№ 1 (65) (2019): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Тетяна Токовило
СУЧАСНІ АСПЕКТИ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНА-ЛІЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-59
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 4
PDF

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ірина Ничипоренко, Наталія Худенко, Любов Пазюк, Лариса Юшко, Вероніка Сарнацька
КОРЕГУЮЧА ДІЯ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ В УМОВАХ ОКИСНОГО СТРЕСУ, ПРИТАМАННОГО ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ У ЩУРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-1
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Влас Гапанович, Оксана Лагутенко, Тетяна Настека
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПТАХІВ РЯДУ ГОРОБЦЕПОДІБНІ (PASSERIFORMES) НА ТЕРИТОРІЇ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ МІС-ТА КИЄВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-70
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олексій Крайнюков, Катерина Стріян
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ МУРОМСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-71
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Ірина Бархоленко, Дар’я Бондар, Лариса Шаран, Наталія Бондар, Андрій Шаран, Вячеслав Губеня
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕР-СЬКИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ У ЗА-КЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ГОТЕЛЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-39
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Міхал Бембенек
ВИРОБНИЦТВО ГРАНУЛЯНТІВ З ДРІБНОЗЕРНИСТИХ МАТЕ-РІАЛІВ ПРИ ДОПОМОЗІ ПРОЦЕСУ ДВОСТУПЕНЕВОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-40
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталія Бондар, Вячеслав Губеня, Лариса Шаран, Олеся Геращенко
ВИКОРИСТАННЯ ЛАМІНАРІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ КОТЛЕТ, ЗБАГАЧЕНИХ ЙОДОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-41
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF
Антоніна Дубініна, Тетяна Попова, Світлана Ленерт, Анна Холодна
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ХЛІБА З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-42
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 8
PDF
Александр Паневник, Денис Паневник
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИН-НОГО НАСОСА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-43
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 6
PDF
Маріанна Ходурська, Юлія Шевченко
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДОСТУПУ ДО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО СПІЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-44
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF (English)
Катерина Гайдук, Олена Подобій
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО ПОЛІПШУВАЧА НА ОСНОВІ АЛЬФА АМІЛАЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-60
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF
Галина Євтушенко, Андрій Ільченко
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ DATA MINING ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У СУБД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-61
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
Сергій Крупський, Антон Гуда
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОКОНТРОЛЕРНОГО УПРАВЛІННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-62
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Андрій Очеретяний, Галина Євтушенко, Володимир Кузнецов
РОЗРОБКА ANDROID ДОДАТКУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-63
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF (Русский)
Наталія Сабадаш, Алла Рубніковіч, Ігор Фесич
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ХІТОЗАН-МЕЛАНІНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-64
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ніна Соколовська, Анастасія Конотопчик, Ірина Трембус
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ ПШЕНИЧНОЇ СОЛОМИ ПЕРОКСИДОМ ВОДНЮ В СЕРЕДОВИЩІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-65
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Михайло Фис, Сергій Перій, Андрій Согор, Маркіян Согор
ВИЗНАЧЕННЯ НАЙКОРОТШОЇ ВІДСТАНІ ТА КУТА МІЖ НОРМАЛЯМИ ДО ЕЛІПСОЇДА ОБЕРТАННЯ ЗА КООРДИНАТАМИ ПУНКТІВ GNSS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-66
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Юрій Шовкалюк
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ БУДІВЕЛЬ РІЗНИХ ТИПІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-67
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Діана Шпак, Тетяна Сильчук
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ В КУРОРТНИХ ГОТЕЛЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-68
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Наталія Штефан, Нонна Гнатейко, Святослав Вірич
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ДЕФОРМІВНИХ БУЛЬБАШОК ГАЗУ, РОЗТАШОВАНИХ У РІДИНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-69
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Адель Бикова, Дар’я Бондаренко
ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-45
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF
Адель Бикова, Вікторія Воронова
СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-46
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Тетяна Власенко, Ірина Луценко
МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-47
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 39
PDF
Наталія Корнєва, Аліна Богославська, Ігор Новіков
ТРАНСНАЦIОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ПРОЯВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-48
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 8
PDF
Марина Криклива
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-49
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 34
PDF
Анна Кришталь, Тетяна Обелець
ВПЛИВ СТРЕСУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-50
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Алла Лобза, Анастасія Соломонова
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-51
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Алла Лобза, Юрій Чабан
ЗАПРОВАДЖЕННЯ HR-ІНЖИНІРИНГУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-52
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ружена Ляшенко
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРОБІЗНЕСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-53
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 12
PDF
Людмила Семенова, Катерина Татаринова
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-54
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ірина Скавронська, Ольга Масна
ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-55
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 9
PDF
Надія Соловей, Влада Гудима
АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-56
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 39
PDF
Ірина Федорович, Анастасія Капущак
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-57
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 2
PDF
Світлана Яковенко, Юлія Минич
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-58
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 44
PDF
Ірина Башинська, Альона Валянська, Галина Гомонюк
