Зеленько, Ю. і Парамонов, А. (2019) «ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОРА ТЕКСТУ ТА ВИЯВ-ЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ», Молодий вчений, 11 (75), с. 685-689. doi: 10.32839/2304-5809/2019-11-75-145.