№ 1 (77) (2020): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков, Артем Хоменко , Андрій Крайнюков
ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ҐРУНТІВ В МЕЖАХ ВПЛИВУ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-25
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 2
PDF
Юлія Науменко, Юліана Соколенко
АСОЦІЙОВАНІСТЬ ЕРИТРОЦИТАРНОЇ СИСТЕМИ АВ0 З РІВНЕМ ГЕМОГЛОБІНУ В КРОВІ ТА ВМІСТОМ ЗАЛІЗА У ВОЛОССІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-26
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 2
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Любов Прохорова, Артем Фостійчук
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-2
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Тетяна Репіч, Наталія Подрєз
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-3
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF
Світлана Бєляєва, Лілія Івашина, Наталія Корнілова
ТРЕНІНГИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ЗДОБУТТЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-52
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF
Вікторія Гончарова , Ірина Феофанова
ЗМІНИ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-53
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Зубковська, Олена Розметова
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-54
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Любов Івченко, Юлія Грудецька
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-55
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 33
PDF
Олена Кoблянськa, Юлія Пapфенюк, Галина Коблянська
МEТOДИКА OБЛІКУ, ПЕPЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАPТІСТЬ (ПДВ), ЕЛЕКТPОННОГО АДМІНІСТPУВАННЯ ПДВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-56
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 20
PDF
Ірина Плікус
ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-57
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 3
PDF
Юлія Терлецька, Любов Блауш, Денис Терентяк
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-58
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ольга Тимошенко
АДАПТАЦІЯ ПРЕДИКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДО СПЕЦИФІКИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-59
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ніна Авер’янова
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-40
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 9
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Бухінська, Леся Гладкоскок, Олена Мельник
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-22
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF (English)
Зоряна Гук
ОПОВІДАННЯ М. ПАВИЧА «СКЛЯНИЙ СЛИМАК» ЯК ФОРМАЛЬНИЙ І НАРАТИВНИЙ ЛАБІРИНТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-23
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Оксана Добош, Олеся Сабан, Соломія Альбота
«СМАК» БРЕКЗИТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-24
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 5
PDF
Альона Корягіна , Антоніна Рябінська
ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СТИЛІСТИКИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ В ПЕРЕКЛАДАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-38
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Оксана Підкова
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ГРУНТІВ МІСТА КИЄВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-13
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 5
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Олена Волоніц
ВИЗНАННЯ ПРОТОКОЛІВ ДОПИТІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДОКАЗІВ ЯК ЗАПОРУКА ЗМАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-4
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ганна Грабовська, Владислав Заїка
НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-5
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ірина Тімуш, Ольга Братіца
ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ БАТЬКІВ ЯК УЧАСНИКІВ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-6
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Rza Mustafayev Vagif
RESTRICTIVE COVENANTS OF THE EMPLOYMENT CONTRACT AFTER A REPUDIATORY BREACH
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-43
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF (English)
Наталя Воробйова, Вячеслав Валуєв
РОЗПОВСЮДЖЕНІ ПОМИЛКИ ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ В МВС УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-44
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Оксана Горпинюк
ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК «IRREDUCIBLE LIFE SENTENCE» ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-45
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 3
PDF
Владислав Квітко, Ігор Чумаченко
ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-46
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 2
PDF
Григорій Крайник , Катерина Ципищук
ЩОДО НЕДОЦІЛЬНОСТІ ПОЯВИ «КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ» В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-47
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF
Валентина Молчанова
СУДОВА ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ФОРМА ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-48
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF
Тарас Тимчишин
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-49
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Яна Ткаченко, Євгеній Іванко
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-50
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 1
PDF
Юлія Філімонова, Анна Нанка
СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ АРМІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-51
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Бондаренко
ОГЛЯД GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ (1996-2005 РР.) В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-16
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF
Олена Казачінер, Олена Жадан
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-17
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 3
PDF (English)
Марія Копчук-Кашецька
ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ НАРОДОЗНАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-18
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 1
PDF
Леся Куземко, Марина Поруцька, Дарина Чуба
ЗМІСТОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-19
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Мирошниченко
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-20
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF
Наталія Хромченкова
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЯК ОДНА ІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-21
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Юлія Волинець, Валентина Вертугіна
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-36
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ганна Люлька
ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ З ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ У СІМ’Ї
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-37
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Вікторія Корнієнко, Ангеліна Іванова
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-8
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Світлана Михальська
ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР СМИСЛОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-9
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 1
PDF
Катерина Островська
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-10
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 7
PDF
Яна Раєвська
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-11
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Тамара Яновська
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ТА СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-12
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Арзи Мамбетова, Сергій Шиковець
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-39
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Олена Фоміна, Павло Голуб
ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-41
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Алла Миколаєнко, Тімеа Сливка
ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВИННИХ ЗАГОЛОВКІВ В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-28
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 12
PDF
Артем Онкович, Ілля Ярош
КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ УРЯДОВИХ ПОРТАЛІВ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-29
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Анна Полісученко, Ірина Панюшенко
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ СТОСОВНО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-30
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 1
PDF