№ 11 (63) (2018): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Олена Семчишин , Оксана Карабін
ПОБУДОВА ПОШУКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 7
PDF

ХІМІЧНІ НАУКИ

Елла Часова , Оксана Демчишина
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 6
PDF

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Владислав Дичко , Юлія Клименко
ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ ВІКОМ 11-17 РОКІВ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ганна Латіна , Юрій Островський
ОЦІНКА КОМПОНЕНТІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ганна Латіна
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Валерія Аляб’єва , Світлана Гринь
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Олексій Артюх , Олександр Манько
МОДЕЛЬ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СТА-НУ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 5
PDF
Міхал Бембенек, Павел Вданьєць
ПІДВИЩЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ТА ПАРАМЕТРІВ ДРІБНОЗЕРНИС-ТОГО ПАЛИВА Й ЕНЕРГОНОСІЇВ ШЛЯХОМ ЇХ БРИКЕТУВАННЯ У ВАЛКОВИХ ПРЕСАХ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталія Бондарь
ВІДНОВЛЕННЯ ГЕМАТИТУ ЗА РАХУНОК ТЕРМООБРОБКИ МЕХАНОАКТИВОВАНОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО МАТЕРІАЛУ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8
PDF
Валентина Галушко , Інна Колодяжна , Константин Савка , Анастасія Уварова
ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СЕРЕД НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 0
В.О. Давыдов , А.Ю. Водолазский
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-НИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОГРА-НИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Нияз Зейналов
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 14
PDF
Василь Кравчук
МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олексій Мельник , Ольга Орлова
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОБОТИ ТА КРУТИЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕКРИТТІВ ТА МОСТІВ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олександр Паневник , Денис Паневник
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННИХ СТРУМИННИХ НАСОСІВ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 11
PDF
С.Д. Светличная
ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ С УЧЕТОМ НАЧАЛЬНОГО НЕОСЕСИММЕТРИЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Михайло Фис , Андрій Бридун , Мар’яна Юрків , Андрій Согор
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗА ЇЇ ПОХІДНИМИ, ПОДАНИМИ КОМБІНАЦІЯМИ МНОГОЧЛЕНІВ ЛЕЖАНДРА ТРЬОХ ЗМІННИХ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 8
PDF
Тaмила Ханкишиева
ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОРПУСА УСТЬЕВОЙ ШТАНГОВОЙ СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ.
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ганна Бородіна , Катерина Островська
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДАЖУ РЕКЛАМНИХ МІСЦЬ МЕТОДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
Переглядів статті: 70 | Завантажень PDF: 12
PDF
Дмитро Виніченко , Руслана Орбідан , Ольга Єгорова
НЕЧІТКИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОВАНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ігор Завгородський , Світлана Одокієнко , Євгенія Катаєва
ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМИ МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 18
PDF
Віктор Каук , Павло Кокорин
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ФІЛЬТРУ БАТТЕРВОРТА 3-ГО ПОРЯДКУ НА ЕКГ СИГНАЛ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 12
PDF
А.А. Котречко
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ТВЕРДОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ПО КОТРЕЧКУ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Надія Кравчук , Володимир Польовик , Дарина Клец
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТІВ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 13
PDF
Васиф Мамедов , Али Ахмедов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ УСТАНОВОК ПРИ УСЛОВИЯХ ДОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Євгеній Михасенко , Євгенія Катаєва
МЕТОД ПОБУДОВИ STORAGE AREA NETWORK НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Нестеренко , Тетяна Рукас , Оксана Лейко
НАЯВНІСТЬ ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН ПУНКТІВ ДГМ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ОКРЕМИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Одокієнко , Майа Люта , Олександр Розводовський
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ФІЗИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РУХУ ФІЗИЧНОГО ТІЛА
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 8
PDF
Руслан Олійник , Світлана Одокієнко , Євгенія Катаєва
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ЗА ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 7
PDF
С.М. Первунинский , А.А. Букша
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ АДАПТАЦИИ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОД ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 8
PDF
С.М. Первунинский , О.А. Кудрявцев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТОВ (ЧЕЛОВЕКА В ВЕБ-СРЕДЕ)
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 33
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Оксана Войтюк
ЛЯЛЬКА В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ СЕЛЯН ПОДІЛЛЯ
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 19
PDF
Олег Коваль
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
A. Марченко
НАУКОВА СПАДЩИНА М. ШАПОВАЛА ПРО УКРАЇНСТВО В ПЕРІОД ЕМІГРАЦІЇ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 26
PDF
Н.О. Новородовська
ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РУСИФІКАЦІЇ НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА МОВНИЙ ПРОСТІР УРСР У 1964-1985 РР.
