№ 4 (80) (2020): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков , Іветта Кривицька , Юлія Черкашина
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ФОТОСИНТЕЗУЮЧИЙ АПАРАТ РОСЛИН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-51
Переглядів статті: 132 | Завантажень PDF: 56
PDF
Наталія Крецул , Олеся Ярова
РАРИТЕТНА КОМПОНЕНТА УРБАНОФЛОРИ ПЕРЕЯСЛАВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-52
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 22
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Олександр Брунеткін , Євген Старченко
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКУ 300 МВТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-2
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 9
PDF
Сергій Трубачев, Валерій Колодежний , Владислав Петрик , Анатолій Сіренко
РОЗРАХУНОК ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ СТРИНГЕРІВ І ШПАНГОУТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-3
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 17
PDF
Володимир Шемонаєв , Микола Корощенко
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗХОДЖЕННЯ СУДНА З ТАЙФУНОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-4
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 33
PDF
Катерина Брич , Інна Василенко
РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ РЕЦЕПТУРИ ДОЗРІВАННЯ КОМПОСТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-46
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 15
PDF
Олександр Головченко
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ДАНИХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-47
Переглядів статті: 99 | Завантажень PDF: 49
PDF
Олександр Самойлик, Валентин Ткаченко, Галина Курбака
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АКУМУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ «ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-48
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 14
PDF (Англійська)
Олександр Степанець , Денис Гритчук
NEURAL NETWORK PREDICTIVE CONTROLLER В АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-49
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 22
PDF
Тетяна Шелешей , Інна Беднарська , Леонід Майєр, В'`ячеслав П’ятачук
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СІРКООЧИСНИХ УСТАНОВОК НА ВЕЛИКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-50
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 15
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Тетяна Дерев’янченко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-5
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 14
PDF
Юлія Ердевді
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В НАПРЯМКУ ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-6
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 10
PDF
Юлія Матюшіна , Євгенія Литвиненко
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-7
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 17
PDF
Олена Хитра , Людмила Бучаста
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-8
Переглядів статті: 101 | Завантажень PDF: 53
PDF
Яна Ходова
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-9
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 65
PDF
Наталія Андрієць , Тетяна Мельник
ДИСКОНТУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-54
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 14
PDF
Уляна Баркарь , Ольга Задирака , Євгенія Калініна
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-55
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 28
PDF
Світлана Бегун , Мар’яна Сахарук
МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-56
Переглядів статті: 97 | Завантажень PDF: 44
PDF
Світлана Бегун , Анна Воронюк
МІСЦЕ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-57
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 47
PDF
Наталія Блащук-Дев’яткіна , Вікторія Беднарчук , Аліна Млінцова
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-58
Переглядів статті: 99 | Завантажень PDF: 288
PDF
Наталія Блащук-Дев’яткіна , Ірина Себестянович
БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА ЙОГО РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-59
Переглядів статті: 282 | Завантажень PDF: 157
PDF
Наталія Блащук-Дев’яткіна , Мар`'яна Капітанчук
НЕОБАНКІНГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-60
Переглядів статті: 175 | Завантажень PDF: 108
PDF
Лариса Бобко , Ірина Василюк , Олександра Бойко
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-61
Переглядів статті: 267 | Завантажень PDF: 111
PDF
Лариса Бобко , Вікторія Вовк , Андріана Корпан
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-62
Переглядів статті: 178 | Завантажень PDF: 125
PDF
Наталія Болквадзе , Андрій Дуб
ЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ START-UP ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-63
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 9
PDF
Наталія Болквадзе , Олег Козак
СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-64
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 44
PDF
Наталія Гринюк
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-65
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 35
PDF
Олена Жадан
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-66
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF
Наталія Лобода , Діана Корень , Неллі Куришко
ІННОВАЦІЙНІ ВИТРАТИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-67
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 21
PDF
Олена Ложачевська , Ольга Заяц , Ксенія Виноградова , Яна Кужель
МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-68
Переглядів статті: 98 | Завантажень PDF: 36
PDF
Анна Максименко , Віта Стільник
ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СЕЛА В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-69
Переглядів статті: 195 | Завантажень PDF: 6
PDF
Вікторія Малтиз , Анастасія Колодійчук
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-70
Переглядів статті: 136 | Завантажень PDF: 86
PDF
Ірина Петровська , Олена Мітал
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА ЗМІН КЛІМАТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-71
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ірина Савчин