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-96
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Світлана Бєляєва
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТИМБІЛДІНГУ ЯК ІН-СТРУМЕНТУ СПРИЯННЯ КОМУНІКАТИВНИМ ЗВ’ЯЗКАМ У КОЛЕ-КТИВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-97
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталія Бондар, Лариса Шаран, Вячеслав Губеня, Ірина Підтілок
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СПОСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-98
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Борисюк
ТЕНДЕНЦІЇ БАНКОСТРАХУВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-99
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 1
PDF
Дар’я Бутенко
ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ДОСЛІДЖЕННІ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-100
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Віктор Головко, Дмитро Шестопалов
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-101
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF
Катерина Головчук, Карина Дєрбунова, Юлія Шевченко
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ВРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ (Н-МОДЕЛЕЙ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-102
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF (English)
Катерина Дідченко, Світлана Дунда
ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТОВ «СЛОБОДА КО» НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-103
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олена Зиза, Антон Бадіца
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-104
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Любов Івченко, Валентина Михайленко
ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ З ТОЧКИ ЗОРУ ЕМОЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-105
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 7
PDF
Галина Ісаншина
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-106
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олександр Кириллов
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-107
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 7
PDF
Любов Лисяк, Анна Кушнір
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-109
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ірина Литвин
ЕКОСИСТЕМА СТАРТАП-ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-110
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 25
PDF
Вадим Мазуренко
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-111
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Мар’яна Михалик, Володимир Чубай
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-112
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександра Назаренко, Анна Волинець
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АЕРОПОРТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-113
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Катерина Положенцева
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-114
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 11
PDF
Алла Савченко, Лариса Блищик
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-115
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Сікун
МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-116
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 22
PDF
Ганна Соломіна, Олександр Махницький, Олег Гавриш
ФОРМАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-117
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ірина Стояненко, Анастасія Лубенець
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-118
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 2
PDF
Наталія Терлецька, Дмитро Руснак
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-119
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ольга Томашевська, Карина Шевченко
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-120
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталя Ковальчук, Тетяна Чопенко
ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-108
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 2
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Людмила Водяна
ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ НІМЕЦЬКОЇ РОДИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-23
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 14
PDF
Лариса Воловик
СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА РІВНІ УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-24
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Зоя Кучер, Ірина Багач
ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГО-КАТЕГОРІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-25
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 8
PDF
Антоніна Марковська, Ольга Саламатіна
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ ЇХНЬОЇ ПРАГМАТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-26
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Юлія Сокальська
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-27
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 8
PDF
Наталія Сухачова
СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ПАРЦЕЛИ RESOURCES / РЕСУРСИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПОНЯТТЯ MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-28
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Юлія Чернова
ЖАНР КОРОТКОГО КАНАДСЬКОГО ОПОВІДАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-29
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 18
PDF (English)
Олена Щербакова, Світлана Нікіфорчук
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «POLITICAL SYSTEM» У ВНЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-30
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ольга Дмитрук
ДОДАТКОВІ ПРАГМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗАПИТАНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-91
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF (English)
Катерина Перинець
ФЕНОМЕН ПРОВІНЦІЙНОСТІ У ТВОРЧОСТІ В. МАКАНІНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-92
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF (English)
Юлія Федорова, Діана Овчаренко
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ УТВОРЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-93
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Михайло Борисевич
«ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФІЛЬТРИ» У ЦЕЛЕРАНТНИХ СПРАВАХ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-35
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ольга Зінсу
НАПРЯМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-36
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF
Юрій Іванов
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-37
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Сергій Кудінов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-38
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Полухтович, Ольга Піменова
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-95
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Олена Аксьонова, Світлана Авдєєва, Юлія Півненко
МАТРИЦЯ СПІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-9
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 4
PDF
Андрій Балендр
ЕТАПИ РОЗРОБКИ ГАЛУЗЕВОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-10
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Грицак
