№ 3 (79) (2020): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Юлія Друзь
АНТИБІОПЛІВКОВА АКТИВНІСТЬ АЗИТРОМІЦИНУ ЩОДО S. АUREUS ТА P. AERUGINOSA
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-36
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 13
PDF
Олексій Крайнюков, Іветта Кривицька, Тетяна Зюзь
ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ЛОПАНЬ В МЕЖАХ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-37
Переглядів статті: 51 | Завантажень PDF: 34
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Андрій Єрохін, Георгій Зацеркляний
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВТРАТАМИ БУДІВЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-1
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 13
PDF
Любов Поліщук
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-2
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 11
PDF
Вадим Молчанов
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННІ ВАРТОСТІ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-39
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 28
PDF
Анна Москвітіна, Марія Шишина
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУР У ПРИМІЩЕННІ ПРИ РОБОТІ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПРИ ЗМІННИХ ТЕПЛОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ПРИМІЩЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-40
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 22
PDF
Анна Москвітіна
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ГЕЛІОКОЛЕКТОРАМИ ТА АКУМУЛЯТОРОМ ТЕПЛОТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-41
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 12
PDF
Андрій Согор, Маркіян Согор
WEB-КАРТОГРАФУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-42
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 16
PDF (Англійська)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Людмила Ваганова, Антоніна Гуменюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-3
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 20
PDF
Олег Волинець
ТРАНСПОРТ В ТУРИЗМІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АВІАЦІЙНИХ І АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАПРЯМКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-4
Переглядів статті: 117 | Завантажень PDF: 46
PDF
Ольга Гайдаржийська, Олена Костюнік, Тетяна Щепіна
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ МОТИВАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-5
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 14
PDF
Леся Касій
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-6
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 36
PDF
Ольга Петруньок
УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-7
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 24
PDF
Андрій Баран
БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МСБО 41
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-43
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 23
PDF
Наталія Блащук-Дев’яткіна , Василина Ігнатишина , Уляна Скидан
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-44
Переглядів статті: 118 | Завантажень PDF: 46
PDF
Лілія Войнича
ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ГАЛУЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-45
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 18
PDF
Оксана Волошина, Ельвіра Манжос
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-46
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 14
PDF
Еліна Гардашник, Наталія Романченко
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-47
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 21
PDF
Лідія Костирко, Тетяна Соломатіна
БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-48
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 11
PDF
Вікторія Малтиз, Анастасія Батраченко
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-49
Переглядів статті: 101 | Завантажень PDF: 77
PDF
Юлія Мельник, Андрій Самосудов
РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-50
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 40
PDF
Оксана Попович, Наталія Задерака, Дарина Федоренко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РІВНЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-51
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 41
PDF
Ірина Процик , Наталія Кара
ПЛИННІСТЬ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-52
Переглядів статті: 273 | Завантажень PDF: 133
PDF
Ганна Рекун, Наталія Мерінова
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ІТ-КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-53
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 18
PDF
Дмитро Семенда, Олена Семенда , Ольга Семенда
ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-54
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 12
PDF
Наталія Татарин , Анастасія Баїк, Олена Огірко
ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-55
Переглядів статті: 161 | Завантажень PDF: 115
PDF
Наталія Татарин , Василина Ігнатишина , Уляна Скидан
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-56
Переглядів статті: 258 | Завантажень PDF: 113
PDF
Наталія Татарин , Андрій Петрович, Іванна Педченко
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-57
Переглядів статті: 201 | Завантажень PDF: 117
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Наталя Зацепіна
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-67
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 15
PDF
Марина Москальчук
ІДЕЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІЗМУ І ТРАНСГУМАНІЗМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-68
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 11
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ганна Вознюк
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ ЗБІРКИ ЙОСАНО АКІКО «СКУЙОВДЖЕНЕ ВОЛОССЯ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-30
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 9
PDF
Оксана Данилович
ІНТЕНСИВНІСТЬ СПОЛУЧУВАНОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ З ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ ГРУПАМИ ІМЕННИКІВ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-31
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 14
PDF
Оксана Дутка
ГЕРМАНІЗМИ У СКЛАДІ ОМОНІМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-32
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 20
PDF
Антонина Пак
МОТИВ НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ЛИ МУНЁЛЬ «НАШ ИСПОРЧЕННЫЙ ГЕРОЙ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-33
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 16
PDF (Російська)
Тетяна Перелома, Олександра Варава
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОНОФТОНГІВ І ДИФТОНГІВ КИТАЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-34
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 27
PDF
Світлана Сабат
MYENGLISHLAB ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-35
Переглядів статті: 111 | Завантажень PDF: 41
PDF (Англійська)
Іван Братусь, Віктор Михалевич, Анна Гунька
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ НАПИСАННЯ РОМАНУ АНАТОЛІЯ РИБАКОВА «ВАЖКИЙ ПІСОК»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-90
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 9
PDF
Вікторія Горда
НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ПЛОЩИНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-91
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 9
PDF
Катерина Корнiєць
IСТОРIЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРЕЦЬКОГО ЛIНГВIСТИЧНОГО ТОВАРИСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-92
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 43
PDF
Катерина Микуланинець
СЛЕНГ ТА ЖАРГОН: ОСОБЛИВОСТІ ТА ДОРЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-93
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 39
PDF
Ольга Павлушенко, Лада Мазай
КОНЦЕПТ «ДЕРЖАВА» У СВІДОМОСТІ МОЛОДОЇ ГЕНЕРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-94
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 12
PDF
Наталія Пушик
ПЕРЕКЛАД ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ: ВИДИ, ВИМОГИ, СКЛАДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-95
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 22
PDF
Наталія Ямшинська, Лариса Свиридова
РОБОТА СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ З НАУКОВИМ МАТЕРІАЛАМИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-96
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 23
PDF (Англійська)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Катерина Печерна, Тетяна Яковлева, Наталія Беспалова
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ АНДАЛУСІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-38
Переглядів статті: 53 | Завантажень PDF: 22
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Вікторія Коваль
ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ БЕЗПЕКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-9
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 13
PDF
Євген Кудрявцев
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-10
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 13
PDF
Murad Jafarli
PERSONAL CHARACTERISTICS OF INDEPENDENT DIRECTORS AFFECTING THE QUALITY OF THEIR PERFORMANCE
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-58
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 7
PDF (Англійська)
Антон Байда, Ольга Склезь
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ЗА СТАТТЕЮ «ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-59
Переглядів статті: 120 | Завантажень PDF: 58
PDF
Лариса Бобко, Даниїл Хомутецький, Андрій Бойда
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-60
Переглядів статті: 145 | Завантажень PDF: 76
PDF
Вікторія Кириченко, Володимир Пахомов
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-61
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 16
PDF
Володимир Пахомов, Олексій Безвін
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-62
Переглядів статті: 173 | Завантажень PDF: 129
PDF
Дар’я Пілюшенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-63
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 21
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Олена Акімова, Оксана Бабакіна, Оксана Кузнецова
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-19
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 6
PDF
Вікторія Білицька
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-20
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 9
PDF
Тетяна Боднар
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ (ЛІТЕРАТУРНИЙ АНАЛІЗ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-21
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 12
PDF
Наталія Гречаник
ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-22
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 12
PDF
Світлана Дубовик, Олена Повшедна
ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ РЕДАГУВАТИ ТЕКСТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-23
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 12
PDF
Олена Лазарь, Оксана Кисла
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-24
Переглядів статті: 241 | Завантажень PDF: 86
PDF
Олена Ліскович
РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-25
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 9
PDF
Володимир Мокляк, Тетяна Бондаренко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE-ДИСКУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ ТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-26
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 11
PDF
Яна Радько, Оксана Кисла
КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ АУТИЗМІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-27
Переглядів статті: 232 | Завантажень PDF: 109
PDF
Олег Стечкевич, Уляна Кушпіт
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-28
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тетяна Тюльпа
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-29
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тетяна Бешок
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЯКІ СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-72
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 18
PDF
Олена Ващенко, Людмила Романенко , Наталія Макаренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-73
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 21
PDF
Анна Гелеш
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-74
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 12
PDF
Андрій Гриценко
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ «МУЛЬТИМЕДІЙНА СТРІЧКА ПОДІЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-75
Переглядів статті: 59 | Завантажень PDF: 9
PDF
Наталія Духаніна
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-76
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 12
PDF
Михайло Кабаль
M-LEARNING ЯК РІЗНОВИД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-77
Переглядів статті: 119 | Завантажень PDF: 39
PDF
Олена Ковальова
ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО АВІАЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-78
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 8
PDF
Євгенія Костик
ҐЕНЕЗА ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СВІТОВІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-79
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Тетяна Кравченко, Валентина Огієнко
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-80
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Валентина Кудрявцева
ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА РОЗВИТКУ УМІНЬ ВИКЛАДАЧІВ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-81
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 13
PDF (Англійська)
Вікторія Лугова, Ганна Чумак
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-82
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 21
PDF
Ельвіра Манжос
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-83
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 7
PDF (Англійська)
Олена Сакалюк, Вікторія Мисенко
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ 3-4 КЛАСІВ В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-84
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 10
PDF
Олена Сакалюк, Лілія Стефунько
СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-85
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олена Сакалюк, Роксолана Шпіца
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-КВЕСТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-86
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 12
PDF
Надія Смолікевич, Галина Цегелик, Оксана Дунець
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-87
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 16
PDF (Англійська)
Ярослав Стеців, Володимир Мельник, Олександр Богомолюк
РОЛЬ ЛІДЕРСТВА У ФОРМУВАННІ ТА УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 2014 РОКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-88
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 34
PDF
Дар’я Щипачова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВУЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-89
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF (Англійська)

