Собчук, А. (2019) «ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ІЕКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ», Молодий вчений, 8 (72), с. 74-78. doi: 10.32839/2304-5809/2019-8-72-18.