№ 1 (101) (2022): Молодий вчений

Обкладинка журналу приурочена до дня народження Василя Григоровича Кричевського – засновника архітектурного стилю українського модерну, художника театру та вітчизняного кіно, самобутнього живописця, графіка-новатора, майстра декоративно-вжиткового мистецтва. Василь Григорович був яскравим представником українського імпресіонізму та першим ректором Української Академії Мистецтв. Василь Кричевський став фактично першим українським митцем, що розпочав працювати в кіно. Він керував мистецькою частиною у виробництві великих українських фільмів «Тарас Шевченко», «Тарас Трясило», «Борислав сміється», «Звенигора», «Назар Стодоля».

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ірина Горбась, Ілона Ковтун
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРИ ВИВЕДЕННІ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК У КАТЕГОРІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-5
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 67
PDF
Ірина Луценко, Світлана Яковенко
РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-6
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 53
PDF
Вадим Пухальський
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-7
Переглядів статті: 133 | Завантажень PDF: 221
PDF
Марина Берест, Анна Корольова
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-46
Переглядів статті: 157 | Завантажень PDF: 285
PDF
Іван Дерун, Маргарита Цилюрик
ТЕОРЕТИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНО ГО ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-47
Переглядів статті: 127 | Завантажень PDF: 132
PDF
Ольга Панаско, Неля Микитенко
ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ ПОКУПЦІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ РАКУРСИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-48
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 134
PDF
Юлія Терлецька, Анастасія Кравчук
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-49
Переглядів статті: 178 | Завантажень PDF: 135
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Кенуль Бабаєва
ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ АНАЛІЗ ПРИЧАСТЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-17
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 51
PDF (Англійська)
Ніна Беляєва
ГОТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У СИСТЕМІ ПОЕТИКИ ТВОРУ «ДИКЕ ПОЛЮВАННЯ КОРОЛЯ СТАХА» В. КОРОТКЕВИЧА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-18
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 56
PDF
Ірина Галамай, Уляна Дрогомирецька
МАНІПУЛЯЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ НОВИН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-19
Переглядів статті: 134 | Завантажень PDF: 127
PDF (Англійська)
Ірина Забава
СИМВОЛІЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ТВОРУ ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА «ВОЛОДАР МУХ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-20
Переглядів статті: 244 | Завантажень PDF: 0 Завантажень PDF: 214
PDF
Світлана Кондратьєва
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ П’ЄС ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГ О (НА ПРИКЛАДІ «ЗАВОЙОВНИКІВ», «ДУМИ ПРО БРИТАНКУ», «ПОТОМКІВ», «ДОЧКИ ПРОКУРОРА» ТА «РАЙСЬКОГО ТАБОРУ»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-21
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 35
PDF
Одарка Кравченко, Сюй Вей
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТИПУ 介词+来说
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-22
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 45
PDF
Станіслав Пашко
АНГЛОМОВНІ ЕПІТЕТИ В УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ПЕРЕКЛАДАХ МИКОЛИ ЛУКАША ПОЕЗІЇ РОБЕРТА БЕРНСА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-23
Переглядів статті: 84 | Завантажень PDF: 77
PDF
Вікторія Куца
ОСОБЛИВОСТІ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. МІТЧЕЛЛА «BLACK SWAN GREEN»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-34
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 147
PDF
А.В. Лаврова
РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД КОЗАКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-35
Переглядів статті: 76 | Завантажень PDF: 49
PDF
Світлана Личук
ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА В ПОКУТСЬКИХ ГОВІРКАХ (НА МАТЕРІАЛІ СІЛ СТЕЦЕВИ І СТЕЦІВКИ СНЯТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-36
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 54
PDF
Маріка Набок
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО НАРАТИВУ З ПОЗИЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТОТВОРЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-37
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 34
PDF
Євгенія Нікіфорова, Віра Орлова
ХЕШТЕГИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕРГОДИЧНОГО ДИСКУРСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-38
Переглядів статті: 174 | Завантажень PDF: 123
PDF
Анастасія Серафин, Наталія Гриців
ПОЛІТКОРЕКТНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАТЕКСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-39
Переглядів статті: 122 | Завантажень PDF: 107
PDF (Англійська)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Ірина Варава, Яна Темченко, Маргарита Григоренко
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК СУСПІЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-1
Переглядів статті: 168 | Завантажень PDF: 98
PDF
Ірина Варава, Анжела Ципан
РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-2
Переглядів статті: 199 | Завантажень PDF: 80
PDF
Ірина Волкова
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЕКСПРОПРІАЦІЮ В УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УГОДАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-3
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 43
PDF
Марія Сащенко
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-4
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 76
PDF
Олександр Журавель
ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ДІЙ ОСІБ У КОНФЛІКТІ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО РЕАГУВАННЯ НА КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ В МЕЖАХ ЗАКОНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-41
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 39
PDF
Ніна Ляпун, Нонна Коваленко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-42
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 56
PDF
Андрій Пось, Тетяна Кобзєва
АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ, ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-43
Переглядів статті: 125 | Завантажень PDF: 86
PDF
Галина Соловйова, Тетяна Меньших
ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРУ ЯК ОБ'ЄКТА СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-44
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 40
PDF
Яна Ткаченко, Євгеній Іванко
ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ І ПІДПИСІВ У ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДОКУМЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-45
Переглядів статті: 76 | Завантажень PDF: 45
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Іван Василиків
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-14
Переглядів статті: 82 | Завантажень PDF: 66
PDF
Оксана Ільїна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДИСТАНЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-15
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 31
PDF
Юлія Сабадош
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-16
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 38
PDF
Наталія Вихрущ, Оксана Дунець, Ольга Шумська
ОГЛЯД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-32
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 36
PDF (Англійська)
Олена Шендерук, Оксана Биконя
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ ЯК ДЖЕРЕЛО НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-33
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 59
PDF (Англійська)

МЕДИЧНІ НАУКИ

Володимир Лавринюк, Василь Пикалюк, Наталія Грейда, Вікторія Лавринюк
ПАТОЛОГІЯ АОРТИ ТА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-11
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 36
PDF
Аюші Ядав, Олексій Дудко, Дмитро Дудко, Олександр Шайко-Шайковський
БІОМЕХАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНІХ І НИЖНІХ КІНЦІВОК
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-28
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 28
PDF (Англійська)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Лідія Левковська
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-12
Переглядів статті: 270 | Завантажень PDF: 220
PDF
Тамара Яновська
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВЧИНЕННЯ ПОСАДОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ОСОБИСТІСТЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-13
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 44
PDF
Марина Салюк, Людмила Бутенко
СУБ'ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ОЗНАКАМИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-29
Переглядів статті: 83 | Завантажень PDF: 74
PDF
Олена Саріогло, Ілона Гірчук, Лариса Герасименко
ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ СТРАХІВ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-30
Переглядів статті: 86 | Завантажень PDF: 127
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Михайло Зюбан, Олексій Муленко, Сергій Бондаренко
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-26
Переглядів статті: 617 | Завантажень PDF: 224
PDF
Віктор Молодцов, Анатолій Писарєв, Ігор Радченко, Олександр Лисенко
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ США В АСИМЕТРИЧНИХ ДІЯХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ СЕТЕЦЕНТРИЧНОЇ ВІЙНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-27
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 107
PDF

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Василь Калетнік, Наталія Калетнік
КІБЕРАТАКИ ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ» РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-8
Переглядів статті: 156 | Завантажень PDF: 102
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Тетяна Рудакова, Артем Онкович
YOUTUBE-КАНАЛИ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-9
Переглядів статті: 113 | Завантажень PDF: 138
PDF