Максим, О. і Рябовол, Т. (2021) «УСВІДОМЛЕННЯ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ – УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ», Молодий вчений, 5 (93), с. 282-285. doi: 10.32839/2304-5809/2021-5-93-53.