№ 10 (62) (2018): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Костянтин Мисов , Наталія Вайсфельд
УСТАНОВИВШИЕСЯ КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДВАЖДЫ УСЕЧЕННОГО УПРУГОГО КОНУСА
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF
Євгеній Сілін
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В ПРОСТОРАХ ПРИ НАБЛИЖЕННІ СУМОВНИХ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРАМИ ВАЛЛЕ ПУССЕНА
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 7
PDF

ХІМІЧНІ НАУКИ

Григорій Гринь , Анастасія Грінцова , Ірина Ларіна , Олександр Кобзєв , Світлана Авіна
ОТРИМАННЯ КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ АМІАЧНИМ СПОСОБОМ ТА МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 73
PDF
Г.И. Гринь , А.С. Степанчук , Я.И. Полянский , Е.А. Семенов
ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ НИКЕЛЯ С ВОССТАНОВИТЕЛЯМИ И ОКИСЛИТЕЛЯМИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 7
PDF

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

С.А. Гринь , Э.А. Лосминская , Д.С. Гончарова
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К СПАСЕНИЮ ПЛАНЕТЫ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Владислав Дичко , Данило Дичко
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ ВІКОМ 10-16 РОКІВ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 6
PDF
І.В. Чорна , Г.В. Дроник , М.С. Рогозинський
БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ОЦІНЦІ БЕЗПЕЧНОСТІ ВЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 6
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Юлія Василенко , Сергій Михайлов
СПОЖИВЧІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОБУТОВИХ ПРАЛЬНИХ МАШИН
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Григорій Гринь , Галина Хильченко , Данило Трофименко , Дмитро Дейнека , Світлана Авіна
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF
Іван Гущин , Денис Сич
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ТЕКСТУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТЕКСТОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Євстахій Крижанівський , Денис Паневник
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕЖЕКЦІЙНИХ НАФТОГАЗО-ВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 32
PDF
Валентина Лазурик , Едуард Лофіцкий
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ ОБ'ЄДНАННЯ В GOOGLE CLOUD SPANNER
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 9
PDF
Руслан Лаціна
СИСТЕМА ВІДСЛІДКОВУВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РУХІВ ЛЮДИНИ У ПРОСТОРІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Андрій Литвин
ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВЛАСНИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 17
PDF
Михайло Фис , Петро Зазуляк , Андрій Бридун , Андрій Согор , Віктор Лозинський
ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ЕЛІПСОЇДАЛЬНОСТІ ФІГУРИ І ОБЕРТОВОЇ СКЛАДОВОЇ НА ПОТЕНЦІАЛ СИЛИ ТЯЖІННЯ ВСЕРЕДИНІ ПЛАНЕТИ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 10
PDF
Борис Цейко
ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЕФІЦІЄНТА ВІДХИЛЕННЯ ЧАСУ ПРИБУТТЯ ПОТЯГА НА СТАНЦІЮ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 11
PDF
Світлана Гринь , Альона Босюк , Ольга Лаптій
УТИЛІЗАЦІЯ І ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ – ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОЛОГІЧНІЙ КАТАСТРОФІ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 20
PDF
С.А. Гринь , А.С. Дреева , А.А. Кызынгашева
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Світлана Гринь , Анна Козлова , Микита Кочетов
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ В УКРАЇНІ: СПОЖИВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 8
PDF
Анастасія Дуюн , Світлана Гринь
УТИЛІЗАЦІЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВІДХОДІВ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 33
PDF
Владислав Дядюра , Ігор Поліщук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ШКАФІВ ТЕЛЕМЕХАНІКИ КРАНОВИХ ПУНКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 7
PDF
Вадим Катенін , Антон Василенко , Світлана Гринь
КРИЗА ЛІТІЄВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 11
PDF
М.Р. Ковтун , В.С. Якимчук
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ДОДАТКУ «DIETAPP» ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ ТА ВІДС-ТЕЖЕННЯ АКТИВНОСТІ В СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ НА ПЛАТФОРМІ ОС IOS
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 13
PDF
Вікторія Короленко , Тетяна Сильчук
СЕНСОРНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЯ В ІНДУСТРІЇ ГО-ТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 15
PDF
Олександр Мясіщев ; Ігор Судома
ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ РАНЖУВАННЯ ТА ІНДЕКСАЦІЇ САЙТІВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Катерина Сподар , Тетяна Карбівнича , Зінаїда Карпенко , Таміла Кібець
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПОЮ АЙРАНУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 33
PDF
Людмила Тищенко , Вікторія Шахворостова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПРОЦЕСІВ ОКИСЛЕННЯ ПТАШИНИХ ЖИРІВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 25
PDF
Світлана Юрченко , Ірина Шабельська
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИЗЕРНОВОГО БОРОШНА
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 13
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Анна Кривенко
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 7
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Тамара Баклашова , Юлія Боженко
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОХІДНИХ ГРУП ОУН НА ДОНБАСІ: СУЧАСНИЙ СТАН ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 9
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Наталія Бондарчук , Анна Педько
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 9
PDF
Вікторія Бордюг
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЕКО-НОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF
Анастасія Бреус , Алла Лобза
ПОБУДОВА СИСТЕМИ HR-ІНЖИНІРИНГУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів статті: 161 | Завантажень PDF: 108
PDF
Валерія Васільєва
ПОНЯТТЯ «ОДНОРАЗОВИЙ ДОХІД» ДЛЯ ЦІЛЕЙ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Вікторія Вудвуд , Еріка Попова
СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 48
PDF
Іван Гайдук
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 67
PDF
Олег Дзюбін
ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПОВЕРНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Вадим Дорошкевич
ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олексій Дьомін , Олексій Джусов
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Галина Зелінська , Аліна Процишин
АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 51
PDF
Наталія Івлєва , Тетяна Григанська , Карина Григанська
ФАКТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ГУДВІЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 7
PDF
Яна Кривич , Тетяна Литвиненко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ОЩАДНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ» ЯК БАЗОВОЇ ЕКОНОМІЧ-НОЇ КАТЕГОРІЇ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 11
PDF
Олена Литвиненко , Олександра Бакуменко
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ірина Максименко , Юлія Фісун
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТА МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Дмитро Мельничук
ВАРІАНТИ ФІНАНСУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ВИРОБНИЧИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 9
PDF
Тетяна Мигович , Роман Мороз , Наталія Тимків
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 24
PDF
Олеся Мірошниченко , Анастасія Попович
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 16
PDF
Ольга Окунева , Анна Погребна
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 37
PDF
Зоя Петряєва
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 31
PDF
Валентина Попова , Наталія Кизима
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 45
PDF
Дарія Попович , Юлія Черковська
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 99
PDF
Наталія Ситник , Діана Субицька
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 10
PDF
Софія Смолінська , Юлія Наконечна
ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 16
PDF
Тетяна Собченко (Кінєва), Аліна Шульга
ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮЮЧИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 26
PDF
Арсен Халілов
СТАТИСТИЧНА ТЕНДЕНЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Євгеній Ходаківський , Василь Кравчук
РОЗРОБКА МОДЕЛІ АЛГОРИТМУ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВО-ГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТ-ВАМИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Світлана Белей , Світлана Блавдзевич
ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 35
PDF
Наталія Блащук, Любов Петик , Мар’яна Ковальчук
ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 7
PDF
Світлана Бугіль , Оксана Мосьондз
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 49
PDF
Світлана Бугіль , Тетяна Ясько
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-ВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Леся Васільєва , Ольга Кедік
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 9
PDF
Валерія Гаєва , Наталія Зінгаєва , Віта Стільник
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 115
PDF
Марина Гнатенко , Юрій Чернишов
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ У МЕНЕДЖЕРІВ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 16
PDF
Юрій Голинський , Дмитро Довгий
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У МИТНІЙ СПРАВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 7
PDF
Юрій Голинський , В’ячеслав Муляр
МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 50
PDF
Юрій Голинський , Андрій Павелчак
МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Переглядів статті: 99 | Завантажень PDF: 74
PDF
Юрій Голинський , Олег Яцишин
УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 24
PDF
Вадим Гришкін , Євгенія Хегай
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 45
PDF
Оксана Грубляк , Андрій Мацкуляк
РОЛЬ БЮДЖЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Оксана Грубляк , Надія Шкрумеляк
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 76
PDF
А.В. Денисюк , О.А. Зінченко
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF
Ольга Джур , Валерія Клепікова
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Надія Дудлів , Ірина Махиня
ЗАПРОВАДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕ-КТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАХУНКІВ ЕСКРОУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 24
PDF
Ігор Дулин , Оксана Макар , Ольга Мельник
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 34
PDF
Артур Жаворонок , Анна Павлюк
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУ-ЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 15
PDF
Оксана Західна , Діана Трохімчук
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 6
PDF
Марина Кірносова , Максим Білаш
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 16
PDF
Микола Клим , Євгенія Скляр
СУЧАСНІ ФОРМАТИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 8
PDF
Наталія Корнілова
