№ 4 (104) (2022): Молодий вчений

Обкладинка журналу присвячена 90-річчю від дня народження Миколи Васильовича Новікова, видатного вченого-матеріалознавця, академіка Національної академії наук України. Вчений спеціалізувався в галузі розвитку розрахунків механічних коливань в турбомашинах, оцінки міцності й прогнозування руйнування технічного устаткування і космічних систем при наднизьких кріогенних температурах. Зробив вагомий внесок в розвиток технології синтезу алмазів, інших надтвердих матеріалів, отриманні та вивченні властивостей алмазних і алмазоподібних плівок. Микола Васильович автор і співавтор 718 наукових робіт, серед яких 192 авторських свідоцтва і патента.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ольга Громова, Юлія Шевчук
ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-17
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 135
PDF
Оксана Західна, Христина Петришин
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: АНАЛІЗ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 97
PDF
Галина Матвієнко-Біляєва
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-19
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 58
PDF
Галина Мацьків
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІСКАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕС У
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-20
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 74
PDF
Любов Петик, Марта Пилат
ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-21
Переглядів статті: 440 | Завантажень PDF: 425
PDF
Наталія Ситник, Аміна Шутко
СТАН БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-22
Переглядів статті: 127 | Завантажень PDF: 199
PDF
Наталія Татарин, Юлія Чепіль, Ірина Дунець
СИСТЕМА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-23
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 148
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Бичкова
ГРАМОТИ XIV–XV СТ. ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛІВНИКА В КУРСІ «ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-4
Переглядів статті: 89 | Завантажень PDF: 63
PDF
Інна Красовська
СУПРАСЕГМЕНТАРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК ОСНОВА КЛАСИФІКАЦІЇ СТИЛІВ МОВЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-5
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 33
PDF (Англійська)
Віра Мелешко, Світлана Кулинич
СУЧАСНИЙ САТИРИК-ГУМОРИСТ ПАВЛО СТОРОЖЕНКО: ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЧОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-6
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 53
PDF
Соломія Радняна, Тетяна Терещенко
ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ФОРМ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-7
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 37
PDF
Оксана Ріба-Гринишин
СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ НІМЕЦЬКОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-8
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 46
PDF
Альона Шманатова, Аліна Лукомська
ЩОДО МЕТОДИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-9
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 36
PDF
Альона Шманатова
ПОЕТИЧНИЙ СТИЛЬ ПОЕЗІЇ ДЖОН ДОННА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-10
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 87
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Оксана Сластьоненко, Світлана Корнійчук, Катерина Науменко
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-16
Переглядів статті: 148 | Завантажень PDF: 141
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тамара Драч, Марина Погребняк
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ХОРЕОГРАФИ – ПРЕДСТАВНИКИ ТАНЦЮ-МОДЕРН УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-11
Переглядів статті: 117 | Завантажень PDF: 73
PDF
Ольга Школьна, Інна Волощук
ВИЯВИ АВАНГАРДИЗМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЄВРОПИ 1910-Х – 1930-Х РР.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-12
Переглядів статті: 88 | Завантажень PDF: 95
PDF