№ 5 (69) (2019): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Ольга Косинська, Катерина Шевелєва
АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗПЛАВУ ПРИ ЛИТТІ У МЕТАЛЕВУ ВИЛИВНИЦЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-1
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ігор Янчевський, Ганна Сарибога , Борис Похилько, Максим Скопюк, Євгеній Хижняк
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТИПОРОЗМІРІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ НАЗЕМ-НИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-2
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Тетяна Токовило
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 20
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Міхал Бембенек
ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ У ВИРОБНИЦТВІ БРИКЕТІВ І ПЕЛЕТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-3
Переглядів статті: 104 | Завантажень PDF: 11
PDF
Едуард Половинка, Микола Слободянюк
ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ СУДОВОГО СРЕДНЕОБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-4
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 8
PDF
Мар’яна Ходурська, Юлія Шевченко
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ АВІАКОМПАНІЇ ТА БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-5
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 20
PDF (Англійська)
Олександр Єщенко, Володимир Виноградов-Салтиков, Тарас Оборонов
ЕНЕРГООБСТЕЖЕННЯ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-58
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 12
PDF
Віталій Мельник, Василь Шекета
ІНТЕЛІМЕДІЙНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В НАФТОГАЗОВІЙ СПРАВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-59
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олександр Самойлик, Галина Курбака
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У СКЛАДІ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-60
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 23
PDF
Алла Тернова, Інна Григоренко
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ФОРМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-61
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 9
PDF
Наталія Черевична, Оксана Гапонцева
СУЧАСНІ БАЛОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-62
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 12
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Володимир Паранюк
ЕКОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ГЕНОТИПУ КУЛЬТУРНОЇ РОСЛИНИ ПЕРЕХІДНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ЇЇ КЛІТИНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-6
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 14
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Олена Дорош, Тетяна Сальникова
БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-48
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 32
PDF
Анна Іващенко, Вікторія Молоченко
РОЗРОБКА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-49
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 12
PDF
Анна Іващенко, Вікторія Молоченко
ПОЛІТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖБІЛДИНГОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-50
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF
Анна Іващенко, Вікторія Молоченко, Оксана Волошина
РОЗВИТОК МУЗЕЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-51
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 13
PDF
Тетяна Овчаренко, Карина Казбекова
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-52
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 11
PDF
Валентина Тимкова , Світлана Савіна
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-53
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Світлана Тютюнникова, Тетяна Романіка
НЕСТІЙКА ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ В УМОВАХ ПАНУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-54
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 10
PDF
Яна Ходова
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗБУТОВОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-55
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 8
PDF
Віктор Штуца
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-56
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 16
PDF
Лариса Бобко, Богдана Сенишин, Тетяна Сподарик, Олександр Станасюк
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-110
Переглядів статті: 86 | Завантажень PDF: 37
PDF
Іван Варава , Юлія Шевченко
УМОВИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-111
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 10
PDF (Англійська)
Інна Воробйова, Максим Бородін
УМОВИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-112
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 13
PDF
Карина Дєрбунова, Катерина Головчук, Юлія Шевченко
ЕВОЛЮЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-113
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 16
PDF
Сергій Зінчук, Наталія Тимошенко
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ДОВГОЇ/КОРОТКОЇ ПОЗИЦІЇ В УМОВАХ КОРЕКЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-114
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 4
PDF
Микола Карлін, Олена Борисюк
ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-115
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталя Кoвальчук, Анастасiя Флopюк
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-116
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 16
PDF
Марія Ковіня, Аліна Марченко
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ У КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-117
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6
PDF
Аліна Корбутяк, Анна Михайлюк
МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-118
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 48
PDF
Олександр Лозовський, Тетяна Шевчук
МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-119
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 16
PDF
Оксана Макарчук, Тетяна Гайдученко
ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-120
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 11
PDF
Максим Марич, Анастасія Білявська, Ірина Мізунська
ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-121
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 18
PDF
Людмила Семенова, Ірина Карпенко
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-122
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 21
PDF
Світлана Сердечна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «АКТИВИ» ТА КОНЦЕПЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-123
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 14
PDF
Юлія Силкіна
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-124
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 27
PDF
Наталя Ситник, Дiана Кoрень
АНАЛIЗ СУЧАСНOГO РИНКУ ФIНАНСOВOГO ЛIЗИНГУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-125
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 13
PDF
Іван Смага
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИХІДНИМИ ДАНИМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-126
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 20
PDF
Наталія Сокровольська, Алла Дембіцька
ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАДИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-127
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Андрій Теребух , Галина Ільницька-Гикавчук
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-128
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 8