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 36
PDF
Тетяна Костенко , Вікторія Стоколюк , Л.О. Заволока
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Н.В. Кудлаєва , А.С. Медєляєва
ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 70
PDF
Наталія Кудлаєва , Антоніна Фльора
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБОВʼЯЗАНЬ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ СУБʼЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 40
PDF
Сергій Кусий
РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 31
PDF
Ірина Махиня , Надія Дудлів
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПЕРЕД ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 25
PDF
Анатолій Москальов , Еріка Попова
МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ЇЇ ВИХОДУ З КРИЗОВОГО СТАНУ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 20
PDF
А.І. Німкович
ІНФРАСТРУКТУРНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 7
PDF
Дарія Попович , Олена Браточенко , Ігор Врубель
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОТ-РАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 18
PDF
Дарія Попович , Ольга Кравцова , Олена Микитюк
LIFE-СТРАХУВАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 14
PDF
Дарія Попович , Наталія Назар , Наталія Савчин
КРАУДФАНДИНГ ЯК НОВІТНІЙ СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 41
PDF
Марія Репета , Софія Смолінська
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ БАН-КІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ольга Сич , Віра Романюк
ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 10
PDF
Софія Смолінська , Ірина Самченкова
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ У НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 45
PDF
Андрій Стасишин , Вікторія Дубик , Ірина Барська
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 28
PDF
Надія Чорненька , Ольга Мельник
РОЛЬ ЗНАНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 8
PDF
Богдана Ярема , Ірина Кекош
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СЬОГОДНІШНІХ РЕАЛІЯХ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 30
PDF
О.И. Яшкина , О.В. Балдинская
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА И СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 20
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Олег Олексишин
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Людмила Улашкевич
МАЙБУТНЄ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНСГУМАНІЗМУ
Переглядів статті: 95 | Завантажень PDF: 55
PDF
Н. Авер’янова
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 11
PDF
Уляна Севастьянів
ФЕНОМЕН ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 37
PDF
Тетяна Соболь
АНАЛІЗ БАЗОВИХ PHD КОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 7
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Андрій Білас , Христина Тісевич
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Переглядів статті: 96 | Завантажень PDF: 159
PDF
Людмила Гайсюк , Лариса Дзіковська
ТВОРЧІСТЬ Ф. ДЮРРЕНМАТТА В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 68
PDF
Уляна Галіпчак
«АРТИСТИЧНЕ ПИСЬМО» БРАТІВ ГОНКУРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ: ВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ ОПОВІДІ РОМАНУ «ПАНІ ЖЕРВЕЗЕ»
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 8
PDF
Оксана Добош , Олеся Сабан
ІМІДЖ ТА ІДІОСТИЛЬ В. ЮЩЕНКА, ВИРАЖЕНИЙ ЧЕРЕЗ НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 32
PDF
Лариса Ковбасюк , Євгенія Ревенко
КРИЛАТІ ВИСЛОВИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Переглядів статті: 254 | Завантажень PDF: 50
PDF
Олександр Малихін , Валерія Андреєнкова
Концептуальні підходи до визначення поняття модальності у лінгвістиці
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 19
PDF
Валентина Марченко , Роман Хмельницький
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ У ТВОРАХ ЛЮСІ МОД МОНТГОМЕРІ
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 67
PDF
Тетяна Перелома
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-СИНОЛОГІВ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 10
PDF
Наталія Бідюк , Марина Колесник
УМОВИ ПРАВИЛЬНОГО ІНТОНАЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУ-ДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 10
PDF
Олеся Гиляновська
ЕТИМОЛОГІЯ АНТРОПОНІМІВ У «СИНОПСИСІ»
Переглядів статті: 9
Вікторія Дідух
АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СИНТАКСИСУ У РОМАНІ МARIE NDIAYE "TROIS FEMMES PUISSANTES"
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ярина Каламбет , Сергій Гілевський
ПРЕЦЕДЕНТНІ ОНІМИ АРТУРІВСЬКОГО ДИСКУРСУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛАХ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ірина Ковалевич , Ольга Сеньків
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ (У ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТ)
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Катерина Мойсюк
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВІЗМУ У ПОЕЗІЯХ У ПРОЗІ СТЕФАНА МАЛЛАРМЕ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 19
PDF
Л. С. Проценко , Б.І. Рубінська
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ВАРІАНТУ БРИТАНСЬКОЇ ВИМОВИ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 14
PDF
Ірина Скочко , Любов Козуб
ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 10
PDF
Лариса Тараненко , Олена Щербакова
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОВНИХ ЗАСОБІВ РЕПРЕ-ЗЕНТАЦІЇ ТВАРИН (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ)
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ілона Хачпанова , Любов Козуб
СПЕЦИФІКА ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 30
