№ 3 (67) (2019): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Ганна Мисака , Крістіна Нарсія
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-1
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 1
PDF

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Антоніна Тарновська, Анастасія Генега, Олена Семочко, Марія Яремчук
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА MISGURNUS FOSSILIS L. ЗА ДІЇ АНТИБІОТИКІВ КЛАСУ ФТОРХІНОЛОНІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-46
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Микола Лазуткін, Микола Журавель
КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ ЗА УМОВИ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-2
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 0
PDF
Мустафа Бабанлы Баба, Рафига Шахмарова, Боюкага Гусейнов , Тахир Джаббаров
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-3
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Людмила Щукіна , Надія Рикусова , Олексій Шестопалов
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-4
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Олена Скирда, Олена Соколовська, Зінаїда Карпенко, Анна Грінчук
ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ЗАМОРОЖЕНИХ ОВОЧІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-5
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Григорій Гринь, Олена Мязіна, Світлана Гринь, Наталья Мірошніченко
ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОЇ РОЗЧИННОСТІ СПОЛУК ВАНАДІЯ, НІКЕЛЯ ТА МОЛІБДЕНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-42
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Вадим Катенін , Ольга Лаптій, Альона Босюк , Світлана Гринь
НАСКІЛЬКИ «ЗЕЛЕНА» АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА?
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-43
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Вадим Молчанов
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-45
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 0
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Юлія Візітів
РОЛЬ ОДНОГО ЛИСТА ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДО ПЛАСТОВОЇ ІСТОРІЇ НА ВОЛИНІ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-9
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Олексій Короткий
ОСОБЛИВОСТІ СМЕРТНОЇ КАРИ У ВІЙСЬКУ ЗАПОРОЗЬКОМУ: ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ПРОФЕСІЇ КАТА НА СІЧІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-76
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Наталія Крецул
РОЛЬ В.І. ЛИПСЬКОГО В СТАНОВЛЕННІ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-77
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Ніколаєва
РЕПРЕСІЇ В КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА ПРИКЛАДІ БОГДАНОВИЧА БОРИСА ВІКТОРОВИЧА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-78
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тетяна Скоропляс
ІСТОРІЯ СУБКУЛЬТУРИ ХІПІ В УКРАЇНІ ВІД МОМЕНТУ ЗАРОДЖЕННЯ ДО СУЧАСНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-79
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Іван Гайдук
РИЗИКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-36
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Сергей Лысевич, Ярослав Сенчуков, Валерия Збаранская
ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕЗНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП ПУТЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-37
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Петро Пойдин
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-38
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Інна Рудь, Вікторія Рудь
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ВРАХУВАННЯМ СТУПЕНІВ РИЗИКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-39
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Віктор Швець, Євгенія Однорог
ВПЛИВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-40
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Людмила Шкуліпа
КОНВЕРСІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-41
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Назарій Багрій, Olena Tyvonchuk
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-89
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Лілія Войнича
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-90
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тамара Гуренко, Ольга Бабошина
ВПЛИВ НЕПРЯМОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-91
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Богдан Засадний, Ігор Башкін
ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-92
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 0
PDF
Микола Зінюк
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-93
Переглядів статті: 0
Наталья Козачёк, Инна Гончар
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-94
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ліна Маршук, Валентина Плахтій
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-95
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Діана Ткачук
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-96
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ольга Чубка, Ірина Постернак
СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ І РАЦІОНАЛЬНЕ ЇХ ВИРІШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-97
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Голяк
ПОЗА КАДРОМ: ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДРУКУ ТРИДЦЯТИТОМНОГО ВИДАННЯ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-23
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Анна Панькова
ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІ Й
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-24
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Любов Русинко-Бомбик
ПРЕСКРИПТИВНІ ТА ДЕСКРИПТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ АВТОРСТВА ВАСИЛЯ СІМОВИЧА (ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ПЕРІОД)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-25
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Шарата, Тетяна Кравченко
ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ ПОНЯТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-26
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Інна Шелепкова
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ МОВНОЇ МОДИ СТУДЕНТСЬКОГО СОЦІУМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-27
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Андрій Білас, Оксана Семенченко
ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІЙ ФАМІЛЬЯРИЗМІВ ЯК ОДИНИЦЬ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-68
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Аліна Білоус
СЛОВОТВОРЕННЯ ВІДЛОКАТИВНИХ АГЕНТИВНИХ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОРІВНЯНО З ПОЛЬСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-69
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марія Коб’юк
ІДЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МОРСЬКА СПРАВА» У РОМАНІ ДЖ. ЛОНДОНА «МОРСЬКИЙ ВОВК»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-70
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Кравченко, Валентина Огієнко
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ТЕКСТАМИ НА ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-71