МЕДИЧНІ НАУКИ

Наталія Іваненко
ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-69
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF (Англійська)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Альона Боршуляк
СИМВОЛІКА СЕМАНТИЧНИХ ФІГУР ОБРАЗУ СКОРБОТИ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО БАРОКО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-14
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 14
PDF
Тамара Драч
ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА АРТИСТІВ ЕСТРАДИ ТА ЦИРКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-15
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 23
PDF
Юлія Романенкова
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЦИРКОВА ШКОЛА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРЕЗЕНТУВАННЯ КРАЇНИ У СВІТОВОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-16
Переглядів статті: 62 | Завантажень PDF: 34
PDF
Тетяна Шнуренко
ЕТНОМУЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЧЕРКАЩИНИ – ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТА МУЗИЧНІ РОЗВІДКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-17
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО А.Н. СЕВЕРЦОВА (1866-1936) – УЧЕНОГО И ХУДОЖНИКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-71
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 12
PDF (Російська)

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Валерій Самойленко, Володимир Толокнєєв, Ігор Мартинов
ТАКТИЧНИЙ ПЕЙНТБОЛ ЯК ІГРОВА ФОРМА НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-11
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 12
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Вікторія Агапова
ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ІСПАНІЄЮ ТА США У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-64
Переглядів статті: 195 | Завантажень PDF: 72
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Олексій Гацуля
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ РЕФОРМИ І КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-8
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 22
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Садагат Алиева
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-18
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF (Російська)