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 30
PDF
Наталія Сенченко
ЦЕРКОВНІ МУЗЕЇ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ганна Бичковська , Анастасія Горькова , Ганна Філіпова
ІСТОРИЧНА МІСЦЕВІСТЬ «НОВА ЗАБУДОВА» В СЕРЕДИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Людмила Валюх , Наталія Плюта
ОЦІНКА КОЛОНІАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ НІМЕЧЧИНИ ГРОМАДСЬКІСТЮ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ СТ.)
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 19
PDF
Альона Данильченко
ПРОБЛЕМА АРХЕОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО МІСТА «ЛУБѢНЪ» ТА ЙОГО ОКРУГИ ЯК СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 0
Діана Корень , Ірина Ясіновська
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 12
PDF
Х.Л. Мазуренко , Я.І. Онищук
ОСНОВНІ ШЛЯХИ МЕМОРІАЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК ТА УВІКОВІЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ ТА РЕПРЕСІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВИ В ЦІЛОМУ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 13
PDF
Ігор Шпачинський , Олександр Матюшенко
ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ У ПЛОЩИНІ ВИВЧЕННЯ РОМАНТИСТІВ, МАРКСИСТІВ І ПОСЛІДОВНИКІВ ГЕГЕЛЯ
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 18
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Людмила Бєдіна , Алла Ковалевська
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 26
PDF
Ірина Вареник , Ангеліна Кантур
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Вікторія Вудвуд , Анастасія Рудько
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕСТІЙКОСТІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Микола Гордієнко , Юлія Тимченко
ВИТРАТИ НА БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ОБЛІКУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
М.А. Демянчук , Е.В. Сургай
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕ-МЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 3
PDF
Анна Жиленко , Адель Бикова
Bykova A.l., Zhilenko A.Y. University of Customs and Finance The nature and characteristics of organization management personnel development at the enterprise Summary The essence of the concept of «staff development» in the works of domestic and foreig
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 9
PDF
Н.М. Заярна , С.В. Пелех
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗА ПАРАМЕТРОМ ЦІЛЬОВОГО СПРЯМУВАННЯ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Артем Коваленко
ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПІСЛЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталя Кодацька , Світлана Сергєєва
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 13
PDF
А.В. Кравченко
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Кулініч
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ РИТЕЙЛЕРІВ)
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 11
PDF
Павло Кухта , Іван Дімов
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 16
PDF
Тетяна Куць , Світлана Басиста
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 8
PDF
Олена Лазарєва , Анастасія Михайловська , Олена Хапун
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Сергій Лебеденко , Олексій Безгінов
СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 16
PDF
А.В. Лобза , О.С. Шабанова
АУДИТ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 61
PDF
А.О. Маслюківська
ЗНАЧЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 19
PDF
Аліна Романко
ДОСТАТНІЙ ОБСЯГ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталя Самойленко
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 27
PDF
Наталія Собецька
СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ВИМІРУ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Юліанна Стадник , Оксана Васьків , Ольга Дордюк
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 10
PDF
Наталія Стукало , Наталія Краснікова , Олена Балаш
ІТ РИНОК ЯК ПРОВІДНИК РОЗВИТКУ ДИЗРУПТИВНИХ ІННОВАЦІЙ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ольга Тиха
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ПЕРЕВАГИ І СЛАБИНИ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 5
PDF
Світлана Белей , Алла Дембіцька
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 52
PDF
Інна Бігдан , Марина Усова
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
В.В. Благой , М.Я. Кулієвич
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Блащук-Дев'яткіна , Любов Петик , Юля Кіндрат
РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 14
PDF
Катерина Васьківська , Степан Рубаха
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ольга Васьова , Катерина Черненок
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИ-ВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Наталія Воробець , Аліна Корбутяк
ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 8
PDF
Юлія Герасименко , Людмила Сімоник
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АПК: ПОНЯТТЯ, МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 10
PDF
Алла Гірман , Артур Корнієнко
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Марина Гнатенко , Олена Янголенко
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 12
PDF
Марія Данилюк , Олег Мирончук
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 35
PDF
Вікторія Дубик , Мар’яна Боднар
СУЧАСНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 13
PDF
Вікторія Дубик , Лілія Врублевська
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 24
PDF
Вадим Дяченко
ФІНАНСОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Лілія Ільків
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 28
PDF
М.В. Кирносова , Е.Р. Сташко
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО КРИЗИСА
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталя Корнєва , Ганна Кирлейза
АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ПРАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 36
PDF
Ю.В. Краснокутська , О.С. Леонов
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ В ТУРИЗМІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 13
PDF
Е.С. Листровая , А.С. Валевская
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 13
PDF
Ірина Литвин
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СТАРТАПАМИ НА ЗАСАДАХ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 10
PDF
Н.О. Лобода , Л.А. Романчук
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЯК ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 10
PDF
Олена Мартинова
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Анатолій Москальов , Руслана Гиршкан
РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 11
PDF
Анатолій Москальов , Анастасія Рудько
ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 24
PDF
Анатолій Москальов , Ольга Щавінська
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФОРФЕЙТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 15
PDF
Катерина Музиченко
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ПОСИЛЕННЯ ЙОГО РОЛІ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тетяна Репіч , Тетяна Новак
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 10
PDF
Леся Сакун , Христина Кравченко
СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 34
PDF
Олеся Саламаха
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталія Сокровольська , Анастасія Пуша
СУЧАСНИЙ СТАН ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 8
PDF
Надія Соловей , Лариса Турова
ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8
PDF
Єлизавета Тарасова , Ольга Трифонова
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ольга Ткачук
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Жанна Торяник , Світлана Яричевська
РОЗРОБКА ФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Володимир Уланчук , Олена Жарун
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАЩИНИ
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 23
PDF
Дмитро Чернуха
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИ-ТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF
Юлiя Шушкoвa , Мaрiя Гельмaк
CТРAТЕГIЧНA КAРТA ЯК НOВIТНIЙ IНCТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНOГO УПРAВЛIННЯ ФIНAНCOВOЮ CТIЙКICТЮ ПIДПРИЄМCТВ БУДIВЕЛЬНOЇ ГAЛУЗI
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Катерина Яковенко
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Людмила Яременко , Ярослав Пономаренко
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Тетяна Воропаєва
ПРОБЛЕМА КОЛОНІАЛЬНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ І ПОЛІТИКІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 15
PDF
Н.М. Авер’янова
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСТВА В ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ростислав Поліщук
МОВА ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 27
PDF
С.В. Сторожук , І.М. Гоян , О.В. Федик
«ІКОНА ОДНОГО ДНЯ» ЯК ХУДОЖНІЙ ВИЯВ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ДВОРУ КІН. ХІХ СТ.
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Александрович
ПОЕТИКА «АПОКРИСИСУ» ХРИСТОФОРА ФІЛАЛЕТА
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Сергій Березовіченко
КОМПРЕСІЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МОВНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ)
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Г.Р. Бобак , M.I. Бобак
ПРАКТИЧНИЙ ПРОЯВ БІЛІНГВІЗМУ ТА БІКУЛЬТУРНОСТІ У ПРОМОВАХ ДЖАСТІНА ТРЮДО
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
О.О. Гаврилюк
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СПОРТИВНИХ КОМЕНТАРІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИСВІТЛЕННЯ WORLD CUP 2018 В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ)
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 45
PDF
О.С. Добош
КОНЦЕПТ ВІЙНА В УКРАЇНІ УСТАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 24
PDF
Алла Калита , Дарина Лазуренко
РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 108
PDF
Зоя Корнєва , Євгенія Шуміцька
ОНОМАСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8
PDF
Світлана Лебеденко , Марія Стрілець
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕДМОВИ «КОБЗАРЯ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1847 РОКУ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ольга Рудоман
ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЯВИЩА СЕГМЕНТАЦІЇ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ольга Ситник
ПСИХОПОЕТИКА АРХЕТИПНОГО МОТИВУ ДОРОГИ У МАЛІЙ ПРОЗІ В. ФОЛКНЕРА
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 16
PDF
Людмила Гапонова , Катерина Прокоф’єва
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В МОВІ «РУСЬКОЇ ПРАВДИ»
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Мар`яна Качанська , Наталія Яцків
ДІАЛОГІЗМ НОВЕЛИ «PETITЕS PRATIQUES GERMANOPRATINES» ЯК ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНА ОЗНАКА ТЕКСТУ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Альона Козуб
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Лариса Колодіна
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: РОЗПІЗНАННЯ З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 14
PDF
Е.Ю. Перинец
ЧЕХОВСКИЙ КОД В РОМАНЕ В. МАКАНИНА «ДВЕ СЕСТРЫ И КАНДИНСКИЙ»
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Сергій Прудивус
ПАВЛО ТИЧИНА У СВІТЛІ НОВОГО ДЖЕРЕЛА: ПОЕТ ОЧИМА ДРУГА
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 5
