№ 8 (84) (2020): Молодий вчений

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Аріна Петросян, Тетяна Маремуха, Варвара Моргульова
УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-19
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 14
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Андрій Власенко
КАСТРАЦІЯ КРОЛІВ ЯК ВАЖЛИВА ЗООТЕХНІЧНА КОМПОНЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-18
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 5
PDF

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Олександр Мелещенко, Олена Деяк-Якобишин
ФЕНОМЕН ІНСТИТУТУ «ВОЛОДАРІВ ДУМОК» ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВІ СПОЖИВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-20
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 6
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ірина Андрейцева
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-50
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 9
PDF
Кристина Галушка, Наталя Кондратенко
DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON COMMUNICATION OF BUSINESS SECTOR
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-51
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8
PDF
Ольга Громова, Руслан Деркач
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-52
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 4
PDF
Євгенія Калюга, Тетяна Гайдученко
ОЦІНКА СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-53
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 24
PDF
Аліна Любченко, Надія Дорошенко
ОБЛІКОВА СТАВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-54
Переглядів статті: 123 | Завантажень PDF: 38
PDF
Євгеній Царинний, Павло Канівець
СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ТОВАРУ – ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ НА РИНКУ В2В
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-55
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 9
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ніна Авер’янова, Тетяна Воропаєва
СПЕЦИФІКА КОНФЛІКТІВ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-21
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 21
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Білецька, Єлизавета Галицька, Євгенія Нікіфорова
СТАНДАРТИ ТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ НАЗВАХ: ІНФОРМАТИВНІСТЬ І СИТУАТИВНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-1
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 37
PDF (Англійська)
Марта-Дзвенислава Микитка
АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ ЛАТИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-2
Переглядів статті: 11 | Завантажень PDF: 7
PDF
Тетяна Вераксич, Вікторія Котвицька
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ МАШИНОБУДУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-36
Переглядів статті: 79
Станіслав Гречка
НАРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-37
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 37
PDF
Софія Дудлій
ЕРОТИЗАЦІЯ ТЕКСТУ ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ ФРЕДЕРІКА БЕГБЕДЕ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-38
Переглядів статті: 67 | Завантажень PDF: 12
PDF
Світлана Ковпік
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ В ОБРАЗІ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ГРИМИЧ «ПАДРЕ БАЛЬТАЗАР НА ПРІЗВИСЬКО ТОЙВО»)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-39
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 32
PDF
Валентина Марченко, Мирослава Шух
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-40
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 12
PDF
Оксана Матвіїшин, Юлія Михайляк
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД АННИ-ГАЛІ ГОРБАЧ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ЛЕКСИЧНИХ РЕАЛІЙ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-41
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 10
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Олена Макарова, Ольга Гоцуляк
ПИТАННЯ ЕЙДЖИЗМУ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-15
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 24
PDF
Євген Шматко
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-16
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 4
PDF
Ігор Аносов, Володимир Солянік
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДМЕТУ ОДЯГУ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-45
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 2
PDF
Оксана Косторна, Олена Зуєва
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-46
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 8
PDF
Світлана Котенко, Лариса Талипова
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЩО ТЯГНУТЬ ЗА СОБОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ КЛОПОТАНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-47
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ніна Ляпун, Нонна Коваленко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-48
Переглядів статті: 73 | Завантажень PDF: 17
PDF
Ольга Самойлова, Людмила Зубцова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-49
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Наталія Білинська, Зоряна Спринська
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-3
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 2
PDF
Олена Галян , Андріана Веретельник
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-4
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 6
PDF
Світлана Кость, Тетяна Сюсько
ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-5
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 10
PDF
Ольга Кравченко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЕВРОПІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-6
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 13
PDF
Ірина Мінакова
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-7
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 17
PDF
Вероніка Сало
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА МЕТОДИКОЮ МАРІЇ МОНТЕССОРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-8
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 34
PDF
Галина Богатирьова
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ЗАКОРДОНОМ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-26
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 2
PDF
Ірина Величко, Юлія Бойченко
ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ЯК ПОКАЗНИК ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СПЕЦІАЛІСТА. ПРОБЛЕМАТИКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-27
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ірина Величко, Олексій Васильківський
РОЗРОБЛЕННЯ НОВІТНІХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ХІХ СТОЛІТТЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-28
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 2
PDF
Юрій Вінтюк
ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-29
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Сергій Войтович, Галина Лукомська
НОВА ОСВІТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-30
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 4
PDF
Інна Ковальчук
ДИСТАНТНЕ НАВЧАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-31
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 3
PDF
Ганна Люлька
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ У СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-32
Переглядів статті: 9 | Завантажень PDF: 4
PDF
Алла Ревть, Ігор Гриник
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЦЕНТРАМИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-33
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 7
PDF
Анна Сахненко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ АКМЕОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-34
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 3
PDF
Світлана Халатур, Олександр Карамушка, Леся Крючко
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-35
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 28
PDF

МЕДИЧНІ НАУКИ

Михайло Бадюк, Сергій Литвинко, Оксана Микита, Анатолій Губар
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ САНІТАРНИХ ВТРАТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-11
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2
PDF
Андрей Власенко
О ПСИХОДИАГНОСТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-12
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 4
PDF (Російська)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Дар’я Ванюк
ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ В СЕКЦІЯХ СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-44
Переглядів статті: 6 | Завантажень PDF: 5
PDF