Царинний, Євгеній, і Павло Канівець. 1. «СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ТОВАРУ – ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ НА РИНКУ В2В». Молодий вчений, вип. 8 (84) (1), 279-81. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-55.