Костюк, Л. і Муляр, Н. (2019) «ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ», Молодий вчений, 8 (72), с. 245-249. doi: 10.32839/2304-5809/2019-8-72-52.