№ 6 (70) (2019): Молодий вчений

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Наталія Жукова, Володимир Смоляр, Анастасія Мельник
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ У ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-1
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 7
PDF
Євген Загоруйко, Роман Полібін
ОЦІНКА ДЕФОРМАЦІЇ ОСНОВИ В ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ПІДЗЕМНОЇ СПОРУДИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-2
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 7
PDF
Володимир Князь, Вадим Маланчук, Анатолій Москалюк , Олександр Олійник, Віктор Славін
ВПЛИВ СПОСОБУ ГАЛЬМУВАННЯ НА ГАЛЬМІВНУ ДИНАМІКУ АВТОМОБІЛЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-3
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олександр Мельник, Арсен Мишинський
СУЧАСНІ ОДНОЕЛЕКТРОННІ НАНОТЕХНОЛОГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-4
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 9
PDF
Ольга Орлінська, Ірина Чушкіна , Христина Стрепетова
ВПЛИВ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВТРАТ ВОДИ З РЕГУЛЮЮЧИХ БАСЕЙНІВ НА ПРИЛЕГЛІ ТЕРИТОРІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-5
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ольга Писарець, Наталія Бєла
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СПЕЛЬТОВОГО БОРОШНА ВИЩОГО СОРТУ І ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-6
Переглядів статті: 17
Асьят Абрамова , Ольга Коваль, Діна Кононко
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-29
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 18
PDF
Софія Архіпова
ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПОХИБОК ВИХІДНИХ ДАНИХ В РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-30
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тарас Оборонов
ПОРІВНЯННЯ РОЗРАХУНКУ ГЕЛІОСИСТЕМИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-31
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 10
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Олег Шаповаленко, Олег Євтушенко, Маргарита Кожевнікова
ДОСЛІДЖЕННЯ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ОЛІЙНОЇ І ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ І ГІДРОКСИДІВ НАТРІЮ ТА КАЛІЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-32
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 12
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Bolor-Erdene Turmunkh, Yabin Zhang
OPPORTUNITY TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN MONGOLIAN COAL MINING INDUSTRY
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-27
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олег Маслов
НАСТРОЙКА ВОРОНКИ ПРОДАЖ ДЛЯ ДОРОГИХ ПРОДУКТОВ (ЭЛЕКТРОМОБИЛИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-28
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ірина Гриджук, Мар’яна Кучер
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ PR-КАМПАНІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА СИСТЕМА/КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-33
Переглядів статті: 79 | Завантажень PDF: 12
PDF
Аліна Корбутяк, Тетяна Чопенко
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРТРЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-34
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Валерія Криша, Валерій Власюк
ДОХОДИ І РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-35
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 12
PDF
Вадим Куцяк, Тетяна Чопенко
ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-36
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 15
PDF
Тетяна Лівошко, Євген Кругліков
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА – ШЛЯХ ДО ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-37
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 8
PDF
Олена Малахова, Ольга Іващук
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-38
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 17
PDF
Людмила Позднякова
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГАЛУЗІ КОМЕРЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-39
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 9
PDF
Любов Прохорова, Євгенія Юхименко
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАН-НЯ І РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОС-НОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-40
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 28
PDF
Ірина Семчук
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-41
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ірина Стеців , Ігор Стеців
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-42
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 11
PDF
Інна Томашук
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-43
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Софія Юрій, Ольга Щавінська
РОЛЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-44
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ніна Авер’янова, Тетяна Воропаєва
РОСІЯ – УКРАЇНА: МІЖДЕРЖАВНИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НЕОКОЛОНІАЛЬНОГО ТИПУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-51
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 14
PDF
Тетяна Білан
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХ – ХХІ СТ.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-52
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Марианна Горобинская
МЕХАНИСТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО НАУЧ-НОГО СООБЩЕСТВА В ЭВОЛЮЦИИ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-53
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Роман Громцев
МОДУСИ БУТТЯ ТАНЦЮ
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 11
PDF
Мирослава Гурик, Михайлина Шумка
СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-55
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 7
PDF
Віталій Малімон
САМОГУБСТВО ЯК НАСЛІДОК САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-56
Переглядів статті: 96 | Завантажень PDF: 18
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Наталия Гонтаренко
МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-10
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Надія Давидовська, Ольга Дмитрук
МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ, КЛАСИФІКОВАНІ ЗА ПЕРЛОКУТИВНИМ ЕФЕКТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ТРАМПА 2018-2019 РР.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-11
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 17
PDF (Англійська)
Владислава Демецька , Анна Воловик
СИМВОЛІКА ЦЕНТРУ В ЖАНРІ КАЗКИ ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-12
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 9
PDF
Світлана Лебеденко, Наталія Тарасова
ПОДОРОЖІ РІЛЬКЕ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-13
Переглядів статті: 80 | Завантажень PDF: 32
PDF
Катерина Надточій, Олена Лазебна
ЩОДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-14
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 80
PDF
Юлія Тихонова
ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ ЯК ЯВИЩЕ ЗВУКОПИСУ У ПОЕЗІЇ ПОЛЯ ВЕРЛЕНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-15
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 19
PDF
Тетяна Ворона
СМАРТФОН ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО АКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-67
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 5
PDF
Кристина Кузнєцова
ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ПРОЗІ ЧЕСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ЯНА БАЛАБАНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-68
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 7
PDF (Англійська)
Ольга Макєдонова
МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАТИВНОГО ВПЛИВУ НА АДРЕСАТА В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-69
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 8
PDF
Юлія Ніколащенко
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-70
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 11
PDF
Марина Шевченко, Анастасія Бікезіна
ДИСКУРСНИЙ АНАЛІЗ В КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-71
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 13
PDF
Марина Шевченко, Анастасія Бікезіна
СТИЛІСТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ЕПІСТОЛ A. VON DROSTE-HULSHOFF
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-72
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF (Англійська)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Оксана Воробйова
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-16
Переглядів статті: 84 | Завантажень PDF: 9
PDF
Мар'яна Вульчин, Зоряна Пикулицька, Юлія Деркач
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-17
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 44
PDF
Людмила Єфименко
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-18
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Юлія Соколова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-19
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 11
PDF
Марія Стахів, Оксана Пітик
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В УМОВАХ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-20
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 8
PDF
Оксана Коваленко
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО І ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-64
Переглядів статті: 89 | Завантажень PDF: 11
PDF
Маргарита Носкова, Мар’яна Сардига
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-65
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 11
PDF
Мар’яна Тарасенко
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯК МОТИВАЦІЯ ДО УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗВО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-66
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Марія Колядич, Роман Грицко, Іван Фуртак
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-7
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марина Антошко
КУЛЬТУРА МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ КРАЇН СХОДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-8
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 9
PDF
Світлана Кваша
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ПОЛІФОНІЧНОГО СЛУХУ В КУРСІ СУЧАСНОГО СОЛЬФЕДЖІО: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-9
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ольга Филиппова
ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ РАФАЭЛЯ (1483-1520)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-60
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 9
PDF (Російська)
Ольга Филиппова
НАТЮРМОРТ В ТВОРЧЕСТВЕ П.В. КУЗНЕЦОВА (1878-1968)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-61
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО А.П. БОГОЛЮБОВА (1824-1896) – МАСТЕРА РУССКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПЕЙЗАЖА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-62
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Оксана Петрів
ТВОРЧІСТЬ ЮХИМА МИХАЙЛІВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-63
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 10
PDF

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Клочко, Олексій Знобей
УКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-58
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 9
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Наталія Пак, Аліна Тітарчук, Катерина Кобець
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 53
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Юлія Боровська, Вікторія Назарук
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ: ЖУРНАЛІСТИКА В КІНОСТРІЧКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-24
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 27
PDF
Катерина Голубчак, Уляна Костюк
ІНФОГРАФІКА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-6-70-57
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 40
PDF