Кисленко, Г. (2021) «ДЗЕРКАЛА З ПІЗНЬОСАРМАТСЬКИХ ПОХОВАНЬ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМ’Я», Молодий вчений, 12 (100), с. 21-25. doi: 10.32839/2304-5809/2021-12-100-5.