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-12
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 7
PDF
Надія Данік
МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПОЛЬСЬКИХ ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-13
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Оксана Іваницька
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЬЮТОРСТВА ТА МЕНТОРСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-14
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF (English)
Інна Киричок, Степан Возняк, Марина Слісаренко
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ВИРАЗНОСТІ ЧИТАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗВИТКОМ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-15
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Колодій
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-16
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 2
PDF
Вікторія Омельяненко
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПРАВОЗНАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-17
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 5
PDF
Алла Савченко
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (РЕФЕРУВАННЯ) МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НА РУБІЖНОМУ РІВНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-18
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 11
PDF
Юлія Смолянко, Дарина Качура
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-19
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Богдан Чернявський
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «MOODLE»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-21
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 2
PDF
Марина Шепель
САМОСТІЙНА РОБОТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-22
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тарас Григорчук, Лариса Дроздова
ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗУМОВЛЮЮЧИЙ ЧИННИК ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-80
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Дичка, Наталія Гордієнко
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-81
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Ніколь Дмітрієва, Юлія Копочинська
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-82
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тетяна Каблова, Катерина Цимбал, Сергій Цимбал
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ VIRTUAL STUDIO TECHNOLOGY
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-83
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 4
PDF
Марія Козолуп
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-84
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 1
PDF
Валентина Кочина
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-85
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталя Кошелева
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-86
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Павло Кряжев
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-87
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Світлана Прищепа
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-88
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Наталя Ревенко
ФОРТЕПІАННІ ПОЛІФОНІЧНІ ЦИКЛИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ПІАНІСТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-89
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 2
PDF
Світлана Рижкова
РОЛЬ МЕДІА РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНИХ НАВИЧОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-90
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF (English)
Ганна Голос
ДОСВІД ШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В РОЗРІЗІ ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-11
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Леся Столярчук
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ПРАВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-20
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Анастасія Зеленюк
ДИЗАЙН-СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БРЕНДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-5
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олександр Зеленюк
ВЕБ-ДИЗАЙН В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-6
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 26
PDF
Наталія Сапак, Вікторія Козьмин
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-7
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 10
PDF
Юрій Тарасенко
ЕКО-ДИЗАЙН В ФІРМОВОМУ СТИЛІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-8
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ольга Филиппова
ЭВОЛЮЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А.М. ВАСНЕЦОВА (1856-1933)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-75
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 4
PDF (Русский)
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Г.В. СОРОКИ – ХУДОЖНИКА ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ (1823-1864 ГГ.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-76
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF (Русский)
Наталя Бишева
ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-77
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 25
PDF
Мирослав Екман, Консуела Бурман
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ОРНАМЕНТИКИ У КЛАВІРНІЙ ТВОРЧОСТІ Й. С. БАХА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-78
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 3
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Анастасія Баратинська
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ «ТЕМНИХ» РИС В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-3
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 6
PDF

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Максим Мурижніков
ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В ГАГАУЗІЇ 1990-1995: ІСТОРІЯ МИРНИХ ІНІЦІАТИВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-2
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 8
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Денис Рудень
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-32
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ірина Ворчакова
ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-94
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 5
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Оксана Арпуль, Анастасія Спільчук, Дар’я Длінна
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ГОТЕЛЬ З РАЙТТЕРАПІЄЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-33
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 1
PDF
Любов Пугач
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-34
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 31
PDF
Любов Івченко, Інна Мережко
НА ВИСОТІ. 2018 РІК ДЛЯ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-72
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ольга Ковальчук, Марія Масьонкова
КЛІМАТИЧНІА ЗБРОЯ – ІНСТРУМЕНТ ВЕЛИКОЇ ПОЛІТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-73
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF (English)
Тетяна Скороход
КОМУНІКАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕКСТІВ СТУДЕНТСЬКИХ ВИДАНЬ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ ТА ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-74
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF