Пильненький, В. (2021) «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Молодий вчений, 5 (93), с. 190-192. doi: 10.32839/2304-5809/2021-5-93-36.