Царинний, Є. і Канівець, П. (1) «СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ТОВАРУ – ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ НА РИНКУ В2В», Молодий вчений, 8 (84), с. 279-281. doi: 10.32839/2304-5809/2020-8-84-55.