№ 7 (71) (2019): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков, Ірина Кузьміна
ВИКОРИСТАННЯ СПОРУД БІОПЛАТО ЗАДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-32
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Олена Безвесільна, Олексій Петренко, Микола Ільченко
ОЦІНКА ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИЛАДІВ ГТ46, ГТ46-01 НА ЇХ ВИХІДНІ СИГНАЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-1
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Катерина Сподар , Олена Лісніченко , Тетяна Карбівнича
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ЗМІШАНОГО БРОДІННЯ З ДОДАВАННЯМ ЛЬОНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-33
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Катерина Бальвас-Гремя, Сергій Гораль
РІСТИМУЛЮЮЧА АКТИВНІСТЬ МЕТАБОЛІТІВ ГРИБА РОДУ TRICHODERMA
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-34
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Оксана Стельмах , Ярослава Григорів , Іван Кифорук
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ РІПАКА ОЗИМОГО ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ УДОБРЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-35
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Тетяна Біловус
ІНВЕСТИЦІЙНА РОЛЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-26
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Віта Довбуш
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-27
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Лариса Іванченкова, Катерина Стасюкова
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-28
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Алла Ковалевська, Ярослав Нечипоренко
ПІДПРИЄМНИЦТВО НА БАЗІ ГРОМАДИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-29
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Моicеєнко
ПОГЛЯД НА ТРАНСФОРМАЦІЙНУ СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-30
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Світлана Урба
УЗГОДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-31
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ірина Андрейцева
СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-64
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олександр Гавриловський , Юлія Сташенко
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-65
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ірина Герман
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-66
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 0
PDF
Крістіна Дорош , Олександр Файчук , Ольга Файчук
ОЦІНКА СТУПЕНЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ НА ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-67
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Тамара Немченко , Тетяна Немченко
СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДО-ВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-68
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Богдана Дерван, Любов Козуб
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-14
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Дана Куриленко
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОРОГИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОСТОРУ ТА ЛОКУСУ ЯК МАРКОВАНОГО СИМВОЛУ В ДИЛОГІЇ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОРОГИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОСТОРУ ТА ЛОАЯ» ТА «ЗЕЛЕНІ МЛИНИ» І РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-15
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Віта Сарапин, Наталія Віннікова, Олена Летик
«СЛАВА ТАЛАНТУ ЖИВОТВОРЯЩОМУ». ПРОБЛЕМА МИТЦЯ Й СУСПІЛЬСТВА В ПОЕМАХ ІРИНИ ЖИЛЕНКО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-16
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Марія Севастюк
ВІДТВОРЕННЯ ТАКТИКИ «НАВІШУВАННЯ ЯРЛИКІВ» У ПЕРЕКЛАДІ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ РИТОРИКИ Д. ТРАМПА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-17
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Стрюк
ПОТЕНЦІАЛ КОГНІТИВНОЇ МЕТАФОРИ В ПОЛІТИЧНОМУ ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю ПЕТРА ПОРОШЕНКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-18
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Світлана Таран
МОВОЗНАВЧА ПРИРОДА ГІПЕРТЕКСТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-19
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Анастасія Кузнєцова
КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДЕНОГО ІМЕННОГО ПРИСУДКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-55
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 5
PDF
Марія Лаврусенко
ПСИХОАНАЛІЗ ЯК КЛЮЧ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «ТІНІ В МАЄТКУ ТАРНОВСЬКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-56
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Руслана Манько , Ганна Іваночко , Вікторія Григорчук
ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ В ЗБІРЦІ АДАМА МІЦКЕВИЧА «КРИМСЬКІ СОНЕТИ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-57
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Татьяна Храбан
ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ УКРАИНСКОГО СЕКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-58
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Юрій Кисельов, Карина Шутак
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ЗАСАД УРБОГІДРОЕКОЛОГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-3
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 2
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Мар’яна Бедрій, Христина П’єх
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-23
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Марія Голютяк-Пенкальска
ПОДАТОК НА ТОННАЖ – ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ I СТИМУЛ ДО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ РЕГУЛЮВАННЯ В ПОЛЬСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-24
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Володимир Цьомра
ЧИ Є ПРАВОСУБ’ЄКТНИМИ ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ?
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-25
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ольга Кучма
РУДОВІ ГАРАНТІЇ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-61
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Валентина Молчанова
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-62
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Яна Степчук
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Катерина Волохата
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЇ ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ С. РУСОВОЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯ-ЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-8
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Сергій Дарійчук
АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЯК АКТУАЛЬНА ТЕМА ГАЗЕТИ «БУКОВИНСЬКІ ВІДОМОСТІ» (БУКОВИНА, КІНЕЦЬ ХІХ ‒ ПОЧАТОК ХХ СТ.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-9
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Софія Дембіцька
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-10
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Людмила Клименко
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ-ПРИРОДНИЧНИКІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО. 5 КЛАС» У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-11
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Лілія Овчаренко
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (60-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-12
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Галина Савчин, Жанна Ясеницька
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-13
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Тетяна Булгакова
ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-47
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ірина Величко
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПОНЯТТЯ СТРУКТУРОВАНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-48
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Оксана Ворощук , Наталія Дудник
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН У МОЛОДІЙ СІМ’Ї
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-49
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ганна Іванюк , Наталія Клок
АКТУАЛЬНІ ІДЕЇ МАРІЇ МОНТЕССОРІ ЩОДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-50
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Анжеліка Івершинь
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-51
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Наталія Мачинська , Марія Яців
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА У ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-52
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF
Андрій Мельніков
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПРОЕКТОВАНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-53
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Людмила Ніколенко
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-54
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 1
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марина Зроль
АКОМПАНЕМЕНТ В КУРСІ ІМПРОВІЗАЦІЇ В ДМШ В АСПЕКТІ ТВОРЧОГО МОДЕЛЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-20
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Юлія Стефуришина, Анна Білик
ВТОРИННА СИРОВИНА ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ТВОРЧОСТІ СУ-ЧАСНИХ ХУДОЖНИКІВ І ДИЗАЙНЕРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-21
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Євгенія Харковина
ХУДОЖНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КИЛИМАРСТВА ПОЛТАВЩИНИ В КОЛІ СВІТОВИХ ЦЕНТРІВ ТКАЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-22
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Олександр Морушко , Тарас Шіт , Руслан Кундис
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АМАТОРСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО АРТИСТИЧНОГО РУХУ В БАЛЬНОМУ ТАНЦІ (КІНЕЦЬ ХІХ – 70-І РОКИ ХХ СТ.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-39
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ольга Филиппова
КОЛЛЕКЦИЯ АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА В РАДИЩЕВСКОМ МУЗЕЕ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-37
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Э. МУНКА (1863-1944) – ЯРКОЙ СТРАНИЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-38
Переглядів статті: 0 | Завантажень PDF: 0
PDF

АРХІТЕКТУРА

Лідія Коваль
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВЗАЄМОДІЇ СВІТЛОВОЇ ПРОЕКЦІЇ З СЕРЕДОВИЩЕМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-2
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF