№ 12 (76) (2019): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Тетяна Шевчук, Микола Бордюк, Альміра Ровенчук, Людмила Саковець
ФРАКТАЛЬНО-ПЕРКОЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ І ПОЛІВІНІЛБУТИРАЛЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-35
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Ігор Бірюков, Олексій Бірюков
КОМПЛЕКС УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ ДЛЯ ПОШУКУ НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-1
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Віктор Бойко, Олена Ган , Анатолій Ган
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХОВОГО ІМПУЛЬСУ МАЛОЩІЛЬНИХ ВИБУХОВИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПРОСАДНИХ ҐРУНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-2
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 3
PDF
Анастасія Семенюк, Станіслав Чабан
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ, ЩО НАВЧАЄ ШИФРУВАННЮ З ЗАМІНОЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-3
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тамара Тєлишева, Олександр Камінський
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-4
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 10
PDF
София Архипова
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ХАРАКТЕРИСТИК РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-36
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Кароліна Карпінська, Оксана Арпуль, Ольга Пушка
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ SALESWORKS ВІД КОМПАНІЇ SOFTSERVE)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-37
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 5
PDF
Надія Коханська
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-38
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 4
PDF
Юлія Мала, Олена Рожкова
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИ-СТЕМ У ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ ТА ЗАХИСТУ ВІД НИХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-39
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 11
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Анатолій Шевченко
ГЕНОФОНД ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР: СЕЛЕКЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-40
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Вікторія Вудвуд, Яна Стельмах
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-5
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 12
PDF
Людмила Зайцева
ІМПЕРАТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-6
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 4
PDF
Вікторія Марковець, Алла Соколова
РИНОК НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД КРИЗИ: МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-7
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 19
PDF
Ольга Пєтухова, Ірина Скліфус
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ПІД-ПРИЄМСТВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-8
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Оксана Савастєєва
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-9
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Діана Царук
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-10
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Анастасія Антоневич, Лариса Лігоненко
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІСТЮ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-84
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Светлана Блудова, Анна Ткачева, Екатерина Якименко
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-85
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF (Російська)
Наталія Богацькаx, Яна Ланова
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-86
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 23
PDF
Юлія Галіцейська
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-87
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 45
PDF
Інна Дейнега, Тетяна Язвінська
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-88
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 2
PDF
Віктор Ємцев, Анна Тітарчук
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-89
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Антоніна Каспрук, Ольга Андрійчук
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-90
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 11
PDF
Антоніна Каспрук, Софія Падиніч
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-91
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 16
PDF
Елена Князева, Анна Киоса
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-93
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 4
PDF (Російська)
Остап Кожевніков
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-94
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 16
PDF
Наталія Лобода, Андрій Петрович, Іванна Педченко
СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-95
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Оксана Макар, Ігор Дулин, Олена Шубеляк
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МІЖНАРОДНОГО В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ МІСТА ЛЬВОВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-96
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 19
PDF
Валентина Марченко, Ірина Кучевська
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-97
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олена Мітал
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ТУРИЗМУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-98
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 18
PDF
Вероніка Ніженська, Людмила Величко
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-99
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 13
PDF
Ольга Пєтухова, Єлизавета Попова
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРА-ТАМИ НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-100
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 30
PDF
Євгеній Приходько
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-102
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олександр Рарок, Лілія Рарок
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-103
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталя Ситник, Анастасія Баїк
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-104
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 19
PDF
Ольга Слинько, Юлія Ченцова
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-105
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олена Фоміна, Яна Ковальова
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАЦІ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-106
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 4
PDF
Марина Шипуля, Светлана Блудова
КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-107
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 66
PDF
Віктор Юрченко , Олександр Рудий
ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-108
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ігор Шпачинський, Катерина Ткач
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОЛЕКТИВУ І ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-20
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 11
PDF
Альона Бакреу , Ігор Шпачинський
ОСОБЛИВОСТІ ГЕРМЕНЕВТИКИ ЯК ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ХХ СТ.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-51
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 12
PDF
Катерина Бігун, Ігор Шпачинський
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-52
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 15
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Світлана Коломієць, Аліна Дембіцька
ВІДТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ І ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БІНАРНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ У ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-29
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 3
PDF
Дарина Розум
ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗ’ЄДНАННЯ АМЕРИКАНЦІВ В ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВАХ Б. ОБАМИ ТА Д. ТРАМПА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-30
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF (Англійська)
Олена Ткачик, Катерина Шеремета
АМЕРИКАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-31
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 11
PDF
Анастасія Дречко
НІМЕЦЬКОМОВНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ТА ЖАРГОНІЗ-МИ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-62
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ольга Радзієвська
ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ДИСКУРСУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-63
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF (Англійська)
Світлана Рижкова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІМЕНІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-64
