Дікевич, К. (2019) «СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ВИД ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ», Молодий вчений, 8 (72), с. 291-294. doi: 10.32839/2304-5809/2019-8-72-62.