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Аліса Алиєва , Ірина Суходубова
ПОМІРКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЗАКОНОДАВСТВО»
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 11
PDF
Дмитрій Березніцький
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 37
PDF
Вікторія Бредіхіна , Ольга Яковленко
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 7
PDF
Катерина Варава
СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА ТА СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОСЯГАНЬ НА ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 14
PDF
Валерія Васільєва
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ (СТ. 152 ККУ В РЕДАКЦІЇ ВІД 23.10.14 ТА 11.01.19) КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 14
PDF
Катерина Гаврилова
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 21
PDF
Марія Градовська
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 7
PDF
Катерина Зозуля
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ: ПРОБЛЕМАТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF
Віктор Кошель , Руслан Павлов
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРЕЗУМЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 18
PDF
Вікторія Кулакова
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 12
PDF
Володимир Марченко
АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 19
PDF
Юлія Милоненко
ПЕРСПЕКТИВА ВИЗНАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Павло Приблуда
НЕДОТОРКАНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІМУНІТЕТ ТА ПРИВІЛЕЇ
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 44
PDF
М.І. Сащенко
РІШЕННЯ ЄСПЛ ЯК ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНО-ДАВСТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКО-НАННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 23
PDF
Тетяна Смачило , Анна Лотоцька
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Анастасія Сорокіна
МОБІНГ ТА БУЛІНГ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
Переглядів статті: 133 | Завантажень PDF: 109
PDF
Катерина Торгашова
ПРОБЛЕМА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 10
PDF
Софія Трішина
ПОНЯТТЯ АГРЕСІЇ В ПЛОЩИНІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 38
PDF
Віктор Чубейко
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРИНЦИПІВ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 31
PDF
Євген Шаповаленко
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В РОЗШУКОВІЙ РОБОТІ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Дмитро Щоголєв
ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЩО-ДО ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В НАЦІОНАЛЬНЕ КРИ-МІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 11
PDF
Денис Артеменко , Володимир Бражник
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 23
PDF
Владислав Берник
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНСТИТУТУ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 4
PDF
Євгенія Брижко
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПІСЛЯ РЕФОРМУВАННЯ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Сергій Гизимчук
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Вікторія Годун
ДОГОВІР ПОСТАВКИ В КОНТЕКСТІ ДУАЛІЗУМУ ПРИВАТ-НОГО ПРАВА: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Дар’я Голомазова
ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олександра Грекова , Анна Зозуля , Олена Середа
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 18
PDF
Ангеліна Данильченко , Євгенія Чернова
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АГРАРНОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 23
PDF
Катерина Довбенко
РЕЙДЕРСТВО В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олександр Загурський , Артур Бучковський
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ НАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ксенія Зінченко , Світлана Шевчук
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТАТТЕЮ 368-2 КК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Дмитро Іваненко , Наталія Яременко
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІГРАЦІЙНИХ СЛУЖБ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 28
PDF
Ігор Івер
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ ТА ЇХ ВИДІВ
Переглядів статті: 8
Юлія Канарик , Віталій Мазій
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 14
PDF
Катерина Книжник
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЛІСІВ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталія Ковінько
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ-КОРПОРАТИВІСТА
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 10
PDF
Єгор Колдов
АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ У РЕГУЛЮ-ВАННІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 13
PDF
Єгор Колдов
СТОКГОЛЬМСЬКИЙ СИНДРОМ ЯК ОЗНАКА ЛАТЕНТНОЇ ЗЛО-ЧИННОСТІ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ірина Короп
ПРАВО МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 16
PDF
Андрій Кохан
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Руслана Кошель
БІОКОНВЕРСІЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ У ЦИКЛІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Г.С. Крайник , А.Є. Овчаренко
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ДОПОВНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ СТАТТЕЮ 286¹
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Григорій Крайник , Вікторія Ярошенко
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 15
PDF
Дар’я Куц
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Д.О. Куценко , Н.М. Бігвава
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Єлизавета Лукаш
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 10
PDF