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF (Англійська)
Юрій Яйченя, Ігор Кульчицький
ЛЕМАТИЗАЦІЯ ТВОРУ Р. ІВАНИЧУКА «ЧЕРЛЕНЕ ВИНО»: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-65
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 17
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Катерина Гаврилова
ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-13
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 1
PDF
Аліна Луценко
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТА В УКРАЇНІ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-14
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF
Катерина Павшук, Яна Дзюба
СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-15
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 48
PDF
Марина Петришина, Марія Іваницька
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ВПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-16
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 5
PDF
Марина Петришина, Віолетта Миргород
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-ДУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-17
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Марина Петришина, Юлія Тараніченко
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-18
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 11
PDF
Семен Соха
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-19
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 8
PDF
Анна Бойко, Михайло Думчиков
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-69
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 22
PDF
Катерина Котюк , Оксана Фомякова, Богдан Головкін
ЗЛОЧИННІСТЬ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: НЕЗАКОННЕ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-70
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 2
PDF
Єлизавета Кравцова, Інна Мороз
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ЯК ВИРОБНИЧОГО РЕСУРСУ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-71
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF
Катерина Макарова
ВИКОРИСТАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОШТОВОГО ІМПОРТУ В КОНТРАБАНДНИХ СХЕМАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-72
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 5
PDF
Вадим Мельник, Олександр Андрющенко
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-73
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ольга Ножняк
ДЕЯКІ АСПЕКТИ BREXIT ДЛЯ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-74
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 5
PDF
Микола Остренко, Олег Осауленко
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-75
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Марина Петришина , Дар’я Юхименко
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМІ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-76
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 18
PDF
Лариса Свистун, Юлія Сойка
ІНСТИТУТ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СУЧАСНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-77
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 35
PDF
Роман Стецик
МОДЕЛІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-78
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF
Кристина Тищенко
ІНСЦЕНУВАННЯ САМОГУБСТВА ЧЕРЕЗ ПОВІШЕННЯ: ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК, ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-79
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 17
PDF
Владислав Точілов
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОГО ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-80
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 17
PDF
Марина Уткіна, Олександр Полулях
«НОУ-ХАУ» ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-81
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ілля Шевченко, Богдан Головкін
МІСЦЕ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-82
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олексій Яловий
СУДОВА РЕФОРМА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: НЕДОЛІКИ І ПЕРЕВАГИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-83
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 5
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Віктор Лиходід, Віктор Лиходід
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-23
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олена Нагорна
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-24
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 7
PDF
Лідія Нанівська
КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-25
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 8
PDF
Назар Саган
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІКАРЯ: МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-26
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF
Ганна Ткачук
ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ БАКАЛАВРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 102 «ХІ-МІЯ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-27
Переглядів статті: 5
Тетяна Чикалова
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ М. СТЕЛЬМАХОВИЧА У СВІТЛІ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-28
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 3
PDF
Валентина Горлач
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-56
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тетяна Грачова
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 7 КЛАСІ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-57
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 2
PDF
Валерія Лазаренко
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-58
Переглядів статті: 138 | Завантажень PDF: 61
PDF
Олександр Микитів
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ ПРОФЕСІОГРАМИ РЕДАКТОРА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-59
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 6
PDF
Катерина Романюк
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-60
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ганна Чорнойван
ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-61
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 6
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександра Березенська
ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДЧАСТИХ СТРУКТУР В ОБ’ЄКТАХ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-46
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 6
PDF
Микола Крижешевський
ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-47
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 13
PDF
Галинa Кузьменко, Валерій Шпортько
СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ: ІСТОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-48
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ольга Филиппова
ЖИВОПИСНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.В. ЛЕНТУЛОВА (1882-1943)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-49
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF (Російська)
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО М.З. ШАГАЛА (1887-1985), КАК ЯВЛЕНИЯ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-50
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF (Російська)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Наталія Гончарова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-21
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Оксана Шемчук
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-22
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 3
PDF
Лариса Бобко, Ольга Кузьмінець, Христина Михайліцька, Жанна Патійчук
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-53
Переглядів статті: 192 | Завантажень PDF: 121
PDF
Наталія Грисенко
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СХИЛЬНИХ ДО ЗАЗДРОСТІ ОСІБ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-54
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 20
PDF
Світлана Михальська
АНАЛІЗ ВИТОКІВ КОМУНІКАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-55
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 2
PDF

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ірина Грабовська
ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ ЯК ФАКТОР КОНФЛІКТИЗАЦІЇ СТОСУНКІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РОДИНАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-41
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 13
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Лариса Бобко, Денис Бурич, Віталій Стахів , Дарина Труба
РОЗВИТОК НАВИЧОК ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-66
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Тетяна Трачук
УКРАЇНСЬКА ТЕМА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ РОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-12
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 11
PDF