ МІФОЛОГЕМИ У МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 0
PDF
Віталій Туренко , Тетяна Соболь
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ЗАРУБІЖНИХ PHD-ПРОГРАМАХ З ФІЛОСОФІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

О.Л. Висоцька
НАУКОВИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНИХ ЛІНВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ю.Ю. Вільчанська
ГЕНЕЗА ТЕМАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ВІД «ЗНЕДОЛЕНОГО ДИТИНСТВА» ДО «ДИТЯ РЕВОЛЮЦІЇ»
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Корінчук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Євген Купріянов
ІСПАНСЬКА ТЛУМАЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Яна Остапчук
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ «РОЗУМІННЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Н.М. Остратюк
ДІЄСЛОВА ВІДЧУТТЯ ЧИ ДІЄСЛОВА СПРИЙНЯТТЯ: ДО ПИТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Підгорна
СПРОБА ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: «ДРАМА НА ТРИ ЖИТТЯ» МАРІЇ МАТІОС У ДЗЕРКАЛІ ФРОЙДІВСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
И.С. Сергеева
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ICDP В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Альбіна Чеботар , Ніна Іщенко
ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Людмила Шевченко
РОЛЬ ГІПЕРБОЛИ В ІСПАНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Катерина Якушко
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРШОГО МОДУЛЯ ІЗ СФЕРИ АВТОМАТИКИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Храбан
ОБРАЗ УКРАЇНКИ В ІНТЕРНЕТ-МЕМАХ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Наталія Бєлоусова
ПРОСТОРОВО-РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ТУРИСТІВ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Артем Левченко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕДИКО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Є.В. Маслова
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олена Назаренко
ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Александрович
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН У ЗВО
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Арістова , Марина Хмельовська
ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 2
PDF
Вадим Дияк , Клавдія Тушко
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ (ПРИКЛАДНИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Долінська
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ США
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Анна Драч
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Н.О. Дяченко
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ – ШЛЯХ ДО ДОСКОНАЛОСТІ (ДОСВІД АВСТРАЛІЇ)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олександр Жабенко
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗЕВИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Козловська , Олег Стечкевич
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНОГО КОМПОНЕНТУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юрій Козловський
ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Кондратенко
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Світлана Лозинська , Вікторія Фалько
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ЗДАТНОСТІ ДО ТВОРЧОСТІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марія Мартьянова
ПАЦИФІСТСЬКІ ПРИНЦИПИ В ОСВІТНІЙ КОНЦЕПЦІЇ АЛЕНА (ЕМІЛЯ-ОГЮСТА ШАРТЬЄ)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Інна Радзівілова
КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ганна Рідкодубська
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Шевирьова , Світлана Бадер
ФОРМУВАННЯ МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юрій Вінтюк
ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Катерина Кушнір , Ю.Г. Розпутана
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Шалашна , Дар’я Клименко
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Георгій Даниленко , Максим Летяго , Максим Водолажський , Лілія Авдієвська , Лілія Савєльєва
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА ЗДОРОВʼЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юрій Мочалов , Орися Локота
ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЇ ДО СТРУКТУР ЗУБА УНІВЕРСАЛЬНОГО МІКРОГІБРИДНОГО КОМПОЗИТНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО РЕСТАВРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ «ДЖЕН-РАДІАНС»
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр Мельник
ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПЕРТУАРУ КВАРТЕТУ САКСОФОНІСТІВ «ДЖАЗ-КЛАСІК»
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 2
PDF
О.Н. Филиппова
СИБИРЬ В ТВОРЧЕСТВЕ В.И. СУРИКОВА (1848-1916 ГГ.)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
О.Н. Филиппова
КНИЖНАЯ ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ АНРИ МАТИССА (1869-1954 ГГ.)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
О.Н. Филиппова
ЭТЬЕН МОРИС ФАЛЬКОНЕ – СКУЛЬПТОР И ПИСАТЕЛЬ (1716-1791 ГГ.)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Валентина Балахтар
САМООЦІНКА ЯК ЧИННИК ЕМПАТІЇ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олеся Малецька
ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Світлана Цимбал
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Анастасія Широких
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ю. В. Вінтюк
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ З НАВЧАЛЬНОЮ МЕТОЮ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ В. ВУЛФ «МІСІС ДЕЛЛОВЕЙ»)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Вадим Пісоцький , Анжела Горянська
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З КОМУНІКАТИВНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ МАГІСТРАНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марина Шевченко , Наталія Мостова
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА РЕСУРСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Щербак , Вікторія Вебер
ЕНУРЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ ЯК ПСИХОСОМАТИЧНОГО РОЗЛАДУ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Борис Год , Дмитро Лобода
КІБЕРБЕЗПЕКА – ГОЛОВНИЙ ВИКЛИК НАТО Й УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Azer Binnatli
THE MAIN ASPECTS OF MIGRATION FLOW AND ITS IMPACTS ON EUROPE ON THE CONTEXT OF MODERN CENTURY
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF (Англійська)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

К.А. Бугаевский
ЖЕНСКИЙ БОКС: РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ РЯДА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СПОРТСМЕНОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В ПОЛОВЫХ СОМАТОТИПАХ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Петро Стецяк , Юлія Копочинська , Оксана Глиняна
КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З МІЖХРЕБЦЕВИМИ ГРИЖАМИ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Віктор Маліновський
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЖИТТЯ У ПОСТАНОВКАХ МОРІСА БЕЖАРА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Пічугіна
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХІДНИХ ПОНЯТЬ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ольга Фабрика-Процька
РУСИНИ І РУСИНСЬКА КУЛЬТУРА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Роман Крохмальний , Данило Крохмальний
ВІДЕОБЛОГ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ (ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ І КОГЕРЕНТНІСТЬ ОБРАЗУ)
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF