№ 5 (93) (2021): Молодий вчений

Обкладинка журналу присвячена творчій діяльності Пантелеймона Олександровича Куліша – фундатора української національної свідомості й нової літератури. Він був прозаїком, поетом, драматургом, перекладачем з багатьох європейських мов, ученим-літературознавцем та критиком, фольклористом, істориком, етнографом, педагогом. Саме Куліш був автором першої фонетичної абетки – «кулішівка», яка лежить в основі сучасного українського правопису, але найголовнішою справою свого життя вважав переклад Біблії українською мовою.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Таміла Капустіна
ПЕРСПЕКТИВИ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-1
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 40
PDF
Валерий Леонов, Владислав Харченко
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН И ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ «КЛИМАТИЧЕСКОГО» КРИЗИСА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-2
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 29
PDF
Юлія Пількевич, Георгій Розорінов, Тетяна Ткаченко
РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ РИБ І ВИМІРЮВАННЯ МАЛИХ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-3
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 33
PDF
Олександр Каратанов, Максим Єна, Єгор Бова, Олександр Устименко
ПОРІВНЯННЯ ПОПУЛЯРНИХ ТЕСТОВИХ ФРЕЙМВОРКІВ JUNIT И TESTNG
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-31
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 44
PDF
Ярослав Крупка, Олена Зав’ялова, Тетяна Костенко
ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ВИБУХІВ МЕТАНОПИЛОПОВІТРЯНИХ СУМІШЕЙ, УСКЛАДНЕНИХ ПОЖЕЖАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-32
Переглядів статті: 32 | Завантажень PDF: 26
PDF
Юрій Куріс , Дмитро Матяшев, Оксана Матяшева
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ВПРОДОВЖ РОБОЧОЇ ЗМІНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-33
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 31
PDF
Анжеліка Мотайло
КУБАТУРНА ФОРМУЛА НА ОКТАЕДРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-34
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 21
PDF
Ольга Іваніщева, Олена Пахомська
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-30
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 61
PDF

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Максим Парлікокошко, Світлана Бурикіна
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НУТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-4
Переглядів статті: 91 | Завантажень PDF: 44
PDF
Катерина Шатова, Ірина Корнієнко
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-35
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 51
PDF

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Сергій Лукашев, Юлія Сиваш
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-27
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 42
PDF
Вадим Пухальський
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-28
Переглядів статті: 68 | Завантажень PDF: 66
PDF
Діана Шкуропадська
СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ COVID-19
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-29
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 85
PDF
Наталія Ісаєва
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-70
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 36
PDF
Дар’я Литвак, Людмила Величко
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-71
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 47
PDF

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Іван Братусь, Зоряна Свердлик, Анна Гунька
СВОБОДА ТА НЕСВОБОДА В ПОВІСТІ БРАТІВ СТРУГАЦЬКИХ «ЗА МІЛЬЯРД РОКІВ ДО КІНЦЯ СВІТУ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-43
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 38
PDF
Світлана Кочерга, Ольга Гаврилюк
САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР У ДИЛОГІЇ Г. ПАГУТЯК «ПИСАР СХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ. ПИСАР ЗАХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-44
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 44
PDF
Тетяна Лях
ХУДОЖНЯ АНТРОПОЛОГІЯ В НОВЕЛІСТИЦІ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-45
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 77
PDF
Ганна Радько, Ігор Дорошенко
ВЗАЄМОДІЯ СЛОВА І МУЗИКИ У ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «СІМ СТРУН»
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-46
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 55
PDF
Олена Ткачик, Анастасія Хоменко
ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕДУЧИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕЛЕШОУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-47
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 56
PDF
Юлія Турчин, Наталія Гриців
ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-48
Переглядів статті: 138 | Завантажень PDF: 69
PDF

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Роман Голобутовський, Андрій Сидоренко
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-21
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 63
PDF
Тетяна Лузан
ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-22
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 41
PDF (English)
Олена Маслова, Анна Кунченко
АНАЛІЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-23
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 251
PDF
Карина Починок , Марина Сировець
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ» В ПРАВОВОМУ ВИМІРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-24
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 33
PDF
Андрій Сікорський
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО КОНСЕНСУСУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-25
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 43
PDF
Наталія Скідан
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ §1 (B) СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПР АВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-26
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 41
PDF
Тетяна Данченко, Вікторія Грозян
СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-59
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 33
PDF
Світлана Котенко, Лариса Солоніченко
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РОСЛИН ТА ТВАРИН ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-60
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 29
PDF
Олександр Литовський, Сергій Шевченко
ВИЯВЛЕННЯ, ВИЛУЧЕННЯ ТА УПАКОВКА СЛІДІВ РУК ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-61
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 63
PDF
Микола Невінчаний
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕЇ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЯК ПОСТІЙНОГО ОРГАНУ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-62
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 60
PDF
Дар’я Пентіло, Лілія Орел
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-63
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 31
PDF
Андрій Рибалкін, Юлія Сєдих
СИСТЕМА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-64
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 61
PDF
Яна Ткаченко, Євгеній Іванко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-65
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 39
PDF
Дар’я Харламова, Микола Іноземцев
БОРОТЬБА ПРОТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-66
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 98
PDF
Світлана Шелепкова
ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОСУ ТА МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КОНТАКТНОГО БІЛІНГВІЗМУ НА МАТЕРІАЛІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-67
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 32
PDF
Єлизавета Юрченко, Єгор Тадика
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА РАБСТВА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-68
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 79
PDF
Оксана Ярема
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-69
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 28
PDF

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Світлана Ананко, Тетяна Запорожченко
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-11
Переглядів статті: 105 | Завантажень PDF: 72
PDF
Марта Веньгрін, Маргарита Носкова
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ (ПОЛЬСЬКОЇ) МОВ И ДОРОСЛИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-12
Переглядів статті: 60 | Завантажень PDF: 34
PDF
Ольга Кравченко
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-13
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 28
PDF
Ірина Ткаченко, Андрій Ткаченко
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-14
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 45
PDF
Ганна Томашевська
РОЛЬ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З РОЗКРИТТЯ ПРИРОДИ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-15
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 28
PDF
Наталя Чорнобрива, Людмила Чорнобрива
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-16
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 38
PDF
Наталія Альохіна, Ірина Криклива
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-37
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 38
PDF
Лариса Гапоненко
ГРА ЯК НАВЧАННЯ, НАВЧАННЯ ЯК ГРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-38
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 47
PDF
Світлана Дубовик, Дарія Ріпа
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-39
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 36
PDF
Ірина Лисенко, Інна Вальченко, Тетяна Плотнікова, Галина Соколова
РОЗВИТОК НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-40
Переглядів статті: 77 | Завантажень PDF: 50
PDF
Володимир Лютий
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-41
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 75
PDF
Марина Шевченко
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-42
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 37
PDF

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Назарій Баран, Оксана Гнаткович
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМІКСІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-7
Переглядів статті: 139 | Завантажень PDF: 85
PDF
Наталія Лісова
ФІЛОСОФІЯ ДОВКІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЯКУНІНА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-8
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 66
PDF
Уляна Молчко, Софія Пучковська
КІМНАТА-МУЗЕЙ О. ОСТАПА ТА НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКИХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-9
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 28
PDF
Олена Соболева
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПАНУВАННЯ СУЧАСНИМИ АКТОРАМИ ТВОРІВ МАСОВОЇ МУЗИКИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-10
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 27
PDF
Ганна Андрес, Вікторія Порплиця
ТВОРЧІСТЬ ДІОНІЗІЯ ШОЛДРИ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕСТАВРАЦІЙНІЙ МАЙСТЕРНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-49
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 31
PDF
Тамара Драч, Олена Цимбалюк
ВПЛИВ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-50
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 36
PDF
Інна Мокрогуз, Віталій Бондаренко, Ярослав Осипенко
НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО БУКОВИНИ: ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-51
Переглядів статті: 122 | Завантажень PDF: 51
PDF
Ольга Филиппова
ТВОРЧЕСТВО ЛЕ КОРБЮЗЬЕ (1887–1965) – ЗНАМЕНИТОГО ФРАНЦУЗСКОГО АРХИТЕКТОРА
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-52
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 31
PDF (Русский)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Ольга Максим, Тетяна Рябовол
УСВІДОМЛЕННЯ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ – УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-53
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 43
PDF
Поліна Покровська, Катерина Мілютіна
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ГЕРОЇВ ТВОРІВ В ЯКОСТІ РОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-54
Переглядів статті: 76 | Завантажень PDF: 32
PDF

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Василь Калетнік, Наталія Калетнік
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КІБЕРЗАХИСТ ЯК СУЧАСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЗБРОЯ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-58
Переглядів статті: 101 | Завантажень PDF: 51
PDF

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Василіса Бондаренко
КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОПОВ’ЗАНОСТІ «ВІЙНИ» ТА «ПОЛІТИКИ» КАРЛА ФОН КЛАУЗЕВІЦА У КОНТЕКСТІ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ У ХХІ СТОЛ ІТТІ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-АСИМЕТРИЧНОГО КОНФЛІКТУ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-17
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 34
PDF
Аліна Клімантович
МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КИТАЇ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-18
Переглядів статті: 66 | Завантажень PDF: 69
PDF (English)
Олена Мілославська, Богдан Бернадський
ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-19
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 38
PDF
Ігор Скрипченко
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ «BLACK LIVES MATTER» ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗРОСТАННІ НАСИЛЛЯ ПРОТИ АФРОАМЕРИКАНЦІВ В США
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-20
Переглядів статті: 177 | Завантажень PDF: 44
PDF
Ірина Лященко
ПРО ІНСТРУМЕНТАЛЬНУ ЦІННІСТЬ ДЕМОКРАТІЇ У ПЕРСПЕКТИВІ ЕПІСТОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (ЗА ДЖЕЙСОНОМ БРЕННАНОМ)
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-56
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 42
PDF

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Лариса Бобко, Яна Баляс
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-57
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 39
PDF