PDF
Юлія Мосолова, Юлія Шушкова, Ірина Себестянович
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-129
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 39
PDF
Тетяна Яковлева , Наталія Беспалова, Катерина Печерна
СТАНОВИЩЕ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-130
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 11
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Вікторія Агєєва, Ірина Васіна
ПРОБЛЕМА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-22
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 5
PDF
Валерія Гавриленко, Ірина Стасюк
СПЕЦИФІКА ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТКОРЕКТНИХ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-23
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 19
PDF
Майя Мозер
МАРКЕТИНГОВИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСІ: МОВЛЕННЯ – КОМУНІКАЦІЯ – МОТИВАЦІЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-24
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ольга Сіваєва
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Е. РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИШІ»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-25
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 32
PDF
Катерина Якушко, Мирослава Петренко
ЕТАПИ ЗАЛУЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ВИСЛОВІВ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ АГРОХІМІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-26
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тетяна Кравченко, Валентина Огієнко
РОЗУМІННЯ РЕАЛІЙ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-79
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Оксана Лях, Анна Непран
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТТІ ЯК НАУКОВОГО ТЕКСТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-80
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 8
PDF
Світлана Ноговська
КОРПУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ (ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІДІОСТИЛЮ РОМАНУ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «ЛОВЕЦЬ У ЖИТІ» В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ О. ЛОГВИНЕНКА)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-81
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Лариса Попова
ТЕКСТ В СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ: МОВНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИТЕКСТ В СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ: МОВНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-82
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тетяна Храбан
ІМІДЖ/ОБРАЗ УКРАЇНИ В АНГЛОМОВНОМУ СЕКТОРІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-83
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 46
PDF
Анна Шевченко
ГРА СЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД У ТЕЛЕСКРИПТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-84
Переглядів статті: 129 | Завантажень PDF: 99
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Володимир Воловик, Анна Слівінська
ЕТНОКУЛЬТУРНІ КАРКАСНІ ЛАНДШАФТИ МІСТЕЧКА ХМІЛЬНИК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-63
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 13
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Юлія Врещ, Олександра Радченко
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-40
Переглядів статті: 18
Володимир Грига
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-41
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 19
PDF
Назар Занкевич
РОЗХИТАНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-42
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 6
PDF
Юрій Іванов
СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-43
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8
PDF
Денис Лаврович
ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-44
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 20
PDF
Марія Полєхіна, Артем Остапов
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ВОДОСХОВИЩ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕЧЕНІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА) Анотація. Печенізьке водосховище є одним з найбільш важливих прісноводних водосховищ на тери
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-45
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 12
PDF
Аліна Сердечна
ПЕРЕДУМОВИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-46
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 15
PDF
Семен Соха, Руслан Павлов
СТАТТЯ N КОНСТИТУЦІЇ «ПРАВО НА ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-47
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF
Андрій Дудік
ЗАХИСТ ВІД ОЗБРОЄНОЇ ОСОБИ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИД НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-100
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 4
PDF
Оксана Кисіль
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА (СТ. 120 КК УКРАЇНИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-101
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 27
PDF
Тетяна Коляда
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-102
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 31
PDF
Анна Лазебна
ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМА ПЕРСПЕКТИВ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-103
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 40
PDF
Анна Пархоменко
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-104
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 10
PDF
Валерія Сімавонян, Світлана Светлічна, Євгенія Торосян
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-105
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 28
PDF
Валерія Сокуренко
ОБШУК ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ЯК СЛІДЧА (РУЗШУКОВА) ДІЯ В КОНТЕКСТІ ПРАВА ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-106
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 15
PDF
Семен Соха
МЕДІАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТИТУТ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-107
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 8
PDF
Марина Харіна
ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-108
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 15
PDF
Надія Хрякова
ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-109
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 6
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Анна Заїка
СУЧАСНИЙ СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧНЯМИ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Лариса Кардаш
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-28
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Тетяна Кириченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРИ СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКЛАДАЧАМИ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-29
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 9
PDF
Інна Кривенко, Альбіна Криштопа, Марія Андрійчук
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-30
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 9
PDF
Юлія Малежик, Дарина Балах
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОЛЬОРУ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ З ПЛЕНЕРНОГО ЖИВОПИСУ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-31
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 8
PDF
Денис Марков
УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-32
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Денис Марков
ГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-33
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ірина Новик, Аліна Левонюк
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-34
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 23
PDF
Аліна Рябокінь
РИМО-ІРЛАНДСЬКА ВЧЕНА ТРАДИЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ І ПОСЛІДОВНИК ІВ АЛКУЇНА ЙОРКСЬКОГО: РАБАН МАВР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-35
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олег Хищенко
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-36
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Вікторія Царук
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-37
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 10
PDF
Оксана Цюняк
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-38
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Лілія Штохман
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-39
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ганна Бигар, Інна Прокоп, Ірина Піц
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-85
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 7
PDF
Василь Білокопитов
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРЕДСТАВНИК ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-86
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 4
PDF
Аліна Буровицька
ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ МОБІЛЬНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-87
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 16
PDF
Ірина Веретенко
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-88
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 16
PDF
Наталія Габрусєва
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ». ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-89
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 13
PDF
Ірина Гулій
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-90
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 12
PDF (Англійська)
Олена Казачінер, Марина Дембовська
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ТАН-СОДЕРБЕРГ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-91
Переглядів статті: 938 | Завантажень PDF: 185
PDF
Юлія Корницька
WEBQUEST В КУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-92
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Богдана Кукса
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-93
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Литвин
ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-94
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 12
PDF
Юлія Лущик, Людмила Пікулицька , Ганна Циганок
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЛІНГВАЛЬНОГО МЕТОДУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-95
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 13
PDF
Ірина Мельничук, Анастасія Толстолуцька
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ МАЛИХ ЕПІЧНИХ ФОРМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-96
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 9
PDF
Лілія Покась
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З ЕКОНОМІКИ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-97
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 24
PDF
Наталія Стрілецька, Юлія Лаврінчук, Наталія Петренко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКУ «Я І ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ» (ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ, 2 КЛАС)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-98
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 163
PDF
Олена Шпитальова
ПЕДАГОГІЧНИЙ МАЛЮНОК В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-99
Переглядів статті: 10

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ілля Поп'юк
ВПЛИВ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ (ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.) НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО КОВАЛЬСТВА НА ТЕРЕНАХ БУКОВИНИ ТА ГУЦУЛЬЩИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-20
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 12
PDF
Вікторія Семіон
НАРОДНОПІСЕННІ ВИТОКИ ХОРОВОЇ ПОЛІФОНІЇ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-21
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 17
PDF
Ольга Филиппова
ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ А.А. РЫЛОВА (1870-1939)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-75
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF (Російська)
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Г.Г. ГАГАРИНА (1810-1893) – УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-76
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 10
PDF (Російська)
Олег Бучачий
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ АВАНГАРДНОГО ЖИВОПИСУ. ОЛЕКСАНДР ГРЕН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-77
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 11
PDF
Марина Ілечко
КАТЕГОРІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСАД ФЕНОМЕНА СЮЇТНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-78
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ніна Гаркавенко
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДУХОВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-12
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 17
PDF
Тетяна Зімовіна, Юліана Мороз
ЧОМУ ХВОРІЮТЬ ДІТИ: ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН У РОДИНІ МОЖУТЬ СПРИЯТИ ВИНИКНЕННЮ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-13
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 9
PDF
Стефанія Макаренко, Неоніла Партико
ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМАНДИРІВ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-14
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ірина Шастко
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕЖИВАННЯ АМБІВАЛЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-15
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 8
PDF
Тамара Яновська
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-16
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 21
PDF

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олександр Попов
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ В ПОЛЬЩІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-11
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 7
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Олександр Кваша , Анастасія Шпит
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-69
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тетяна Храбан
АРМІЯ ЯК КОМПОНЕНТ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДА УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-70
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 9
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Анна Бондар
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ФУТБОЛУ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-64
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 14
PDF
Олег Вертелецький, В’ячеслав Богатир, Олександр Грохович
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАСКЕТБОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-65
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 4
PDF
Анна Гакман , Юрій Ушенко, Ярослав Галан , Марина Кожокар
СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-66
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 13
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Віталій Малімон
КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-68
Переглядів статті: 79 | Завантажень PDF: 29
PDF