Уманець, Р. (2019) «ВІДТВОРЕННЯ АТРАКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ РОЛЬФА ДОБЕЛЛІ ‘МИСТЕЦТВО ГАРНОГО ЖИТТЯ’)», Молодий вчений, 8 (72), с. 118-120. doi: 10.32839/2304-5809/2019-8-72-27.