Микита Мальцев
ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНО-ГО ПРАВА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF
Інна Мацієвська
НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ З БОКУ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Василь Мацканюк
ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Переглядів статті: 72 | Завантажень PDF: 5
PDF
Сергій Мець
ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 5
PDF
Дар`я Микитенко
МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ДОБРОВІЛЬНІЙ ВІД-МОВІ ВІД ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ: РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖ КРИ-МІНАЛЬНИМ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИМ АСПЕКТАМИ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ангеліна Панічевська
ДО ПИТАННЯ ПРО КОРУПЦІЮ В ОСВІТІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 20
PDF
Злата Пшенічнова , Аделіна Севастьянова
МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ЗНАЧЕННЯ ТА ОЗНАКИ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 36
PDF
Тетяна Рибалко
ВПЛИВ НОВЕЛ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Валерія Сердюк
ВПЛИВ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ НА ФОРМУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ СХИЛЬНОСТЕЙ ОСОБИ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Дмитро Сидоренко
«ГІБРИДНА ВІЙНА» ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 28
PDF
Поліна Сіненко
ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 15
PDF
Олена Ткачова , Марина Вітліна
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 18
PDF
Юлія Тобота
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗДОМНОСТІ ЯК ФОНОВОГО ЯВИЩА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Марина Харіна
МІЖНАРОДНИЙ СПОРТИВНИЙ АРБІТРАЖ: ДОСВІД УКРАЇНИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 11
PDF
Богдан Черніков
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 14
PDF
Денис Черніков
ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ІСЛАМСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Дмитро Черніков
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ігор Чумаченко , Владислав Квітко
СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 23
PDF
Елеонора Шевченко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Єлизавета Юрченко
АГРЕСІЯ ЯК МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 16
PDF
Галина Яремко
КАРАНІСТЬ УМИСНИХ ВБИВСТВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 16
PDF
Оксана Грубляк , Мар’ян Слусаряк
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Олена Аксьонова , Юлія Півненко , Світлана Прус
ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У 8-9 КЛАСАХ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 12
PDF
Олена Бокшиц
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Оксана Волошина , Вікторія Молоченко , Вікторія Дев’ятко
ПОБУДОВА КОНКУРЕНТНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександр Жабенко
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВ-НИКІВ: БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУ-ВАННЯ)
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олена Казачінер
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АЙСБРЕЙКІНГУ НА НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ «ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 5
PDF
І.С. Каменська
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Уляна Кушпіт
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Оксана Міхеєва , Марина Корнієнко
КІБЕРБУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 72
PDF
Анна Підгаєцька
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КАНАДИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РІВНЯ
Переглядів статті: 72 | Завантажень PDF: 7
PDF
Т. О. Пономаренко , Ю. О. Волинець
РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 19
PDF
Ганна Рідкодубська
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ФРАНЦІЇ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 4
PDF
Андрій Тарасенко , Світлана Макоїд
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ РОЗВИВАЮЧИХ НАСТІЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ ДІТЕЙ
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 126
PDF
О.В. Татарін
ПІДГОТОВКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФАХІВЦЯМИ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Ткачова , Ірина Булаш , І. С. Турчина
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Переглядів статті: 124 | Завантажень PDF: 62
PDF
К.А. Трима
АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ: СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛЬНОТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Валентина Яковлева , Мирослава Гаврилюк
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА»
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Валентина Яковлева , Світлана Іванова
МЕТOДИКA ВИКOPИСТAННЯ ПPOБЛЕМНOГO НAВЧAННЯ ПPИ ПІДГOТOВЦІ МAЙБУТНІХ ФAХІВЦІВ ЕКOНOМІЧНИХ СПЕЦІAЛЬНOСТЕЙ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ю.В. Вінтюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ю.В. Вінтюк
ПСИХОЛОГІЧНІ-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 12
PDF
Лариса Гончарова , Гаяна Усар
СУПЕРНАВЧАННЯ – ВПЛИВ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ НА РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олена Іваній
«БАТЬКІВСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ» АБО ХТО ЗАХИСТИТЬ ВЧИТЕЛІВ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 5
PDF
Василь Ковальчук , Максим Федченко
ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ольга Литвиненко , Олександр Грохович
ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ірина Мельник , Людмила Заремба
