Микитка, Марта-Дзвенислава. 1. «АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ ЛАТИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ». Молодий вчений, вип. 8 (84) (1), 7-12. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-2.