№ 12 (100) (2021): Молодий вчений

Обкладинка присвячена виходу ювілейного, 100-го, випуску журналу «Молодий вчений». У листопаді 2013 року вийшов друком перший номер журналу з унікальною палітуркою. Дизайн кожної обкладинки присвячений історичним подіям, видатним особистостям та науковим винаходам. Дякуємо кожному авторові за внесок у розвиток журналу, а отже, і науки!

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Тетяна Збрицька, Артем Дашян
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-17
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 74
PDF
Ірина Луценко, Артем Дашян
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-18
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 38
PDF
Дар’я Воробієнко, Лариса Носач
ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ 4.0 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-51
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 37
PDF (Англійська)
Ольга Джур, Ярослав Бех
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-52
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 33
PDF
Оксана Західна, Віра Круглякова, Наталія Бундз
ПОДАТКОВІ ТА НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-53
Переглядів статті: 148 | Завантажень PDF: 111
PDF
Оксана Західна, Віра Круглякова, Анна Кравчук
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-54
Переглядів статті: 148 | Завантажень PDF: 156
PDF
Світлана Лелюк, Віолетта Манасян
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-55
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 36
PDF
Лариса Носач, Юлія Кузнєцова
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-56
Переглядів статті: 59 | Завантажень PDF: 53
PDF
Нaдія Резнік, Вікторія Пугачова
ВИКОРИСТAННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГIЙВ МIЖНAРОДНИХ ЛAНЦЮГAХ ПОСТAВОК
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-57
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 54
PDF
Тетяна Семенова, Маргарита Заремба
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СМІТТЄ-ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-58
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 31
PDF
Юлія Шушкова, Микола Тишковець, Аліна Млінцова
ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-59
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 28
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ігор Шпачинський, Тетяна Іванченко
ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗІВ ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-30
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 32
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Заміна Алієва
ТЮРКСЬКІ ДЕСТАНИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-11
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 25
PDF
Тамара Ільченко
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-12
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 31
PDF
Оксана Шаряк
МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ КОМПРЕСІЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-13
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 30
PDF
Марта Карп, Анна Буртник
ДИНАМІКА СИНТАКСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ БІЛЛА КЛІНТОНА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-38
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 29
PDF
Марта Карп, Анна Буртник
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНТАКСИСУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ БІЛЛА КЛІНТОНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-39
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 40
PDF
Марта Карп, Вікторія Мільчановська
ГРАФО-ФОНЕМНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ WRECK THIS JOURNAL
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-40
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 22
PDF
Марта Карп, Вікторія Мільчановська
ПАРАГРАФЕМНІ ЗАСОБИ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ ЗНИЩ ЦЕЙ ЩОДЕННИК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-41
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 34
PDF
Марта Карп, Василина Скорохода
ФУНКЦІЇ ФІГУР МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮЛЯ ПУАРО У ДЕТЕКТИВАХ АГАТИ КРІСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-42
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 30
PDF
Марта Карп, Василина Скорохода
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮ-ЛЯ ПУАРО ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-43
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 141
PDF
Ольга Мішукова, Оксана Тєлкова
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕН-ТОМ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АС-ПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-44
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 48
PDF
Ганна Притиченко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПЕРЕКЛАДАЧА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-45
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 46
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Дмитро Грігалашвілі
МІСЦЕ СВОБОДИ В ІЄРАРХІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-15
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 20
PDF
Вікторія Смаль
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-16
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 45
PDF
Mehin Alihuseynli
DEVELOPMENT STAGES OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-46
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 31
PDF (Англійська)
Інна Беспалько, Ярина Верещака
ДОКТРИНА «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА» ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-47
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 53
PDF
Олександр Ільченко, Вікторія Сагайдак
ПОКАЗАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-48
Переглядів статті: 105 | Завантажень PDF: 102
PDF
Олександра Скок
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСОБЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-49
Переглядів статті: 394 | Завантажень PDF: 220
PDF
Микола Старинський, Катерина Корощенко
ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ І ВІРТУАЛЬНИХ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-50
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 44
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Артем Андросенко
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-8
Переглядів статті: 98 | Завантажень PDF: 73
PDF
Лілія Віннікова
ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-9
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 32
PDF
Тетяна Звінеревська
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАН-ЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-10
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 50
PDF
Олеся Смолінська, Анна-Вікторія Ковалишин
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-36
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 253
PDF
Татяна Якимович, Тетяна Лехновська
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-37
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 25
PDF

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Оксана Ткачова, Лілія Коваленко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ АНТИДЕПРЕ-САНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЕСТОНІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-2
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 24
PDF

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Олексій Мусієнко, Олеся Кистерна, Олександр Скляр, Валерія Гузєва
ПРИСТОСУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЩА VARROA DESTRUCTOR ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИВАРООЗНИХ ЗАХОДІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-21
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 33
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Іван Кириченко
НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ: ОСНОВИ ТА МАЙБУТНЄ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-4
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 56
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Сергій Городинський
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-22
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 37
PDF
Тамара Драч
ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО АРТИСТУ ЦИРКУ ЗАСОБАМИ ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-23
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 27
PDF
Марина Кожокар, Ігор Хавруняк
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-24
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 24
PDF
Микола Осадець, Андрій Королянчук
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-25
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 27
PDF
Тарас Палагнюк, Валентина Головачук
ПРОБЛЕМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-26
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 28
PDF
Первухіна Первухіна, Петро Петричук
ПРИЧИНИ МАЛОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-27
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 39
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Руслан Джафаров
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-14
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 31
PDF