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АСПЕКТІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ: ОГЛЯД І ДОСЛІДЖЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-72
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Катерина Селіванова , Лідія Клюско
ФОНДОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-73
Переглядів статті: 372 | Завантажень PDF: 154
PDF
Тарас Сивуха , Алла Ковалевська
СТРАТЕГІЯ В БІЗНЕС УПРАВЛІННІ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-74
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 9
PDF
Юлія Силкіна
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-75
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталія Скрипник , Інна Бурак
ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-76
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Наталія Татарин , Микола Тишковець
СВІТOВИЙ ДOСВІД ЗAЛУЧЕННЯ ДЕРЖAВНИХ ПOЗИК ТA МІЖНAРOДНІ МЕТOДИ МІНІМІЗAЦІЇ БOРГOВOГO ТЯГAРЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-77
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 18
PDF
Олена Фоміна , Руслан Янкевич
ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ІНДЕКС ЩАСТЯ ЯК ПОКАЗНИКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-78
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 31
PDF
Олена Хитра , Дар’я Попович
БАЗОВІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ РЕЖИМУ САМОРОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-79
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 10
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олена Бойчук
ГОСПОДАРСЬКІ СВІТОГЛЯДНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЯДОК І ЩЕДРІВОК (ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ТВАРИННИЦТВА)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-38
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ганна Вознюк
ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ЗБІРКИ ЙОСАНО АКІКО «СКУЙОВДЖЕНЕ ВОЛОССЯ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-39
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олена Голуб
ПЕРЕДАЧА ВЛАСНИХ ІМЕН У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-40
Переглядів статті: 115 | Завантажень PDF: 65
PDF
Анастасія Даніленко , Дар’я Карачова
АБРЕВІАЦІЯ ЯК НОВІТНЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ТРУДНОЩІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-41
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 8
PDF
Анастасія Девос
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-42
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 12
PDF (Англійська)
Антонина Пак
ХРОНОТОП ДОРОГИ В СОВРЕМЕННОЙ КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА КИМА СЫН ОК «СЕУЛ, ЗИМА, 1964»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-43
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 11
PDF (Російська)
Вікторія Тімофєєва
ТОМАС ЧАТТЕРТОН І ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН. ВЕЛИЧНІ МІСТИФІКАТОРИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-44
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 7
PDF (Англійська)
Олена Коновченко
ПРИНЦИПИ ПУНКТУАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ І БРИТАНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-85
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 15
PDF
Наталія Борисова
МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ В РОМАНІ ДЖОДЖО МОЙЄС «PARIS FOR ONE»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-131
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 10
PDF
Іван Братусь, Віктор Михалевич , Анна Гунька
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ В ПОВІСТІ ЮРІЯ ТРИФОНОВА «ІНШЕ ЖИТТЯ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-132
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 8
PDF
Світлана Вірста
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МОНОГРАФІЧНИХ ТЕМ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-133
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 13
PDF
Владислава Данівська , Наталя Космацька
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ МЕДІА ТЕКСТІВ І ЇХНЄ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТРЕЙЛЕРІВ ДО КІНОФІЛЬМІВ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-134
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 9
PDF
Леся Івашкевич , Роман Залужний
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ПРОЦЕС І ІНСТРУМЕНТИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-135
Переглядів статті: 132 | Завантажень PDF: 36
PDF
Світлана Ковпік
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-136
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 13
PDF
Марина Колісник
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ У МОВЛЕННІ НОСІЇВ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-137
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Марина Шевченко, Дар’я Попроцька
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ПЕРЕКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-138
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 8
PDF (Англійська)
Марина Шевченко
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ВЖИВАННЯ ТА СУТНОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-139
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 25
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Валентин Стафійчук , Дмитро Гуменюк
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ СУСІДІВ ЧЛЕНІВ ЄС В 2017-2019 РОКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-18
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 13
PDF
Володимир Поручинський , Ірина Поручинська , Альона Ніколайчик
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МІСТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-53
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 19
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Ольга Бєдовська
ЩОДО ЗМІСТУ КОРИСЛИВОГО МОТИВУ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-11
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 29
PDF
Вікторія Ліпіна
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-12
Переглядів статті: 75 | Завантажень PDF: 43
PDF
Лілія Падалка
ПОНЯТТЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-13
Переглядів статті: 117 | Завантажень PDF: 37
PDF
Вероніка Раєвська , Дмитро Кобильнік
ПОДАТКОВІ ЗМІНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: РЯТІВНИЙ КРУГ ЧИ ІЛЮЗІЯ ЗАХИЩЕНОСТІ?
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-14
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталія Силенко
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-15
Переглядів статті: 81 | Завантажень PDF: 51
PDF
Діана Череватюк
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-16
Переглядів статті: 101 | Завантажень PDF: 27
PDF
Murad Jafarli
RELATIONSHIP PROBLEMS BETWEEN INDEPENDENT DIRECTORS AND CEOS IN PUBLIC COMPANIES
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-89
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 12
PDF (Англійська)
Rza Mustafayev Vagif
SHAREHOLDER PRIMACY: EN ROUTE TO PARADIGM SHIFT
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-90
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 9
PDF (Англійська)
Rza Mustafayev Vagif
DIVIDEND PAYMENTS AS JUSTIFICATION FOR SHAREHOLDER PRIMACY
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-91
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 14
PDF (Англійська)
Анастасія Антонюк , Вікторія Юрченко , Юлія Песоцька
ПОВНОВАЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИX ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА КОНСУЛЬСЬКИX УСТАНОВ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-92
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 8
PDF
Антон Байда , Владислава Рудика
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-93
Переглядів статті: 97 | Завантажень PDF: 65
PDF
Ольга Бондаренко , Єгор Пилипенко
ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-94
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександра Грекова , Анна Зозуля
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-95
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 25
PDF
Анна Лазебна
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-96
Переглядів статті: 82 | Завантажень PDF: 27
PDF
Вадим Молчанов , Валентина Молчанова
КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-97
Переглядів статті: 332 | Завантажень PDF: 139
PDF
Зоряна Репікова
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ФАКТІВ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ НИМИ КОНВЕНЦІЙНИХ ВИМОГ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-98
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 7
PDF
Марина Уткіна , Анастасія Харченко
BLOCKCHAIN ЯК РЕВОЛЮЦІЙНЕ ЯВИЩЕ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-99
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 18
PDF
Сергій Шевченко , Олександр Литовський
ВИКОРИСТАННЯ ЦІАНОКРИЛОВИХ ЕФІРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ РУК В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-100
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 10
PDF
Світлана Шевченко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-101
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 5
PDF
Світлана Шелепкова
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОСУ ТА МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-102
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 18
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Маргарита Арістархова
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-28
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 7
PDF
Оксана Гончарова
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-29
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 16
PDF
Світлана Дубовик , Аліна Осепян
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕТИКЕТНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-30
Переглядів статті: 167 | Завантажень PDF: 62
PDF
Ольга Кіян
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-31
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ірина Лисенко , Інна Вальченко , Тетяна Плотнікова , Любов Сергійчук , Галина Соколова
ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-32
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олена Ліскович
ВІРТУАЛЬНИЙ ПЛАНЕТАРІЙ STELLARIUM ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГЕОГРАФІЇ ТА АСТРОНОМІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-33
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 14
PDF
Антоніна Марковська , Ольга Саламатіна
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-34
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ганна Свириденко , Тетяна Фефілова
LEGO-КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-35
Переглядів статті: 169 | Завантажень PDF: 72
PDF
Ольга Ухналь
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-36
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 22
PDF
Наталия Яворская
FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL MEANS OF RESTORING THE HEALTH OF STUDENT ATHLETES
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-37
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF (Російська)
Наталя Бобришева
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-115
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 6
PDF
Олена Василенко
ОCОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-116
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 15
PDF
Тетяна Горохова
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-117
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Дубовик
ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНИХ ВМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-118
Переглядів статті: 183 | Завантажень PDF: 64
PDF
Марина Іконнікова
РОЛЬ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-119
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 9
PDF (Англійська)
Юлія Кльопка
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-120
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 10
PDF
Вікторія Коваленко , Олена Колісник
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-121
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 35
PDF
Оксана Коваленко
СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТІВ-ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АУДІО- ТА ВІДЕО- НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-122
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 8
PDF
Наталія Ковтун
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-123
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 12
PDF
Ірина Межуєва
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-124
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 11
PDF
Алла Моренцова
САМОСТІЙНЕ ЕКСТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ АДАПТОВАНИХ КНИГ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-125
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 30
PDF
Яна Проскуркіна
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕКРУТИНГУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-126
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олена Сакалюк, Світлана Глущак
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК ТВОРЧОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-127
Переглядів статті: 130 | Завантажень PDF: 35
PDF
Людмила Стародубцева
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНИХ ТА МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-128
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 12
PDF
Олександра Шаран , Тетяна Феоктістова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО МАТЕМАТИКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-129
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 25
PDF
Ольга Шмырова
ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-130
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 16
PDF (Російська)

МЕДИЧНІ НАУКИ

Володимир Лавринюк , Василь Пикалюк , Наталія Грейда , Світлана Кирпа
АТИПОВА ЕХОГРАМА ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ: КЛІНІКО-ЕХОКАРДІОГРАФІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-21
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Руслан Галишич , Марина Захарчук
ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ДИЗАЙНІ МЕДИЧНОГО ПЛАКАТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-25
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 17
PDF
Єлизавета Криворучкіна
ВПЛИВ АФРОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ НА ТВОРЧІ ТЕНДЕНЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПОП-МУЗИЦІ (2010-ТІ РОКИ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-26
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 7
PDF
Роман Крохмальний , Софія Крохмальна
ДЕЯКІ КОНЦЕПТИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-27
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 10
PDF
Сергій Мільчевич , Наталія Жук
КОМЕРЦІЙНИЙ АРТБУК: ВИОКРЕМЛЕННЯ ТЕРМІНУ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-111
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 47
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Д.Н. УШАКОВА (1873-1942) – УЧЕНОГО И ХУДОЖНИКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-113
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 18
PDF (Російська)
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО Н.Н. ДУБОВСКОГО – ОДНОГО ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ РУССКИХ ПЕЙЗАЖИСТОВ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-112
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF (Російська)
Ольга Филиппова
ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ РЕМБРАНДТА (1606-1669)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-114
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 48
PDF (Російська)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Світлана Брага , Лариса Герасименко
РИГІДНІСТЬ МАТЕРІ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЗАЛЕЖНІСТЬ-АВТОНОМНІСТЬ ДИТИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-22
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 44
PDF
Аліна Бунас , Катерина Агішева , Марина Суржикова
ОСОБИСТІСНИЙ РЕСУРС ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-23
Переглядів статті: 79 | Завантажень PDF: 61
PDF
Тамара Яновська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-24
Переглядів статті: 95 | Завантажень PDF: 37
PDF
Людмила Вербицька , Олена Ванюшина , Аліна Подоменко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА «АШАН»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-103
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 17
PDF
Андріана Легка , Марія Кулеба
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ З ПАТОЛОГІЧНИМ НАКОПИЧЕННЯМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-104
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталія Семенів , Ліліана Зуб
РІВЕНЬ КОНФЛІКТНОСТІ В СЕРЕДОВИЩІ СІМЕЙ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-105
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 11
PDF
Оксана Шевчишена
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-106
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 9
PDF

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Тетяна Бондаренко , Тетяна Побережець , Олена Ліманська
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ І МОДЕЛЕЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-82
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 19
PDF
Сергій Бородін , Сергій Шульга , Христина Бойчук
СТРАЙКБОЛ. ГРА ЧИ НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-83
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 15
PDF
Аліна Новак , Ірина Лаптєва , Карина Дейнека
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-84
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Вікторія Коваленко , Дмитро Марценюк
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-17
Переглядів статті: 204 | Завантажень PDF: 78
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Ігор Вовк , Наталія Гуцул
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-19
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6
PDF
Уляна Масляник
АСИМЕТРИЧНО-ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ АМПЛІТУДІ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-20
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Борис Карпінський , Дмитро Пфістер , Ганна Трачук
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЇЇ СПРЯМОВАНІСТЬ НА СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-10
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 10
PDF
Лариса Бобко , Кароліна Мучичко
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-80
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 23
PDF
Євгеній Овчаренко , Вікторія Тютюнник
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-81
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 32
PDF