№ 7 (95) (2021): Молодий вчений

Обкладинка журналу присвячена Володимирові Винниченку – одному з найпопулярніших вітчизняних письменників початку XX століття, відомому українському громадсько-політичному і державному діячеві. Винниченко-митець – це яскрава індивідуальність, у якій поєдналися найсуттєвіші риси перехідної доби – від критичного реалізму до модернізму. Винниченко-політик – одна з найважливіших постатей Української революції 1917–1921 років. Саме Володимир Кирилович очолив перший український уряд, створений у 1917 році Центральною Радою, і був головним автором усіх декларацій, універсалів та законодавчих актів Української Народної Республіки.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Ольга Андрощук, Максим Голобородько, Олександр Головченко, Андрій Миронюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАНИХ В ПРИВАТНИХ ХМАРАХ: ВИМОГИ ПОБУДОВИ, ВИДИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, НАДІЙНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-1
Переглядів статті: 100 | Завантажень PDF: 94
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Дмитро Паламарчук, Наталія Паламарчук
ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-26
Переглядів статті: 52 | Завантажень PDF: 69
PDF
Оксана Ушакова
РОЗВИТОК ОПЕРАЦІЙ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-27
Переглядів статті: 135 | Завантажень PDF: 120
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Іван Братусь, Зоряна Свердлик, Анна Гунька
РЕАЛІЗМ АБСУРДУ ТА АБСУРД РЕАЛІЗМУ В П’ЄСАХ «СТАРШИЙ СИН» ОЛЕКСАНДРА ВАМПІЛОВА ТА «ЧЕКАЮЧИ НА ҐОДО» СЕМЮЕЛЯ БЕКЕТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-14
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 37
PDF
Зоя Гетьман
ТЕКСТОВА КАТЕГОРІЯ ДІАЛОГІЧНОСТІ З ОГЛЯДУ НА ПОСТУЛАТИ ЕКОЛІНГВІСТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-15
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 53
PDF
Ірина Микитюк, Андріяна Атітян
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ СЕРІАЛУ «БРІДЖЕРТОНИ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-16
Переглядів статті: 86 | Завантажень PDF: 104
PDF
Тетяна Павлович, Тетяна Суродейкіна, Діана Швигар
ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЗМІВ ТА ЛЕКСИЧНИХ АРХАЇЗМІВ У ТВОРЧОСТІ Г. ЛАВКРАФТА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-17
Переглядів статті: 198 | Завантажень PDF: 61
PDF
Ольга Соловйова, Тетяна Суродейкіна
АНАЛІЗ ІМЕННИКОВИХ І ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ ПОЕМІ BEOWULF
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-18
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 40
PDF
Олена Трунова
ОСНОВНІ ПОЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ У ТВОРЧОСТІ БАЙ ХУА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-19
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 38
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Олена Гейнак
БАЗОВИЙ ТРЕНІНГ ПРОГРАМИ «МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК» ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОГОРТИ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З МОЛОДДЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-3
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 69
PDF
Ірина Жукевич, Ольга Спірічева
РОЛЬ САМООСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-4
Переглядів статті: 57 | Завантажень PDF: 62
PDF
Ольга Мельниченко, Юлія Бурда
АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-5
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 52
PDF
Надія Тертична, Анастасія Козяк
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-8
Переглядів статті: 124 | Завантажень PDF: 98
PDF
Людмила Хоружа, Ілона Ярова
ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-9
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 43
PDF
Юлія Тарчинська
ТВОРЧИЙ ПОЧЕРК ПЕДАГОГА-ПІАНІСТА НАТАЛІЇ ШИПУНОВОЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-6
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 28
PDF
Світлана Теодорович, Зоряна Жигаль
ПСИХОЛОГІЧНА СВОБОДА ЯК СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРМЕЙСТЕРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-7
Переглядів статті: 104 | Завантажень PDF: 49
PDF
Сергій Черняк
ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В УКРАЇНІ (1917 – 1920 РР.)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-10
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 28
PDF
Тамара Яновська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ КОНФЛІКТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-11
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 51
PDF

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Тамара Драч, Олена Цимбалюк
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПІЛОННИМ СПОРТОМ ТА ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ВИКОНАВЦІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-2
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 67
PDF