№ 6 (94) (2021): Молодий вчений

Обкладинка журналу присвячена творчості українського поета 20-х років ХХ ст. Павла Григоровича Тичини. Поет був суперечливою постаттю в українській культурі, його називали то символістом, то імпресіоністом, то романтиком, зводили характер поезії до притаманної йому панмузичності. Досить влучно Павла Тичину характеризують слова видатного історика вітчизняної літератури Сергія Єфремова: «Він наче випив увесь чар народної мови і вміє орудувати нею з великим смаком і майстерністю... Дивний мрійник з очима дитини і розумом філософа».

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Наталія Гринчук, Ірина Бойко, Ніна Вринчану
АНТИБІОПЛІВКОВА АКТИВНІСТЬ МЕРОПЕНЕМУ ЩОДО PSEUDOMONAS AERUGINOSA
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-25
Переглядів статті: 88 | Завантажень PDF: 58
PDF

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Олексій Бірюков
ЗНАХОДЖЕННЯ НАЗЕМНИХ ЦІЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДАЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-1
Переглядів статті: 65 | Завантажень PDF: 37
PDF
Володимир Слюсаренко, Володимир Кудря
КРИТЕРІАЛЬНІ ОЦІНКИ ВИБОРУ МОДЕЛЕЙ ШВИДКОДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-2
Переглядів статті: 71 | Завантажень PDF: 46
PDF
Ольга Андрощук, Олександр Головченко, Ганна Литовченко, Микола Петрушен
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВИДИ, КАТЕГОРІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-19
Переглядів статті: 120 | Завантажень PDF: 134
PDF
Олександр Гуторов
BIM ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-20
Переглядів статті: 84 | Завантажень PDF: 45
PDF
Людмила Дума, Ірина Данилюк, Іванна Шевчук
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСАХ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-21
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 44
PDF
Мар'яна Касинець, Марта Кузнєцова, Ірина Сухолова, Олександра Дацько
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ІЗ СОНЯЧНИМИ КОЛЕКТОРАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-22
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 42
PDF (Англійська)
Александр Федухин, Наталия Сеспедес Гарсия, Артем Муха
К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ НАДЕЖНОСТИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-23
Переглядів статті: 78 | Завантажень PDF: 40
PDF (Російська)
Тетяна Янюк, Тетяна Тракало, Валентина Ганзенко
ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНОБОБОВОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-24
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 40
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Валентина Костюченко, Олександра Рудченко
РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-41
Переглядів статті: 98 | Завантажень PDF: 58
PDF
Марина Мавріна
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-42
Переглядів статті: 88 | Завантажень PDF: 48
PDF
Ольга Михайленко, Віктор Годун, Євгенія Юхименко
РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-43
Переглядів статті: 289 | Завантажень PDF: 158
PDF
Алла Фатенок-Ткачук , Андріана Плоскіна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-44
Переглядів статті: 99 | Завантажень PDF: 71
PDF

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Ніна Авер’янова, Тетяна Воропаєва
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-28
Переглядів статті: 106 | Завантажень PDF: 61
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Галина Гудима, Юлія Слодиницька
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-6
Переглядів статті: 186 | Завантажень PDF: 122
PDF
Ці Дун
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-7
Переглядів статті: 106 | Завантажень PDF: 78
PDF
Мирослава Іванишин
ОБРАЗ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: ЕТНОІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-8
Переглядів статті: 101 | Завантажень PDF: 74
PDF
Тамара Ільченко
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-9
Переглядів статті: 84 | Завантажень PDF: 92
PDF
Майя Светленко
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗА СТАНДАРТОМ НАТО STANAG 6001 ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-10
Переглядів статті: 105 | Завантажень PDF: 50
PDF
Олена Дячук
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕКЛАМИ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-37
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 51
PDF
Наталія Змінчак
ПРОЗА ВАЛЕНТИНА ТАРНАВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОНЯТЬ СИМВОЛ ТА СИМУЛЯКР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-38
Переглядів статті: 65 | Завантажень PDF: 34
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Лілія Золотухіна, Наталія Братішко
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ОСНОВА ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ПРАВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-12
Переглядів статті: 174 | Завантажень PDF: 80
PDF
Лілія Золотухіна, Юлія Носенко
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-13
Переглядів статті: 64 | Завантажень PDF: 53
PDF
Лілія Золотухіна, Андрій Сидоренко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-14
Переглядів статті: 108 | Завантажень PDF: 98
PDF
Вікторія Любавіна
ВИНА ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ ЗЛОЧИНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-15
Переглядів статті: 110 | Завантажень PDF: 95
PDF
Катерина Торгашова
ПРОБЛЕМАТИКА РОЗМЕЖУВАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В СУДОВИХ ПРЕЦЕДЕНТАХ У СФЕРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-16
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 73
PDF
Євгеній Царинний, Павло Канівець
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-17
Переглядів статті: 77
Олена Шарапова, Олександр Зленко
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-18
Переглядів статті: 79 | Завантажень PDF: 50
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Тетяна Богдан, Анастасія Гайдай
ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛЮБОВІ ДО ПРИРОДИ РІДНОГО МІСТА БАТУРИН
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-3
Переглядів статті: 113 | Завантажень PDF: 49
PDF
Зоя Софроній, Ольга Чурікова-Кушнір
МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ ХОРОЗНАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-4
Переглядів статті: 131 | Завантажень PDF: 59
PDF
Олена Хоменко
РОЛЬ SOFT SKILLS У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-5
Переглядів статті: 84 | Завантажень PDF: 68
PDF
Оксана Білєр
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-30
Переглядів статті: 88 | Завантажень PDF: 48
PDF
Володимир Гончар
ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-31
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 43
PDF
Юлія Деркач, Ольга Лавро
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-32
Переглядів статті: 163 | Завантажень PDF: 74
PDF
Світлана Дубовик, Дар’я Мосійчук
ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ БУДУВАТИ ТЕКСТИ РІЗНИХ СТИЛІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-33
Переглядів статті: 92 | Завантажень PDF: 63
PDF
Володимир Лютий
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-34
Переглядів статті: 124 | Завантажень PDF: 123
PDF
Ніна Руденко, Анна Кравчук, Денис Широков
МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТ ЗНАНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-35
Переглядів статті: 171 | Завантажень PDF: 114
PDF
Наталія Щоголева
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-36
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 34
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ольга Филиппова
ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.И. ФЕШИНА (1881–1955)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-29
Переглядів статті: 63 | Завантажень PDF: 43
PDF (Російська)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Майя Мельничук
ВПЛИВ СТОСУНКІВ ЮНАКІВ ІЗ БАТЬКАМИ НА СТАНОВЛЕННЯ ЇХ САМООЦІНКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-26
Переглядів статті: 102 | Завантажень PDF: 46
PDF
Світлана Михальська, Юлія Михальська
ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-27
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 50
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Юлія Шпіньова
ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-40
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 45
PDF

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Анна Єжова
ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА РОСІЇ ЩОДО ПОЛЬЩІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-39
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 37
PDF