СКЛАДОВІ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА В. О. СУХОМЛИНСЬКИМ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 3
PDF
Людмила Мopoз
OPГАНIЗАЦIЙНO-ЗМIСТOВНИЙ АСПЕКТ ПPOФЕСIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНOЇ СЕPЕДНЬOЇ OСВIТИ З IНКЛЮЗИВНOЮ ФOPМOЮ НАВЧАННЯ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF
Евгений Осипенко
МЕТОДОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИХ, ЦЕННОСТНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Рожко-Павлишин
ВЗАЄМОДІЯ З СІМ’ЄЮ  ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 29
PDF
Валентина Снагощенко
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МУЗЕЙ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Хе Сюефей
ХІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ганна Чорнойван
ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ ДОСЛІДНИКІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 5
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Лінда Бобик , Наталія Левинська , Антоніна Піддубна, Володимир Вівсянник , Н.І. Сажин
МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРА-ЖЕНЬ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Кирило Панцюк , Вікторія Попович , Антоніна Піддубна , Володимир Вівсянник
МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ (ІНТЕРЛЕЙКІНИ-8, 10) ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК ІІ ТА ІІІ СТАДІЙ У ХВОРИХ З СУПУТНІМИ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИМИ УРАЖЕННЯМИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 5
PDF
Мирослав Гончарук-Хомин, Михайло Сливка , Остап Белей , Анатолій Форос , Вікторія Войтович , Віталій Русин
КОРЕКЦІЯ ОКЛЮЗІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ПРОЦЕСІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОВЕРХНЕВОЇ СИНХРОЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Дмитро Калиниченко
ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК РАННЬОГО ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ірина Калиниченко
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ МОЛОДІ ЯК ОСНОВА ДЕМОГРАФІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 5
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тамара Драч , В.Ю. Сосіна
СТИЛЬ МОДЕРН В ТЕАТРАХ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ТА ДРАМАТИЧНИХ ТЕАТРАХ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 19
PDF
Марія Камінська
САКРАЛЬНЕ ХОРОВЕ МИСТЕЦТВА ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТІВ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Світлана Кваша
ПОЛІФОНІЧНИЙ СЛУХ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ НАУЦІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 3
PDF
Анастасія Кульчицька
ПРЕДСТАВНИЦТВО ТАНЦЮВАЛЬНИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЛЬВОВІ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 11
PDF
Тeтянa Лaнiнa
EСТРAДНA ТВOРЧIСТЬ МИРOСЛAВA СКOРИКA 60-Х РOКIВ ХХ СТ. В КOНТEКСТI IСТOРIЇ YКРAЇНСЬКOГO ВOКAЛЬНOГO AНСAМБЛEВOГO ВИКOНAВСТВA
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 6
PDF
П.Є. Луньо , С.О. Домазар
ПАТРІОТИЧНИЙ ЛІРИЗМ ТВОРЧОСТІ КВІТКИ ЦІСИК ЯК ДЖЕРЕЛО ОБРАЗНОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНИХ НОМЕРІВ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Олександр Магаліс
СПЕЦИФІКА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОЕТИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА В МУЗИЧНІЙ ХОРОВІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ С. ПАВЛЮЧЕНКА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ольга Мерлянова , Юлія Василенко
ВИХОВАННЯ АРТИСТИЧНОСТІ СЕРЕД ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИДОВИЩНОСТІ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 12
PDF
Ю.В. Романенкова
КОЛЬЦО КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА ЭПОХИ РЕНЕССАНСА И МАНЬЕРИЗМА: ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА, СИМВОЛИКА
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олена Смоляр
СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВИХ МОНУМЕНТАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ У ФОРМУВАННІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛІВ КИЄВА ХХІ СТОЛІТТЯ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександр Цугорко , Тетяна Форманюк
ХУДОЖНИК ВОЛОДИМИР КАРЛОВИЧ МЕНК З КОЛЕКЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НМІУ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
О.Н. Филиппова
ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ М.В. НЕСТЕРОВА (1862-1942)
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
О.Н. Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Б.М. КУСТОДИЕВА – ХУДОЖНИКА РАЗНОСТОРОННЕГО ТАЛАНТА
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 0
Ганна Єрмолаєва , Владислав Мельниченко
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СЛУЖБОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СІАЗ) НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Марина Ілечко
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДО МУЗИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА СЮЇТНОСТІ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олександра Пантелеймонова
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЖИВОПИСНОЇ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ НА ВОДІ − ЕБРУ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF
Ю.Л. Просвирнина
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОРА ВОСТОЧНОГО КОСТЮМА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПОРТРЕТЕ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Совгира , Марина Татаренко
ПРИНЦИПИ РОБОТИ АКТОРА НА ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 16
PDF
Світлана Федорцова
