Семенів, Н. (2022) «СПЕЦИФІКА НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ ФАХІВЦЯМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ», Молодий вчений, 4 (104), с. 65-69. doi: 10.32839/2304-5809/2022-4-104-15.