Микитка, М.-Д. (1) «АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ ЛАТИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ», Молодий вчений, 8 (84), с. 7-12. doi: 10.32839/2304-5809/2020-8-84-2.