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ НЕЛІНІЙНИХ (ПАРАМЕТРИЧНИХ) ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРОСТОРУ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Наталія Гаврильченко , Лілія Черненко , Лариса Гончарова , Лариса Разживіна , Марина Мороз
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ МИСТЕЦТВА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF
Наталія Гончарова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 13
PDF
Оксана Федик , Вероніка Шкраб’юк
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 52
PDF
Г.П. Ященко
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРОВАНОГО СОЦІАЛЬНОГО ІННОВУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Р.М. Білоус , В.С. Довженко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕ-ДАГОГІВ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Святослав Вікторенко
СКЛАДОВІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТА
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 9
PDF
Наталія Грисенко
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА СВІТУ ЯК ФАКТОРИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ МОЛОДІ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 11
PDF
Жанна Новікова
ПОГЛЯДИ НА ПРИРОДУ ВОЛІ У РОБОТАХ С. БАЛЕЯ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Марина Салюк , Христина Тарасюк
РОЛЬ ІМПЛІЦИТНИХ УЯВЛЕНЬ ЮНАКІВ ПРО ОСОБИСТІСТЬ У ПРОГНОЗУВАННІ ЇХ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕПРЕСІЇ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 16
PDF
Наталія Семенів
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЯВУ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 7
PDF
Олена Танасійчук
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Олексій Драглюк , Олександр Карабань , Василь Макарчук , Тетяна Побережець , Аліна Новак
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ В ПІДРОЗДІЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олександр Карабань , Олексій Драглюк , Святослав Дехтяр , Михайло Зінченко
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ АПАРАТУРИ ВНУТРІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА КОМУТАЦІЇ ДЛЯ БРОНЕТЕХНІКИ ІНОЗЕМНИХ ВИРОБНИКІВ
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 11
PDF

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Юлия Макаренко , Лариса Шмигирилова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА «ЧАЙЛДФРИ»: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Діана Бермудес
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТЕХНОЛОГІЄЮ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВИХ ВПРАВ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 7
PDF
Галина Бойко , Волошко Волошко
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ З ВИКОРИСТАННЯМ TRX В СИСТЕМІ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Наталія Борецька
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 19
PDF
К.А. Бугаевский
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В РЯДЕ ВИДОВ СПОРТА
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олексій Головченко
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПІДЛІТКІВ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ганна Заікіна , Валерія Бермудес
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ З ОЗНАКАМИ СТОМЛЕННЯ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЇХ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ганна Заікіна , Владислав Пихтін
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ТА РУХЛИВИХ ІГОР
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Анна Колесник
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 9
PDF
Юрій Кулаков , В’ячеслав Богатир , Олег Вертелецький
КОРЕКЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ З УРАХУВАННЯМ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олександр Томенко , Харківська державна академія фізичної культури
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 11
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наталія Пак , Вікторія Юрків
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ігор Шлапак
ПРАКТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Борко , Ірина Радутна
ЗАСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 10
PDF
Галина Бородіна , Вадим Гаврилюк
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олена Герасименко , Анна Сплавінська , Марко Павлів
ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ЗАПОБІ-ГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛА-ДИ
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ганна Єрмолаєва , Анжеліка Євтушенко
ЗАХІДНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олена Сизоненко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 10
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Надежда Лебедева
ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬМОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ХІІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ АМАТОРСКОГО КИНО «КИНОКИММЕРИЯ 2018»
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 7
PDF
Тетяна Борко , Олена Твердохлєбова
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТА
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Віталій Піменов
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ, ЕТАПИ РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 9
PDF (Англійська)
Валентина Борисенкова
ФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА БІБЛІОТЕК
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 9
PDF
Галина Бородіна , Вікторія Дика
ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ (НАФ) УКРАЇНИ
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ірина Давидова , Олена Мар’їна
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 30
PDF