№ 9 (61) (2018): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков , Катерина Стріян , Олександр Крайнюков
ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДИКИ БІОТЕСТУВАННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ЛЕТАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ВОДИ НА РИБАХ BRACHYDANIO RERIO HAMILTОN-BUCHANAN
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Іветта Кривицька , Керим Керимов , Андрій Крайнюков
ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ МУРОМСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 3
PDF
Антоніна Тарновська , Анастасія Генега , Олена Семочко , Марія Яремчук , Оксана Яцків
АНАЛІЗ СПЕРМОГРАМ ЧОЛОВІКІВ СЕРЕДНЬОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ (30-39 РОКІВ) ПРИ ТЕРАТОЗООСПЕРМІЇ ТА АСТЕНОЗООСПЕРМІЇ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Антоніна Тарновська , Анастасія Генега , Олена Семочко , Марія Яремчук
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА ПРОТЯГОМ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ ЗА ВПЛИВУ АНТИБІОТИКУ ФТОХІНОЛОНОВОГО РЯДУ БОРОЦИНУ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Олександр Красій
АВТОМАТИЧНА МАНІПУЛЯЦІЙНА РУКА
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF (Англійська)
Григорій Гринь , Олена Мязіна , Світлана Гринь , Наталія Мірошніченко
ВИЛУЧЕННЯ СПОЛУК МОЛІБДЕНУ З ПРОМИСЛОВИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
С.О. Грінь , Ю.С, Ірклієнко , Д.Р. Крутоус
ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА - СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Марія Маланчук , Павло Дідик , Микола Малашевський
ЗМІНА МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Васиф Мамедов , Арзу Сулейманова
ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УПЛОТНЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, СОПРЯЖЕННОЙ С КОНИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПО КРАЮ, НАГРУЖЕННЫМ ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Антон Орел
АНАЛІЗ ТОНАЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕКСТОВИХ, АУДІО ТА ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Інна Кара
ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ВІД ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ)
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Сергій Мірошніченко
ЩОДО ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-МИТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
O.O. Слецький , Є.Ю Катаєва
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВЕБ-СТОРІНОК НА ПРОЕКЦІЙНИЙ ЕКРАН
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Олена Гончарова , Валентина Тараненко , Владислава Ляшко , Ігор Половинка , Віталій Сосницький
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ВИРОЩУВАННЯ ГІДРОБІОНТІВ НА ТЛІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АКВАКУЛЬТУРІ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Алі Аль-Газу
МАРЖИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Наталія Бондарчук , Аліна Фесенко
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Верстяк
ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 9
PDF
Наталія Височанська
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Катерина Коломоєць , Миколай Ситников
ІМПОРТ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ДО УКРАЇНИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКАХ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ірина Максименко , Едуард Васильченко
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЮ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 4
PDF
Оксана Новоставська
HR-МЕНЕДЖЕРИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ольга Полівода , Анатолій Мелещенко
РУХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ АЗІАТСЬКИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Іван Смага
ГРОШОВА ОЦІНКА ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИЧНИМИ ПІДХОДАМИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Іван Смага
ГРОШОВА ОЦІНКА ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИЧНИМИ ПІДХОДАМИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тетяна Собченко (Кінєва) , Аліна Шульга
РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Надія Соловей
ФІНАНСОВИЙ СТАН АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Людмила Яременко , Ярослав Пономаренко
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Євгенія Андрущак , Василина Біленька
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Вадим Антошкін
ШЛЯХИ ТА ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Леся Васільєва
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКСПЕРТИЗ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Гриценко , Лариса Бровко
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Далекорей , Неля Бошота
ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Назар Демчишак , Юлія Касімова , Ірина Кочут
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Михайло Жадан , Інна Котова
МІНІМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДОМ ММК»
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Західна , Діана Трохімчук , Роман Глинський
СИСТЕМА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 2
PDF
Яна Кравець , Віта Стільник
ПРОЕКТУВАННЯ САНАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 0
PDF
Павло Лепак
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Вадим Мазуренко
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Андрій Нашиванко , Віта Стільник
МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕР-СОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Вікторія Омельницька
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
О.В. Петрушка , Б.С. Шулюк
МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СВІТІ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Максим Попов
ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Віта Стільник , Наталія Зінгаєва , Алла Багіна
ПОБУДОВА СИСТЕМИ КАДРОВОГО ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Андрій Тодощук , Андрій Чопко
МИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Іванна Шоля
СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН УЖГОРОДЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ярослав Блоха , Володимир Кононенко , Людмила Усанова , Ігор Іваницький , Сергій Кононенко
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НІМЕЦЬКОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Іщук
ГРОМАДА-НЕОТРАЙБ ТА МАЙБУТНЄ ПРАВОСЛАВНОЇ ЕКЛЕЗІЇ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Володимир Греков
РОЛЬ ЛЕКСИКОГРАФІЇ У НАВЧАННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ НАВИКІВ ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Володимир Греков
РОЛЬ МНЕМОТЕХНІЧНОЇ ДИДАКТИКИ У НАВЧАННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ НАВИКІВ ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Володимир Греков
РОЛЬ ОНОМАСТИКИ У НАВЧАННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ НАВИКІВ ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Валентина Калько
КОНТЕКСТУАЛЬНО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Лариса Ковбасюк , Кристіна Абрамова
КОМПОЗИТИ З КОМПОНЕНТОМ «ЗООНІМ» У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Мазур , Наталія Полянчук
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Микола Малинка
СВОЄРІДНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ХРОНОГРАФА ХVІ СТ.
