№ 5 (81) (2020): Молодий вчений

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Віктор Гаврилюк, Олег Козленко, Олена Климук, Дмитро Свердліченко
РОЗРОБКА СПОСОБУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТА, ЩО ПІДДАЄТЬСЯ МАГНІТНІЙ ЛЕВІТАЦІЇ, У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-24
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Крайнюков, Артем Хоменко, Іветта Кривицька
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-62
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 4
PDF
Тетяна Настека, Оксана Лагутенко, Валентина Шевченко, Анна Тарчинська
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ФАЗ ВЕГЕТАЦІЇ ARMENIAСA VULGARIS LAM. В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З АНОМАЛЬНО ТЕПЛОЮ ЗИМОЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-63
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олеся Ярова, Наталія Крецул
ВОДНА ТА БОЛОТНА РОСЛИННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛООЗЕРСЬКИЙ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-64
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 3
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Олександр Брунеткін, Михайло Яроцький
ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИВЛЕННЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА БЛОКУ ВВЕР-1000
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-1
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 7
PDF
Наталя Московська
МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ СИПКОЇ ПРОДУКЦІЇ НЕАДАПТОВАНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-2
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 3
PDF
Андрей Билощицький, Егор Мирошниченко
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ТРАФИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ IOT
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-25
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олександр Гуторов
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-26
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ярина Музика, Вікторія Якимчук
ДОДАТОК ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ МОЗКУ ПРИ ТРАВМАХ ГОЛОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-27
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Тетяна Шелешей, Інна Беднарська, Леонід Майєр, Вікторія Юрчук
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ЕМІСІЇ ОКСИДІВ АЗОТУ ПРИ СПАЛЮВАННІ АНТРАЦИТОВОГО ШТИБУ НА РІЗНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-28
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 4
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Юлія Мазур
ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-3
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Світлана Радзієвська
МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-4
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF
Григорій Азаренков, Оксана Писарчук
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-29
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Надія Бакало, Віталій Стригун, Ольга Чорноморд
ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ОСНОВІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-30
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 11
PDF
Тетяна Басюк
CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАРТАП АКТИВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-31
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 4
PDF
Анастасія Бєлоусова, Марина Шашина
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-32
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 11
PDF
Наталія Блащук-Дев’яткіна, Віталій Фелісєєв
ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-33
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 10
PDF
Юлія Ємельянова, Раїса Циган
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-34
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 22
PDF
Євген Кухта, Софія Восковнюк, Юлія Рожнова, Андрій Держипільський, Ірина Ковшова
ВПЛИВ «BIG DATA» НА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-35
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 1
PDF
Людмила Михальчук, Ольга Рагулич, Олександр Зайцев
БРЕНД ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА КОМПАНІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-36
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 5
PDF
Лариса Носач, Катерина Величко
АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-37
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ліна Рубан
АНАЛІЗ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-38
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Надія Синюра-Ростун
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР (ЗА ДАНИМИ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-39
Переглядів статті: 3902 | Завантажень PDF: 3
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Олексій Оскиркоч
НАЗВИ СТРАВ IЗ ПРIСНОГО ТIСТА У СХIДНОПОДIЛЬСЬКИХ ГОВIРКАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-21
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Роксолана Поворознюк, Олександра Місюра
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЦАРИНІ КОНТРАЦЕПЦІЇ. УКРАЇНСЬКА ПАРАДИГМА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-22
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 2
PDF
Світлана Сєчка
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ОСНОВ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-23
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 4
PDF
Наталія Aжогіна
PLAGIARIZM VERSUS АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ДЕЯКІ ЛІНГВІСТИЧНІ МІРКУВАННЯ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-88
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олена Беззубова , Анна Волкова, Валентина Бережняк
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-89
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 11
PDF
Ірина Божко
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЕРЕЛІКІВ ІМЕН У «LES ŒUVRES COMPLETES DE SALLY MARA» РЕМОНА КЕНО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-90
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Іван Братусь, Віктор Михалевич , Анна Гунька
ЛІТЕРАТУРНА ОСНОВА КІНОФІЛЬМУ «СВІЙ ХРЕСТ» (1989) (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОВІСТІ ЮРІЯ ТРИФОНОВА «ІНШЕ ЖИТТЯ» В ДОБУ «ПЕРЕБУДОВИ»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-91
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 3
PDF
Марина Война, Олена Архипенко
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУСТАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-92
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 6
PDF
Людмила Гапонова
Використання прикладних програм смартфонів для вивчення українсь-кої мови як іноземної
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-93
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 13
PDF
Наталія Змінчак
МІФОЛОГЕМА ВОГНЮ В РОМАНІ ВАЛЕНТИНА ТАРНАВСЬКОГО “ПОРОЖНІЙ П’ЄДЕСТАЛ”
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-94
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 3
PDF
Надія Карпенко
НЕПОДІЛЬНІ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВІ СПОЛУКИ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ КНИЖНИХ СТИЛІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-95
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олена Климентова, Тетяна Цвіркун
ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВАЛЬНИХ ТА НЕЛІНГВАЛЬНИХ ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ШОУ-ПРОГРАМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-96
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Руслана Коца
ПИТАННЯ СЛОВОТВОРУ І МОРФЕМІКИ В «ГРАМАТИЦІ» М. СМОТРИЦЬКОГО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-97
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Чайковська
ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ, НЕВЕРБАЛЬНИХ ТА ПАРАВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТЕКСТІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-98
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 3
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Олександр Хлонь
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ У ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-7
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF
Святослав Чепурненко, Ярослав Чепурненко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-8
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 5
PDF
Валерія Гансецька
ВИДИ ТА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-44
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF (English)
Любов Долженко
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-45
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 8
PDF
Дмитро Кобильнік, Дар’я Однорог
ПОДАТКОВІ ГАВАНІ СВІТУ: ЧИ ІСНУЮТЬ ВОНИ?
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-46
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 6
PDF
Марина Лобко
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-47
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталія Лугіна, Анастасія Вартовнік
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-48
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 9
PDF
Олександра Петруновська
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВ УРЯДІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-49
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 16 Завантажень PDF: 0
PDF
Ольга Самойлова, Ірина Печерська
ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИКОНАННЯ СУДОВО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДРОБКОЮ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-50
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 4
PDF
Вікторія Слободянюк
НАСЛІДКИ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-51
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тетяна Юрчик, Тетяна Сухомлин
ПОМИЛКИ ДАКТИЛОСКОПІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-52
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Оксана Ярема
ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-53
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 3
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Ірина Барабаш
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-15
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 12
PDF
Наталія Гречаник
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-16
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Дубовик, Валерія Наумець
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МЕТОДОМ СТОРІТЕЛЛІНГУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-17
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 12
PDF
Надія Підгорна, Альона Романюк
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-18
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 5
PDF
Лілія Покась, Альона Діхтяренко
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВПЛИВУ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ГЕОГРАФІЇ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-19
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 5
PDF
Тетяна Хищенко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-20
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 6
PDF
Наталія Батрин
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ УЧБОВИХ СИТУАЦІЙ (КЕЙС-МЕТОДУ) У ВИКЛАДАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-69
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 6
PDF (English)
Наталія Вересоцька
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-70
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 7
PDF
Юрій Вінтюк
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАГІСТРІВ-ПСИХОЛОГІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-71
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 12
PDF
Наталія Віщук, Таісія Цуркан
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДИК ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-72
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 19
PDF
Марина Гупал
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-75
Переглядів статті: 5 | Завантажень PDF: 3
PDF
Христина Зварич, Юлія Деркач
ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ПІЗНАВАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УЧ-НІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-76
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 14
PDF
Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Людмила Силюга
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПРОПОРЦІЙНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-77
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 7
PDF
Ірина Козловська, Маріанна Гаврилюк
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-78
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 5
PDF
Ганна Люлька
САМОПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-79
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 5
PDF
Алла Моренцова
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТЕНСИВНОГО ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ЧИТАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-80
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4
PDF (English)
Катерина Овчаренко
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-81
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 2
PDF
Оксана Пильтяй
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ У ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-82
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 11
PDF
Алла Ревть, Ігор Гриник
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО КОРЕКЦІЇ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-83
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 4
PDF
Алла Ревть, Орест Гук
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-84
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 3
PDF
Олена Сакалюк, Ніна Бордусь
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПАПЕРОПЛАСТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-85
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 15
PDF
Олег Хищенко
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-86
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5
PDF
Наталія Янко, Марія Паршукова
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ЕЛЕМЕНТАМИ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-87
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 5
PDF
Олена Галаган
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОРСЬКОГО ПРАВА НОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ ГРУП АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 8
PDF (English)
Інна Грачова , Юлія Хорошилова
РОЗВИТОК НАВИЧОК АНАЛІТИЧНОГО ЧИТАННЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ САМОСТІЙНО ПРАЦЮВАТИ З АВТЕНТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 1
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ольга Коновалова Ольга , Ірина Ситник
ІСТОРІОГРАФІЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-13
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF
Інна Мокрогуз
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. ГЕНИК ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЦІ БАНДУРНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ.
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-14
Переглядів статті: 2 | Завантажень PDF: 2
PDF
Світлана Стрельцова, Карина Хіцька
ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ АНТОНА КАШШАЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-59
Переглядів статті: 3 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ігор Юрченко, Софія Скригунець
СИНТЕЗ ЗАСОБІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В РОЗРОБЦІ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАСТІЛЬНОЇ ГРИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-61
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ольга Филиппова
ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ В.А. СЕРОВА (1865-1911 ГГ.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-60
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 8
PDF (Русский)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Артур Маргулов, Анастасія Авдєєва
ФОРМИ ТА ЗМІСТИ ПОЛІТИЧНОЇ КАРИКАТУРИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЖАНРУ
DOI: https://doi.org/10.32839/304-5809/2020-5-81-42
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 9
PDF
Тетяна Яковлева, Наталія Беспалова
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-43
Переглядів статті: 8 | Завантажень PDF: 7
PDF (English)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Микола Рудніченко
АКТИВІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-65
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 12
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Борис Карпінський , Олена Карпінська, Олена Грищишин
КОНФЛІКТИ ТА СТРЕСИ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-5
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 8
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Вікторія Лугова, Ірина Литовченко
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ ЯК СПОСОБУ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-41
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 10
PDF