Бичкова, Т. (2022) «ГРАМОТИ XIV–XV СТ. ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛІВНИКА В КУРСІ ‘ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ’», Молодий вчений, 4 (104), с. 14-17. doi: 10.32839/2304-5809/2022-4-104-4.