PDF
Т. Є. Храбан
ВІЗУАЛЬНА РИТОРИКА ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 10
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Світлана Батиченко , Людмила Мельник , Анастасія Щербань
ЛЬВІВЩИНА ЯК ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 27
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Аліса Алиєва , Ольга Овсяннікова
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ МОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 38
PDF
Ольга Бондаренко , Тетяна Литвиненко
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ДОСВІД США, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 33
PDF
Лідія Бражнікова
ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 20
PDF
Аліна Гончарова
ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСА
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF
Тетяна Єрмолаєва , Валентина Алгаш
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF
Тетяна Єрмолаєва , Тетяна Коротун
РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНІ КЛІМАТУ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 14
PDF
Наталія Климчук
ПРАВОВА ОХОРОНА ОЗОНОВОГО ШАРУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НА-ЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 31
PDF
Алєся Соловйова
ПРАВОВА ПРИРОДА КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 30
PDF
Марина Троцька , Ірина Гомля , Ольга Коваленко
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Переглядів статті: 28
Маргарита Хіль
КРОКИ ПРОКУРОРА ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 13
PDF
Людмила Адашис , Ольга Візір
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ: ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 10
PDF
Максим Дімітров
ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО КАРАНОЇ ПОГРОЗИ: РЕВІЗІЯ ПОГЛЯДІВ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
Діана Касьяненко , Ганна Герасимова
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 70
PDF
Григорій Крайник , Вікторія Заточна
ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТИВНУ СТОРОНУ НЕЗАКОННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 17
PDF
Д.А. Кривоконь
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 35
PDF
Анна Нанка , Юлія Філімонова
ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 56
PDF
Тетяна Полухтович , Ольга Піменова
ОЦІНКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 6
PDF
Анна Сидоренко
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА УГОДОЮ СТОРІН
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 31
PDF
Дар’я Соларьова
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 13
PDF
Владислав Точілов
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Переглядів статті: 128 | Завантажень PDF: 70
PDF
Катерина Чередниченко , Ольга Глинська
БІОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВИД ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ (СТ. 258 КК УКРАЇНИ)
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 17
PDF
Катерина Чередниченко , Юлія Зайва
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ШВЕЙЦАРІЇ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Катерина Янішевська , Анна Скорик
ПРАВО НА ПИТНУ ВОДУ ЯК АКСІОМА В ПРАВАХ ЛЮДИНИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Оксана Баштовенко
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ЗДОРОВ’Ї ШКОЛЯРІВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 14
PDF
Олена Грибанова
ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОЛЕДЖІ: ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 12
PDF
Наталя Дерстуганова
ПЕДАГОГІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ДУХОВНОЇ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександр Жабенко
ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Переглядів статті: 21
Оксана Жарко
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12
PDF
Тарас Іноземцев
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 8
PDF
Марія Козігора
МІСЦЕ АРТ-ПЕДАГОГІКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 15
PDF
Н.В. Кошарна
ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ШВЕЦІЇ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 9
PDF
Галина Крохмальна , Христина Герич
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ НАД ЗБАГАЧЕННЯМ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 21
PDF
Вікторія Легін
РЕФЛЕКСИВНІ ВМІННЯ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 24
PDF
Марія Навроцька , Олександр Малихін
ЕТАПИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF
Марія Наконечна
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 14
PDF
Анастасія Нєнашева , Марина Машовець
РОЗВИТОК УВАГИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ІГРАХ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 27
PDF
Вероніка Огороднік , Броніслава Рубінська
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 22
PDF
Людмила Пісоцька
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІ-ТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА У СІМ’ЯХ ВИХОВАНЦІВ
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 84
PDF
Алла Прус
ВИЯВЛЕННЯ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 41
PDF
Тетяна Савєльєва
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ» ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 27
PDF
Катерина Трима
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олександра Чубрей
ПЕРСПЕКТИВНІ КОНЦЕПТИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Василь Білокопитов
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 2016-2020
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ніна Бондаренко , Аліна Дубограй
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ю.В. Вінтюк