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 4
PDF
Вікторія Нечипорук
КОНЦЕПТИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ БІБЛІЇ МАРТІНА ЛЮТЕРА ТА ЙОГО СУЧАСНІЙ РЕДАКЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-72
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Катерина Погорєлова
РУХОМИЙ СУФІКСАЛЬНО-КОРЕНЕВИЙ АКЦЕНТНО-ДЕРИВАЦІЙНИЙ ТИП ВІДДІЄСЛІВНИХ СУФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТА НЕРУХОМІ АКЦЕНТНО-ДЕРИВАЦІЙНІ ТИПИ В РОСІЙСЬКІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-73
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Яніна Тагільцева , Карина Тюріна, Людмила Сахарова
ВИКОРИСТАННЯ АНТОНІМІВ У АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-74
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 2
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков, Валерія Тімченко, Ольга Федорченко, Олександр Крайнюков
ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЕНСАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-48
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Вікторія Ліпіна
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-32
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 0
PDF
Володимир Марченко
ТАЄМНИЦЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ (ЛИСТУВАННЯ) ОСІБ, ЩО ВЗЯТІ ПІД ВАРТУ, ТА ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? Анотація. Стаття присвячена дослідженню стану дотримання права на таємницю листування осіб,
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-33
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Галина Татаренко, Олексій Кузнецов, Ігор Татаренко
СЛУЖБА ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-34
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Антон Байда , Людмила Петрівна
ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-82
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ольга Настіна
ОБ’ЄКТИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРІЇ ЗА ЗЕМЕЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-83
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Петерімова
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЖІНКАМИ, ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-84
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 6
PDF
Яна Пшеничка
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-85
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Дар’я Соларьова
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-86
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Ірина Андрейкова
ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ПОЛІТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-17
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марина Ілляхова
КРЕАТИВНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-18
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олена Мирошниченко
РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ В КОНЦЕПЦІЇ ДЖЕРОМА СЕЙМУРА БРУНЕРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-19
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Рудницька-Юрійчук
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ЗА ЗОРОВО-СЛУХОВИМ МЕТОДОМ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ США ТА КАНАДИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-20
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Хоменко
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-21
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Лада Чемоніна
СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-22
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Демченко
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-59
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Задунайська , Світлана Кость
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-60
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Валентина Косяк
РОЛЬ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ У ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-61
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Богдана Кукса
МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ДІЛОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-62
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Катерина Кушнір, Інна Пилипчук
ВІТЧИЗНЯНА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-63
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 5
PDF
Оксана Мялюк, Марія Марущак, Оксана Штрімайтіс
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ЛАБОРАНТІВ: ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗМАГАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-64
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Інна Фрига
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В МЕРЕЖІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-65
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Мар’яна Шевченко
АНАЛІЗ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕО ЯК ЗАСОБІВ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-66
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Віра Шмирко, Юрій Якімцов, Олександр Коробко, Юлія Троян
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-67
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Анастасія Пруд, Любов Шостак
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ ВІДХАРКУВАЛЬНУ ДІЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-56
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Игорь Мединцов, Лариса Терлецкая
АКТУАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ОСОЗНАННОСТИ (MINDFULNESS)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-57
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Эльмира Джабраилова-Кушнир
ПОНЯТИЕ «МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» В СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКОВЕДЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-13
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Юлія Каменецька
САКРАЛЬНА ТЕМАТИКА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЕКСЛІБРИСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-14
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Оксана Петрикова , Андрiй Юдiн
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ ЯК ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-15
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Михайло Ужинський
МИСТЕЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗВУКОРЕЖИСУРА У ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-16
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 2
PDF
Olga Filippova
ТВОРЧЕСТВО И.И. МАШКОВА – ПОЭТА В ЖИВОПИСИ (1881-1944)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-49
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Сергій Афанасьєв
КЛАСИЧНИЙ ЕКЗЕРСИС І. ЛУКАШОВОЇ ЯК УНІКАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ АРТИСТА БАЛЕТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-50
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Ірина Тихоненко, Ольга Андрущак
УКРАЇНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ПЕТРА ПОРОШЕНКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-35
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Марина Лисинюк
МОВА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-11
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Петруня-Пилявська
ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-12
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF