№ 12 (88) (2020): Молодий вчений

Обкладинка наукового журналу присвячена 175-й річниці створення Кирило-Мефодіївського товариства – першої української таємної політичної організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року. Членами товариства стали вихованці й співробітники Київського та Харківського університетів. Провідну роль серед них відігравали М. Костомаров, Т. Шевченко, Г. Андрузький, В. Білозерський, М. Гулак, П. Куліш. Кирило-Мефодіївському товариству належить визначне місце в розвитку національно-політичної та історичної думки. Головні ідейні напрями товариства – рівноправне співробітництво слов'янських народів та відродження України, що навіть крізь століття не втрачають своєї актуальності.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ірина Ясіновська, Вероніка Іщенко, Катерина Жовтяк
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-38
Переглядів статті: 167 | Завантажень PDF: 92
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Максим Максимов, Владислав Гостіщев
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ РЕКУПЕРАТИВНОГО НАГРІВНОГО КОЛОДЯЗЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-1
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 69
PDF
Антон Альохін, Владислав Круглик
ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-20
Переглядів статті: 143 | Завантажень PDF: 79
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Тарас Заєць
МУЗЕЇ ПОЛТАВЩИНИ: ІСТОРИЧНІ НАДБАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-6
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 74
PDF
Ігор Рєпін, Ігор Польцев
ОТОЧЕННЯ ВІЙСЬК ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ В ТРАВНІ 1942 Р. ПІД ХАРКОВОМ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-7
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 91
PDF
Олена Кравчук
АРСЕН РІЧИНСЬКИЙ І ЦЕРКОВНА АНАФЕМА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-47
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 57
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ірина Смачило
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ А
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-2
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 95
PDF
Євген Шевчук
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-3
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 59
PDF
Ганна Біла
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-21
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 69
PDF
Ольга Брежнєва-Єрмоленко, Наталія Тіткова, Тетяна Черкасова
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ ЯК ОСНОВНОГО РАХУНКУ ДЕРЖАВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-22
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 99
PDF
Наталія Бутко, Вікторія Погрібняк
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-23
Переглядів статті: 120 | Завантажень PDF: 112
PDF
Оксана Західна, Анастасія Баїк, Олена Огірко
ДЕРЖБОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОГАШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-24
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 96
PDF
Євгенія Калюга, Тетяна Гайдученко
ОЦІНКА ДІЄЗДАТНОСТІ СОЛІДАРНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-25
Переглядів статті: 75 | Завантажень PDF: 85
PDF
Олена Коба
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВ І
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-26
Переглядів статті: 95 | Завантажень PDF: 84
PDF
Юрій Ковальчук, Ірина Гонтарева
МОТИВАЦІЯ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-27
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 76
PDF
Богдана Кошова
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-28
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 58
PDF
Наталія Кудлаєва, Вікторія Андрицька
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-29
Переглядів статті: 90 | Завантажень PDF: 96
PDF
Анастасія Лихачевська
ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-30
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 58
PDF
Тетяна Мельник, Яна Кошолап
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-31
Переглядів статті: 137 | Завантажень PDF: 130
PDF
Любов Петик, Діана Корень
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК СКЛАДОВА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-32
Переглядів статті: 80 | Завантажень PDF: 104
PDF
Юлія Прус, Катерина Сосніна
ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-33
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 75
PDF
Надія Синюра-Ростун
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-34
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 54
PDF
Ольга Слинько, Юлія Ченцова
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-35
Переглядів статті: 59 | Завантажень PDF: 91
PDF
Анна Шот, Юлія Мосолова
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ COVID-19 ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-36
Переглядів статті: 116 | Завантажень PDF: 115
PDF
Тетяна Янчук, Наталія Буга, Тетяна Крупчатнікова
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-37
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 58
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Олександра Баликіна, Ігор Шпачинський
ДЕЯКІ АСПЕКТИ «ФІЛОСОФСЬКО-СЕМАНТИЧНОГО» ХАРАКТЕРУ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-8
Переглядів статті: 70 | Завантажень PDF: 57
PDF
Ірина Лященко
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЯК НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-9
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 58
PDF
Ніна Авер’янова
ХУДОЖНЄ КІНО У КОНТЕКСТІ ДЕКОНФЛІКТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-48
Переглядів статті: 101 | Завантажень PDF: 72
PDF
Тетяна Воропаєва
ТРАНСФОРМАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ІНТЕГРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-49
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 63
PDF
Ігор Шпачинський, Катерина Воронюк
МЕДІАФІЛОСОФІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕДІА»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-50
Переглядів статті: 382 | Завантажень PDF: 226
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ольга Гаврилюк, Євгенія Нікіфорова, Лариса Павліченко
ПОРТРЕТ ВІРТУАЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ «МОДЕРАТОР» (НА ОСНОВІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-13
Переглядів статті: 117 | Завантажень PDF: 69
PDF (Англійська)
Владислава Куліш, Олена Гарах
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-14
Переглядів статті: 309 | Завантажень PDF: 207
PDF
Мирзоева Гюнель Амирхан кызы
АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-15
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 71
PDF
Оксана Павличко, Оксана Мартинів, Мирослава Глюдз
ПРЕЦЕДЕНТНА МОТИВАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-16
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 86
PDF
Вікторія Горда
ПЕРЕКЛАДНА ОНОМАСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДІВ ТВОРІВ ФЕНТЕЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-60
Переглядів статті: 65 | Завантажень PDF: 79
PDF
Марта Карп, Тетяна Яремчук
ФУНКЦІЇ ІКОНІЧНОГО СКЛАДНИКА У МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ РОМАНУ ДЖОНАТА САФРАНА ФОЕРА «СТРАШЕННО ГОЛОСНО І НЕЙМОВІРНО БЛИЗЬКО»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-61
Переглядів статті: 75 | Завантажень PDF: 71
PDF
Лєна Райська, Наталія Глінка
РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ДОСЯГНЕННІ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТУ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-62
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 80
PDF
Наталія Романишин, Зоряна Лядик
ЗАСТОСУВАННЯ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТ Я)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-63
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 66
PDF
Наталія Романишин, Катерина Олекша
ЛІНГВАЛЬНІ ТА КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ У ПОЕЗІЇ СЕМЮЕЛА ТЕЙЛОРА КОЛРІДЖА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-64
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 71
PDF
Світлана Федоренко, Анжеліка Валькова
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-65
Переглядів статті: 217 | Завантажень PDF: 166
PDF
Юрій Шепель
ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОПИСУ ІДІОСТИЛЮ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-66
Переглядів статті: 72 | Завантажень PDF: 65
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Ольга Савич, Діана Торопенко
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ МОРЯКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-4
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 84
PDF
Міла Хмара
МЕДИЧНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЕТИКИ: ПЕРИНАТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-5
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 61
PDF
Михайло Бездітко, Інесса Шуміло
COVID-19 ЯК ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ У МІЖНАРОДНИХ УГОДАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-39
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 78
PDF
Інна Горіславська, Анастасія Андрощук
ДО ПИТАННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-40
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 58
PDF
Олександр Мілевський, Тетяна Лутікова
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-41
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 66
PDF
Юлія Сєдих
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО АБО НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-42
Переглядів статті: 299 | Завантажень PDF: 144
PDF
Наталія Соловей
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-43
Переглядів статті: 258 | Завантажень PDF: 172
PDF
Микола Уманець, Микола Пономаренко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-44
Переглядів статті: 182 | Завантажень PDF: 117
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Тетяна Дудка, Катерина Боднарчук, Ірина Маталега
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СКАРГ ТА ДАНИХ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ НЕКАМЕНЕВИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-51
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 56
PDF
Віта Сапіга, Оксана Хухліна, Віталій Смандич, Ольга Мандрик
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-52
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 64
PDF
Валентина Чорна, Валентина Махнюк, Світлана Хлєстова, Наталія Гуменюк
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В ПСИХІАТРИЧНИХ ЛІКАРНЯХ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-53
Переглядів статті: 86 | Завантажень PDF: 79
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ірина Климчук
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БАЛЕТНА ВИСТАВА В УРСР В ОПТИЦІ СОЦРЕАЛІЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-18
Переглядів статті: 92 | Завантажень PDF: 72
PDF
Тамара Драч
СТРЕТЧІНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ В ТАНЦІ-МОДЕРН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-70
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 60
PDF
Ігор Опацький
ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ ПОЛЬСЬКИМИ ВЧЕНИМИ У ХІХ СТ.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-71
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 89
PDF
Андрій Яцеленко, Лариса Баканча
ПОЄДНАННЯ ДЖАЗ-ТАНЦЮ З ІНШИМИ СТИЛЯМИ В ХОРЕОГРАФІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-72
Переглядів статті: 214 | Завантажень PDF: 157
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Аліна Бунас, Олена Черних
ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ (ВІКОВИЙ АСПЕКТ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-10
Переглядів статті: 82 | Завантажень PDF: 81
PDF
Лаврентій Степко
ПИТАННЯ ІМПРИНТИНГУ В СУЧАСНІЙ ЗООПСИХОЛОГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-11
Переглядів статті: 84 | Завантажень PDF: 66
PDF
С.Н. Шапошников
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФАСИЛИТАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В МЕТОДЕ «БАРАБАННАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-12
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 66
PDF
Наталя Калайтан, Амалія Макаренко, Тетяна Старовойт
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ В ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-54
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 81
PDF
Леся Коломієць, Тетяна Кожедуб, Катерина Гук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ ДО СЕБЕ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-55
Переглядів статті: 86 | Завантажень PDF: 69
PDF
Майя Мельничук
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЮНАКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ САМОРЕГУЛЯЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-56
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 84
PDF
Марина Салюк, Христина Тарасюк
РОЛЬ ІМПЛІЦИТНИХ ТЕОРІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-57
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 74
PDF
Олена Стуліка, Вікторія Харитинюк, Ольга Сєвідова
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРОТИРІЧ В МОЛОДИХ СІМ’ЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-58
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 71
PDF
Ростислав Чайковський
ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-59
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 63
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Тетяна Бондаренко, Андрій Ткаченко, Олександр Совік, Тетяна Побережець
АНАЛІЗ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ БЕЗВІДМОВНО СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-45
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 55
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Владислав Туркот
ТЕРОРИЗМ У КРАЇНАХ БЛИЗЬКОГО СХОДУ: ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕСКАЛАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-46
Переглядів статті: 75 | Завантажень PDF: 80
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Тетяна Михайлова, Ольга Шандренко
ЕТНОДИЗАЙН В ПАРАДНІЙ ОЛІМПІЙСЬКІЙ ФОРМІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-19
Переглядів статті: 82 | Завантажень PDF: 78
PDF
Анна Подопригора
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ АКТОРА В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-73
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 68
PDF