№ 12 (100) (2021): Молодий вчений

Обкладинка присвячена виходу ювілейного, 100-го, випуску журналу «Молодий вчений». У листопаді 2013 року вийшов друком перший номер журналу з унікальною палітуркою. Дизайн кожної обкладинки присвячений історичним подіям, видатним особистостям та науковим винаходам. Дякуємо кожному авторові за внесок у розвиток журналу, а отже, і науки!

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Тетяна Збрицька, Артем Дашян
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-17
Переглядів статті: 92 | Завантажень PDF: 94
PDF
Ірина Луценко, Артем Дашян
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-18
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 47
PDF
Дар’я Воробієнко, Лариса Носач
ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ 4.0 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-51
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 50
PDF (Англійська)
Ольга Джур, Ярослав Бех
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-52
Переглядів статті: 104 | Завантажень PDF: 69
PDF
Оксана Західна, Віра Круглякова, Наталія Бундз
ПОДАТКОВІ ТА НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-53
Переглядів статті: 236 | Завантажень PDF: 174
PDF
Оксана Західна, Віра Круглякова, Анна Кравчук
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-54
Переглядів статті: 195 | Завантажень PDF: 198
PDF
Світлана Лелюк, Віолетта Манасян
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-55
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 47
PDF
Лариса Носач, Юлія Кузнєцова
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-56
Переглядів статті: 94 | Завантажень PDF: 75
PDF
Нaдія Резнік, Вікторія Пугачова
ВИКОРИСТAННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГIЙВ МIЖНAРОДНИХ ЛAНЦЮГAХ ПОСТAВОК
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-57
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 70
PDF
Тетяна Семенова, Маргарита Заремба
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СМІТТЄ-ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-58
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 35
PDF
Юлія Шушкова, Микола Тишковець, Аліна Млінцова
ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-59
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 43
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ігор Шпачинський, Тетяна Іванченко
ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗІВ ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-30
Переглядів статті: 100 | Завантажень PDF: 42
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Заміна Алієва
ТЮРКСЬКІ ДЕСТАНИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-11
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 70
PDF
Тамара Ільченко
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-12
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 54
PDF
Оксана Шаряк
МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ КОМПРЕСІЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-13
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 35
PDF
Марта Карп, Анна Буртник
ДИНАМІКА СИНТАКСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ БІЛЛА КЛІНТОНА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-38
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 40
PDF
Марта Карп, Анна Буртник
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНТАКСИСУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ БІЛЛА КЛІНТОНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-39
Переглядів статті: 104 | Завантажень PDF: 94
PDF
Марта Карп, Вікторія Мільчановська
ГРАФО-ФОНЕМНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ WRECK THIS JOURNAL
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-40
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 37
PDF
Марта Карп, Вікторія Мільчановська
ПАРАГРАФЕМНІ ЗАСОБИ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ ЗНИЩ ЦЕЙ ЩОДЕННИК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-41
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 39
PDF
Марта Карп, Василина Скорохода
ФУНКЦІЇ ФІГУР МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮЛЯ ПУАРО У ДЕТЕКТИВАХ АГАТИ КРІСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-42
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 43
PDF
Марта Карп, Василина Скорохода
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮ-ЛЯ ПУАРО ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-43
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 151
PDF
Ольга Мішукова, Оксана Тєлкова
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕН-ТОМ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АС-ПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-44
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 64
PDF
Ганна Притиченко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПЕРЕКЛАДАЧА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-45
Переглядів статті: 103 | Завантажень PDF: 74
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Дмитро Грігалашвілі
МІСЦЕ СВОБОДИ В ІЄРАРХІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-15
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 25
PDF
Вікторія Смаль
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-16
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 55
PDF
Mehin Alihuseynli
DEVELOPMENT STAGES OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-46
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 40
PDF (Англійська)
Інна Беспалько, Ярина Верещака
ДОКТРИНА «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА» ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-47
Переглядів статті: 75 | Завантажень PDF: 76
PDF
Олександр Ільченко, Вікторія Сагайдак
ПОКАЗАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-48
Переглядів статті: 202 | Завантажень PDF: 158
PDF
Олександра Скок
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСОБЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-49
Переглядів статті: 581 | Завантажень PDF: 308
PDF
Микола Старинський, Катерина Корощенко
ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ І ВІРТУАЛЬНИХ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-50
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 63
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Артем Андросенко
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-8
Переглядів статті: 128 | Завантажень PDF: 90
PDF
Лілія Віннікова
ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-9
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 40
PDF
Тетяна Звінеревська
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАН-ЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-10
Переглядів статті: 107 | Завантажень PDF: 77
PDF
Олеся Смолінська, Анна-Вікторія Ковалишин
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-36
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 266
PDF
Татяна Якимович, Тетяна Лехновська
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-37
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 35
PDF

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Оксана Ткачова, Лілія Коваленко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ АНТИДЕПРЕ-САНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЕСТОНІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-2
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 57
PDF

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Олексій Мусієнко, Олеся Кистерна, Олександр Скляр, Валерія Гузєва
ПРИСТОСУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЩА VARROA DESTRUCTOR ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИВАРООЗНИХ ЗАХОДІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-21
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 45
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Людмила Пруднікова, Олена Пруднікова
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНОГО ПИСЬМА В УМОВАХ ДЖАЗОВОЇ РИТМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ «24 ПРЕЛЮДІЇ ТА ФУГИ» МИКОЛАЯ КАПУСТІНА)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-7
Переглядів статті: 65 | Завантажень PDF: 46
PDF (Російська)
Руслан Кундис, Надія Кіптілова, Юрій Бугрин
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З МУЗИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ В ПОСТАНОВОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-31
Переглядів статті: 145 | Завантажень PDF: 119
PDF
Надія Кучма
РОЛЬ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ КОПІЮВАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-32
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 40
PDF
Наталія Пиж’янова
НОРМАТИВНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-33
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 41
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Іван Кириченко
НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ: ОСНОВИ ТА МАЙБУТНЄ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-4
Переглядів статті: 89 | Завантажень PDF: 85
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Сергій Городинський
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-22
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 54
PDF
Тамара Драч
ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО АРТИСТУ ЦИРКУ ЗАСОБАМИ ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-23
Переглядів статті: 55 | Завантажень PDF: 40
PDF
Марина Кожокар, Ігор Хавруняк
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-24
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 28
PDF
Микола Осадець, Андрій Королянчук
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-25
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 33
PDF
Тарас Палагнюк, Валентина Головачук
ПРОБЛЕМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-26
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 40
PDF
Первухіна Первухіна, Петро Петричук
ПРИЧИНИ МАЛОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-27
Переглядів статті: 95 | Завантажень PDF: 57
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Руслан Джафаров
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-14
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 41
PDF