№ 8 (72) (2019): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков, Олена Каплун
ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-32
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Олена Безвесільна, Олексій Петренко, Микола Ільченко
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ ВИХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-33
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Андрій Согор, Маркіян Согор
ПРО ВПЛИВ ЕЛІПСОЇДАЛЬНИХ ПОПРАВОК НА ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛІЙ СИЛИ ВАГИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-34
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Тетяна Яцик
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТО-АКТИВАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-31
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Олександра Вакуленко, Олександр Файчук, Ольга Файчук
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-64
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Людмила Ільїч
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ ПРАЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-65
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Yevheniia Kyrychenko
DOES FOREIGN INVESTMENT CONTRIBUTE TO NATIONAL WEALTH AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT?
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-66
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF (English)
Альона Климчук
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-67
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тетяна Коцкулич, Вікторія Полатайко
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ НА АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕР-СЬКИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-68
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Катерина Оксенюк
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-69
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Луїза Погосян
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-70
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Світлана Помінчук
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В СИСТЕМІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-71
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Надія Дроф’як
БІНАРНІ СУБСТАНТИВНІ ФРАЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-22
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF (English)
Тетяна Лакуста
ПОЕТИКА ПЕЙЗАЖУ У ЛІРИЦІ МОЗЕСА РОЗЕНКРАНЦА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-23
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Матвіїшин, Оксана Роман
НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ НОВЕЛІСТИКИ В. СТЕФАНИКА В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-24
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Уляна Потятиник
ПРЕСУПОЗИЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-25
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Валерія Савватєєва, Олена Хроленко
ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ МОРСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-26
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Руслана Уманець
ВІДТВОРЕННЯ АТРАКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ РОЛЬФА ДОБЕЛЛІ «МИСТЕЦТВО ГАРНОГО ЖИТТЯ»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-27
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Грабовська
СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-56
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Марина Івасюта
СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МИХАЙЛА ІВАСЮКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-57
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Руслана Манько, Лілія Зубар
ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПЕРІОДІВ РОМАНТИЗМУ ТА БАРОКО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-58
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Анжела Посохова
ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОХІДНИХ КОНЦЕПТІВ ПЕРШОГО РІВНЯ DEFICIENCIES, INNOVATIONS, AIRLINES ГОЛОВНОГО КОНЦЕПТУ AIRPORT В РОМАНІ А. ХЕЙЛІ «АЕРОПОРТ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-59
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Катерина Юровських
СТАТУСНО-РОЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ НЕПОРОЗУМІННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-60
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Олег Хлівняк
ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-28
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Маріям Чалабієва
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-29
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Григорій Грабовський, Андрій Опарій, Роман Кузнєцов
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ЗНАРЯДЬ ЗЛОМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-61
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Кристина Дікевич
СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ВИД ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-62
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Лілія Шитова, Євген Собакарь
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ДЕФЕКТИ ТОВАРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-63
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Олена Бабенко
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-13
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталя Дерстуганова
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТЕОЛОГІЇ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-14
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Анастасія Макаревич, Юлія Лимар
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-15
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Єлизавета Плющик, Олена Біляк
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-16
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Єлизавета Плющик
ВИХОВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОРХЕСТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-17
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Анна Собчук
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ІЕКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-18
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF (English)
Наталія Суховієнко
РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІВНОСТІ І ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУСПІЛЬСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-19
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тетяна Федченко
МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКІВЦЯ З ПАСИВНИМИ УЧНЯМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-20
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Хомич
ДОСВІД КАНАДИ ЩОДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-21
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ірина Величко
ДІЄВІСТЬ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО МЕТОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЙОГО ПРОБЛЕМАТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-48
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Віктор Вихор
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-49
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Олександр Жабенко
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВ-НИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-50
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Кисла, Тетяна Ландар
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА РОДИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-51
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 1
PDF
Лариса Костюк, Наталія Муляр
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-52
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ірина Новик, Натія Ахалая
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ДОБРОТИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-53
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Оксана Сухомлин
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-54
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Шульженко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ АРТ-ПЕДАГОГІКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-55
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Володимир Лавринюк, Наталія Грейда, Світлана Кирпа
ЕТІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИНДРОМУ ДИЛЯТАЦІЇ ПРАВИХ ВІДДІЛІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-10
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Юрій Безрученков, Юлія Мосійчук, Дмитро Топорков
МИСТЕЦЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕАТРІВ ТАНЦЮ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ, НА ПРИКЛАДІ ТЕАТРУ ТАНЦЮ «ВІДЛУННЯ» М. ЛЬВІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-5
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Данило Кузнецов
ФІКСАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В САЛОНІ АВТОМОБІЛЯ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-6
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Данило Кузнецов
АВТОМОБІЛЬ – ТРАНСПОРТ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ІНВАЛІДОМ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-7
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Лідія Хухра
ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМКИ СИНТЕЗУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-8
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Л.С. БАКСТА (1866-1924) – МНОГОГРАННОГО ХУДОЖНИКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-41
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF (Русский)
Іван Кутняк, Іван Околович
УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА В МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ХХ – ХХІ СТ.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-42
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Пиж’янова, Сергій Куценко, Ігор Опацький
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦЕРКОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ПІСЕННОГО ВИКОНАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-43
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF (English)
Лідія Хухра
MODERN JAZZ DANCE ТА CONTEMPORARY DANCE, ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-44
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 4
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Вікторія Бабаліч, Вікторія Сємідєтна
СПЕЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНИЙ, КОМБІНОВАНИЙ КОМ-ПЛЕКС ЗАСОБІВ ПЛАВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ ДИТЯ-ЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-2
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ольга Мартинюк, Валентина Печена, Катерина Кравченко
АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ МЕТОДОМ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-3
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Євген Соловйов
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-30
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF