Мілославська, О. і Бернадський, Б. (2021) «ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ», Молодий вчений, 5 (93), с. 95-99. doi: 10.32839/2304-5809/2021-5-93-19.