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 9
PDF
Григорій Григоренко , Дарина Григоренко , Василиса Щигельська
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталія Гук
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ДО СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Яна Домбровська
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 4
PDF
А.П. Єленко
РОЗВИТОК ЧИТАННЯ ТА ГРАМОТНОСТІ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. ДИТИНО-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Н.О. Карабітськова
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ІНТЕРНЕТУ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Юлія Лабунець
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИМІРІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД ІСПАНОМОВНИХ КРАЇН
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ольга Ткачук
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 19
PDF
Тетяна Чаленко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 5
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Наталія Хоботова
МОТИВАЦІЙНІ МОМЕНТИ У ВИБОРІ СТУДЕНТОМ МАЙБУТНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ»
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ігор Худецький , Юлія Антонова-Рафі , Олександра Скринська
ЕЛЕКТРОПОРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ТА БЕЗБОЛІСНИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ШКІРИ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 9
PDF
Ігор Худецький , Максим Гаращенко , Юлія Антонова-Рафі
КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ФОРМ ТІЛА МОЛОДИХ ЖІНОК ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ігор Худецький , Євген Хоменко , Юлія Антонова-Рафі
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 10
PDF
В’ячеслав Ждан , Ігор Іваницький , Людмила Шилкіна
ВИРАЖЕНІСТЬ ОСТЕОПЕНІЧНИХ ЗМІН В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12
PDF
Юрій Мочалов , Олександра Гелуненко , Ганна Капелюшна , Олександр Мочалов
ЦІНА ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДОСТУПНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 2013-2017 РР.
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 7
PDF
Євгенія Неведомська , Олександр Писарев
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АРТРОЗІ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 25
PDF

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Наталія Михайлюк , Олександр Захарчук
ФАРМАКОГНОСТИЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІТОМЕЛАТОНІНУ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександра Вдовиченко
ВИРАЖЕННЯ КОХАННЯ І ВІРИ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: ЖАНРОВІ РОЗДУМИ
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 23
PDF
Руслан Кундис , Надія Кіптілова , Анастасія Байдіна
ЕСТЕТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ ВІЛЬНОГО ТАНЦЮ. ФІЛОСОФІЯ РУХУ ТІЛА
Переглядів статті: 59 | Завантажень PDF: 38
PDF
Руслан Кундис , Надія Кіптілова , Соломія Домазар
КВІТКА ЦІСИК: ХОРЕОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 39
PDF
А.А. Пузиркова
СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО АВАНГАРДУ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 27
PDF
О.Н. Филиппова
ТВОРЧЕСТВО АНРИ РУССО – ХУДОЖНИКА-САМОУЧКИ (1844-1910)
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 17
PDF
О.Н. Филиппова
НАТЮРМОРТ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЛЯ СЕЗАННА (1839-1906)
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 19
PDF
Аліна Павлова
ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО ЯК РІЗНОВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРО-ЛЕВЕЦЬКОГО ТКАЦТВА
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 25
PDF
Інга Семенюк
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДА XX СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЯВИЩА
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 31
PDF
Ганна Шух
ЗНАЧУЩІСТЬ ЗАКОНІВ ПЕРСПЕКТИВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРУ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 23
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Влада Березянська
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОНКОХВОРИХ. ТРАНЗАКЦІЙНИЙ ПІДХІД
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 20
PDF
Наталія Семенів
УПРАВЛІННЯ ЕТНІЧНИМИ КОНФЛІКТАМИ В МІЖЕТНІЧНИХ ВЗАЄМИНАХ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 10
PDF
Лариса Ордіна
Білоцерківський національний аграрний університет
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ю.В. Вінтюк
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФЕНОМЕНУ ЛЮБОВІ: ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 12
PDF
Лада Мазай
ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФАХОВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 11
PDF
Інна Мельник
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТРЕТУ АУТИЧНОЇ ДИТИНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 15
PDF
Людмила Хаметова
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 5
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Олександр Феденко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ В ХОДІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Костянтин Бугаєвський
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ТА СТРОКИ НАСТАННЯ МЕНАРХЕ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Олена Герасименко , Максим Вайда
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Василь Каюкін
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Х.Р. Скорубська
ТАНЦЮВАЛЬНІ ТЕАТРИ 60-Х РОКІВ XX СТ. НА ПРИКЛАДІ JUDSON DANCE THEATRE
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 7
PDF