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Міхєєва
ЗООМОРФІЗМИ У СКЛАДІ ЗАПЕРЕЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ксенія Тараненко
ПРАГМАТИКА ПОГРОЗИ ЯК ЗАСОБУ ДЕСТРУКТИВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Катерина Якушко
ЛЕКСИЧНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДРУГОГО МОДУЛЯ ІЗ СФЕРИ АВТОМАТИКИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тетяна Бесараб , Яна Павліщева
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ДИСКУРСІВ А. АЗІМОВА ТА Г. МІЛЛЕРА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Межуєва
АНТОНІМІЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ: ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 3
PDF
Daria Ruban
АРХЕТИПІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ НІЧ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Переглядів статті: 0
Олена Соколова
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОМ КУЛІШЕМ У «ЧОРНІЙ РАДІ» ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Оксана Тєлкова
МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОЛЬФАКТОРНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Галина Фінчук , Марина Скребкова
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЛАКУНАРНОСТІ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Т.Є. Храбан
ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Анна Діхтярь
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олена Назаренко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Анна Войтович , Оксана Красниця
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Грачова, Марина Жукова
ІНТЕРАКЦІЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
А.М. Добровольська
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МЕДИЧНІЙ ІНФОРМАТИЦІ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Вікторія Ігнатенко
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНОТАТИВНОМУ І РЕФЕРАТИВНОМУ ВИДАХ ПЕРЕКЛАДУ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Оксана Ковалишин
ОСВІТНЯ БЛАГОДІЙНО-МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ (КІНЕЦЬ XIX – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ольга Мельниченко
СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Любов Нос , Марія Корнявка
ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ольга Очеретна , Майя Гончаренко
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ПРАВА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Попова
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ганна Рідкодубська
ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олеся Самохвал
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В ШВЕЙЦА-РІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марина Шеян
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Яремчук , Тетяна Михнюк
МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Юрій Вінтюк
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ З ПОЗИЦІЙ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Деркач , Уляна Баран
САМОКОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Деркач , Тетяна Романів
ТЕСТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Ігнатенко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Кошелева
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Мазур
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ІГОР-ВПРАВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олексій Павленко
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДЖАЗУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
С.П. Паламар , Людмила Булан
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Володимир Самчук
СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Юлія Деркач , Оксана Біб
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марина Лукашенко , Наталія Ружанська
ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА НЕМЕДИЧНИХ ПРЕДМЕТАХ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Сергій Макаров
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИ-ЩИХ ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ В ДИНАМІЦІ НАВЧАЛЬ-НОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Вероніка Чокан , Олександр Захарчук , Мар’яна Кривчанська
ТОКСОКАРОЗ: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРОЯВИ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олена Коцур , Людмила Коцур , Яна Медражевська , Леся Фік
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Спіріна , Сергій Рокутов , Олександр Широков , Єлизавета Фаузі , Олена Татаренко , Андрій Шорніков
ФАКТОРИ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ГОСТРОГО ПОЛІМОРФНОГО ПСИХОТИЧНОГО РОЗЛАДУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Юлія Братішко , Ольга Посилкіна , Ганна Кубасова
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМ-ПАНІЙ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Юлія Романенкова
«ЛЕДІ, ДАМА, СІНЬЙОРА, ФЕМІНА»: ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ЖИВОПИСУ ВАДИМА МИХАЛЬЧУКА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Віталіна Садова
ГРАФІТІ БЕНДЕРСЬКИХ ВОРІТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ ХОТИНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Шевченко , Тарас Гроссберг
СТРЕС. РОЛЬ СТРЕСУ У ВИНИКНЕННІ ПСИХОЛО-ГІЧНИХ БАР’ЄРІВ.
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тарас Шіт
МАР’ЯН ВЄЧИСТИ – ПЕРШИЙ ПРОФЕСОР БАЛЬНОГО ТАНЦЮ МІСТА ЛЬВОВА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
O.N. Filippova
ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ В. Д. ПОЛЕНОВА (1844-1927 ГГ.)
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Л. С. Кулик
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МІСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ ЯК САМОСТІЙНО-ГО ЖАНРУ ЖИВОПИСУ
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ю.С. Кулик
ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА ЯК ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Олена Тонконог
СКУЛЬПТУРИ НА ХЛІБОРОБСЬКУ ТЕМАТИКУ З ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Валентина Балахтар
САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ПРОФЕСІОНАЛА
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Влада Березянська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНЦЕРОФОБІВ. ТРАНЗАКЦІЙНИЙ ПІДХІД
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Анна Козлова
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОКАЗАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ніна Шилова
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Дмитро Ларін
ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ У ПРАЦЯХ ЗІГМУНДА ФРОЙДА В КОНТЕКСТІ «ВІДКРИТОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ»
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
А.С. Степова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 0
PDF
Степан Стефурак , Надія Когутяк
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПОКЛИКАННЯ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наталія Махначова , Ірина Семенюк
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF