Ситник, Н. і Тишковець, М. (2019) «ВНУТРІШНІ І ЗOВНІШНІ ЗAПOЗИЧЕННЯ ТA ЇХ РOЛЬ У ФOРМУВAННІ ФІНAНСOВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖAВИ», Молодий вчений, 11 (75), с. 618-622. doi: 10.32839/2304-5809/2019-11-75-131.